Kochleárne centrum


Miesto:
UNB Antolská, lôžková časť, 5. poschodie

Personálne obsadenie a kontakt:
prof.MUDr.Milan Profant,CSc. (ORL lekár) - profant[zavinac]fnorl.sk
Doc. MUDr.Zuzana Kabátová,CSc.(audiológ) - kabatova[zavinac]internet.sk
PaedDr. Ľudovíka Šimková(logopéd) - simkos[zavinac]nextra.sk
PhDr.Marián Groma, CSc.(psychológ) - marian.groma[zavinac]fedu.uniba.sk
MUDr. Štefan Šimko,CSc.(foniater) - simkos[zavinac]nextra.sk

Je určené:
• Pre nepočujúcich pacientov – kandidátov na kochleárnu implantáciu
• Pre všetkých pacientov, ktorí majú kochleárny implantát
• Pre deti, ktoré nesplnili kritériá novorodeneckého skríningu sluchu

Objednávanie:
Na vyšetrenie sa možno objednať telefonicky alebo e-mailom
Podrobnejšie informácie o kochleárnej implantácii môžete nájsť na www.scki.sk
štartKlinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku LFUK a UNB, Antolská 11, 85107, Bratislava. © na vrch