Plán prednášok


Rozvrh prednášok: OTOLARYNGOLÓGIA

V. ročník všeobecného lekárstva zimný semester, šk.rok 2017/2018

Prednášky sa konajú posluchárni Kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku LFUK, Antolská 11, 5.posch

Na stáže je potrebné si priniesť biele oblečenie a prezuvky.


Pondelok 18.9.2017, 14.30 –18.20
Úvod do otorinolaryngológie Zápaly ucha Otoskleróza, zlomeniny spánkovej kosti Chronický zápal stredného ucha Neurinóm, sluchového nervu Senzorineurálna porucha sluchu a otologické Implantáty Prof. MUDr. Milan Profant, CSc.
Utorok 19.9.2017, 14.30 –18.20
Zápaly nosa a PND, Alergická rinitída Nádory nosa a PND, Zlomeniny nosa a maxilofaciálneho skeletu Zápaly hrtana a hltana, Angíny, hlboké krčné infekcie Choroby štítnej žľazy MUDr. Miroslav Tedla, CSc.
Streda 20.9.2017, 14.30 -17.20
Nádory hrtana a hltana metastázy rakoviny do krčných lymfatických uzlín, endoskopia Fonochirurgia a rehabilitácia hlasu po Laryngektómii, Dysfágia Cysty a fistuly na krku MUDr. Patrik Štefanička, PhD
Piatok 22.9.2017, 14.30 -15.20
Audiológia Doc.MUDr.Z. Kabátová, CSc.
Piatok 22.9.2017, 15.30 -17.20
Problematika detskej ORL MUDr. Irina Šebová, PhDštartKlinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku LFUK a UNB, Antolská 11, 85107, Bratislava na vrch