Plán prednášok


Rozvrh prednášok: OTOLARYNGOLÓGIA

IV. ročník stomatológia letný semester, šk.rok 2016/2017

Prednášky sa konajú v posluchárni ORL kliniky, Antolská 11, 5. poschodie

Štvrtok 23.2.2017, 14.30 - 16.20
Audiológia Doc.MUDr.Z.Kabátová, CSc.
Štvrtok 2.3.2017, 14.30 - 16.20
Ucho a sluch Prof. MUDr. M. Profant, CSc.
Štvrtok 9.3.2017, 14.30 - 16.20
Nos a prínosové dutiny MUDr. M. Tedla, PhD
Štvrtok 16.3.2017, 14.30 - 16.20
Detské dýchacie orgány MUDr. I. Šebová, CSc, MPH
Štvrtok 23.3.2017, 14.30 - 16.20
Hrtan, trachea a krk MUDr.P. Štefanicka, PhD.
Štvrtok 30.3.2017, 14.30 - 16.20
Detské prínosové dutiny, adenoidy a iná nazofaryngeálna patológia MUDr.I.Šebová, CSc, MPH
Štvrtok 6.4.2017, 14.30 - 16.20
Vrodené vývojové chyby v ORL oblasti MUDr. I.Šebová, CSc, MPH
Štvrtok 13.4.2017, 14.30 - 16.20
Chirurgické operácie v ORL Prof. MUDr. M. Profant, CSc.
Štvrtok 20.4.2017, 14.30 - 16.20
Krk: cysty, zápaly, nádory metastázy MUDr. M. Tedla, PhD
Štvrtok 27.4.2017, 14.30 - 16.20
Implantovatelné naslúchadlá Doc.MUDr.Z.Kabátová, CSc.

Rozvrh StážíHarmonogram stáží
štartKlinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku LFUK a UNB, Antolská 11, 85107, Bratislava na vrch