Ambulancia pre endokrinologickú chirurgiu v ORL


Miesto:
UNB Antolská, Poliklinika, 1. poschodie, č. dverí 128

Personálne obsadenie:
MUDr. Miroslav Tedla, PhD.,
sestra Lýdia Horváthová

Ambulantné hodiny:
Utorok : 8,30 – 12,00 hod.

Objednávanie:
Tel. 02/68672525 alebo 02/68672627
miro.tedla@gmail.com

Objednávanie po 13:00 hod.
Pacienti na vyšetrenie musia byť objednaní.
Ambulancia slúži pre pacientov s ochoreniami žliaz s vnútorným vylučovaním, ktoré vyžadujú chirurgickú liečbu. Ide najmä o ochorenia štítnej žľazy a prištítnych teliesok.


štartKlinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku LFUK a UNB, Antolská 11, 85107, Bratislava. © na vrch