Lekári v špecializačnej príprave


Lekári v špecializačnej príprave v otorinolaryngológii na LFUK v Bratislave sú:

1 Balabanová Kristína, MUDr.
2 Barillová Martina, MUDr.
3 Capová Zuzana, MUDr.
4 Čerňancová Michaela, MUDr.
5 Čverha Martin, MUDr.
6 Demešová Lucia, MUDr.
7 Galicová Barbora, MUDr.
8 Hlávková Zuzana, MUDr.
9 Homolová Mária, MUDr.
10 Košarišťanová Martina,MUDr.
11 Kudelova Denisa, MUDr.
12 Kunzo Samuel, MUDr.
13 Langová Lenka, MUDr.
14 Majerníková Lívia, MUDr.
15 Matejová Ivana, MUDr.
16 Nemašíková Lucia, MUDr.
17 Pilarčíková Katarína, MUDr.
18 Rada Dušan, MUDr.
19 Václavík Tomáš, MUDr.
20 Veselková Jana, MUDr.


Semináre pre rezidentov 2017/2018
Hrtan, hltan, priedušnica, krk

19.9.2017
Klinická anatómia a fyziológia hrtana

MUDr. Jana VESELKOVÁ
školiteľ: MUDr. Patrik Štefanička, PhD

3.10.2017
Laryngostroboskopia, kimografia, NBI

MUDr. Zuzana CAPOVÁ školiteľ: MUDr. Ľubica Šuchová, PhD

17.10.2017
Vrodené vývojové chyby hrtana

MUDr. Ivana MATEJOVÁ školiteľ: MUDr. Irina Šebová, PhD, MPH

31.10.2017
Zobrazovacie metódy hrtana, hltana a krku

MUDr. Lucia DEMEŠOVÁ školiteľ: MUDr. Katarína Sláviková, PhD

14.11.2017
Akútne a chronické zápaly hrtana

MUDr. Samuel KUNZO školiteľ: MUDr. Daniela Nechojdomová, PhD

28.11.2017
Benígne lézie hrtana a fonochirurgia, rehabilitácia hlasu

MUDr. Lucia NEMAŠIKOVÁ školiteľ: MUDr. Zuzana Volmutová

12.12.2017
Prekancerózy hrtana

MUDr. Katarína PILARČÍKOVÁ školiteľ: MUDr. Miroslav Tedla, PhD

9.1.2018
Karcinóm hrtana

MUDr. Kristína BALABANOVÁ školiteľ: MUDr. Michal Rosoľanka

23.1.2018
Chirurgická liečba karcinómu hrtana

MUDr. Lívia MAJERNÍKOVÁ školiteľ: MUDr. Patrik Štefanička, PhD

6.2.2018
Ca hrtana-endoskopické chordektómie

MUDr. Martina KOŠARIŠŤANOVÁ školiteľ: MUDr. Miroslav Tedla, PhD

20.2.2018
Poruchy inervácie hrtana, úrazy hrtana

MUDr. Michaela ČERŇANCOVÁ školiteľ: MUDr. Gabiela Pavlovčinová, PhD

13.3.2018
Stenózy hrtana a trachey

MUDr. Dušan RADA školiteľ: Prof. MUDr. Milan Profant, CSc.

27.3.2018
Poruchy hlasu a reči

MUDr. Marianna BARILLOVÁ školiteľ: MUDr. Ľubica Šuchová, PhD

10.4.2018
Hlas a reč po laryngektómii

MUDr. Lenka LANGOVÁ školiteľ: MUDr. Irina Šebová, PhD, MPH

24.4.2018
Klinická anatómia a fyziológia hltana, pažeráka, vyšetrovacie metódy

MUDr. Mária HOMOLOVÁ školiteľ: MUDr. Peter Matulník

15.5.2018
Akútne tonzilitídy a ich komplikácie, diagnostika a liečba

MUDr. Martin ČVERHA školiteľ: MUDr. Ján Siváček

29.5.2018
Chronické zápaly hltana (chronická tonzilitída a adenoidné vegetácie), diagnostika a liečba

MUDr. Zuzana HLÁVKOVÁ školiteľ: MUDr. Daniela Nechojdomová

12.6.2018 (rezerva)
štartKlinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku LFUK a UNB, Antolská 11, 85107, Bratislava. © na vrch