LFUK


Na Klinike otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku LFUK a UNB sa vyučuje otorinolaryngológia pre študentov V.ročníka všeobecného lekárstva a 4.ročníka Stomatológie pre slovenských aj zahraničných študentov.
Na stáže je potrebné si priniesť biele oblečenie a prezuvky.
všeobecné lekárstvo
foreign students - General Medicine
Stomatológia
špecializačné štúdium - ORL
špecializačné štúdium - Foniatria
Hodnotenie kvality výučby
štartKlinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku LFUK a UNB, Antolská 11, 85107, Bratislava na vrch