Linky


www.sso.sk - Slovenská spoločnosť pre otorinolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku

www.scki.sk - Slovenské centrum kochleárnej implantácie

http://medtube.net - portál s videami z medicíny

www.eaorl-hns.org - Európska akadémia pre ORL a chirurgiu hlavy a krku
www.fmed.uniba.sk - Lekárska Fakulta UK
http://www.rakovinahrtana.sk - stránka venovaná problematike rakoviny hrtana
www.bsm.sk - Bratislavský spolok medikov
www.zzz.sk - Zoznam Zdravotníckych Zariadení
štartKlinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku LFUK a UNB, Antolská 11, 85107, Bratislava na vrch