Onkologická ambulancia


Miesto:
UNB Antolská, Poliklinika, 1. poschodie, č.d. 128

Personálne obsadenie:
MUDr. Patrik Štefanička, PhD.
MUDr. Miroslav Tedla, PhD.
MUDr. Michal Rosolanka
s. Silvia Šuttová


Ambulantné hodiny:
Pondelok : 8,30 – 14,00 hod.
Streda : 8,30-14,00 hod.
Piatok : 8,30-14,00 hod.

Objednávanie:
Tel. 02 / 68672627

Pacienti na vyšetrenie musia byt objednaní.


štartKlinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku LFUK a UNB, Antolská 11, 85107, Bratislava. © na vrch