Špecializačné štúdium


- Lektorský zbor
- Lektorská činnosť
- Otorinolaryngológia špecializačná náplň
- Plán špecializačného štúdia
- Skúšobná komisia
- Špecializačný študijný program pre špecializačný odbor Otorinolaryngológia
štartKlinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku LFUK a UNB, Antolská 11, 85107, Bratislava na vrch