Ambulancia pre poruchy prehĺtania


Miesto:
UNB Antolská, Poliklinika, 1. poschodie, č.d. 128

Personálne obsadenie:
MUDr. Miroslav Tedla,PhD. (ORL lekár)
Mgr. Martin Mokoš, (klinický logopéd)
Mgr. Dagmar Gregorová, (klinický logopéd)

Ambulantné hodiny:
Utorok : 13,00 – 14,00 hod.
Len pre objednaných pacientov

Objednávanie:
Tel. 02 / 68672525, sestra Lýdia Horváthová

Objednávanie po 13:00 hod.
Pacienti na vyšetrenie musia byť objednaní.

E-mail : miro.tedla@gmail.com
Ambulancia je určená pacientom s akoukoľvek odchýľkou prehĺtania, napr. suchosť slizníc po rádioterapii, zabiehanie potravy do úst, do nosa, úbytok hmotnosti a pod.

Cieľom vyšetrenia je zistenie príčiny problému prehĺtania a následná liečba pomocou zaužívaných a overených chirurgických alebo nechirurgických metód. Obnovenie prehĺtacej funkcie sa realizuje do tej miery, ako je to možné s dôrazom na zlepšenie kvality života pacienta. Pri vyšetrení spolupracuje lekár- špecialista otorinolaryngológ s logopédom, ktorý sa zaoberá liečbou pacientov s poruchou prehĺtania. V prípade potreby je zabezpečená spolupráca s celou škálou špecialistov- s dietológom, gastroenterológom, neurológom, rádiológom, foniatrom, rehabilitačným lekárom prípadne pneumológom.

Ambulancia pre poruchy prehĺtania okrem iného zabezpečuje nasledovné činnosti:
• FEES- videofibroskopické vyšetrenie- ide o vyšetrenie pri ktorom sa na monitore sleduje samotné prehltnutie pomocou tenkého fibroskopu zavedeného do hltana cez nosovú dutinu. Pred zavedením fibroskopu sa znecitliví sliznica nosa pomocou vatového štráfika. Počas vyšetrenia sa pacientovi podáva v malých množstvách zafarbená potrava rôznej konzistencie ako napríklad voda, detská výživa, sušienka. Na monitore sa sleduje postup potravy do nižších častí tráviaceho traktu a odhaľujú sa prípadné problémy spojené s príjmom potravy. Samotné vyšetrenie trvá cca 10 minút, nie je bolestivé, väčšina pacientov ho toleruje veľmi dobre.
• Videofluoroskopické vyšetrenie- vyšetrenie pri ktorom sa sleduje prehĺtanie malých množstiev kontrastnej látky a vplyv rôznych manévrov na prehĺtanie rôznych konzistencií potravy.


štartKlinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku LFUK a UNB, Antolská 11, 85107, Bratislava. © na vrch