Pracovníci


Na Klinike otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku LFUK a UNB pracujú pracovníci Lekárskej fakulty UK a Univerzitnej nemocnice:
zoznam pracovníkov
lekári a kontakty
telefónny zoznam
štartKlinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku LFUK a UNB, Antolská 11, 85107, Bratislava na vrch