Prednášky 2002Prednášky odprednášané na Slovensku :
1. Profant M., a účastníci panelu: Karcinóm hrtana. Panelová diskusia Neuschlove dni, 31.1.2002, Martin
2. Profant M., Roháč Ľ.: Results in the supracricoid partial resection of the larynx.. Neuschlove dni, 31.1.2002, Martin
3. Profant M.: Selection of the therapeutical procedure in the management of laryngeal carcinoma. Neuschlove dni, 31.1.2002, Martin
4. Profant M.: Myringoplastika - veľa spoľahlivých riešení. Bienále disekcie spánkovej kosti a chirurgie stredného ucha, 12-14 marca 2002, Bratislava
5. Profant M.: Fixácia reťaze sluchových kostičiek. Bienále disekcie spánkovej kosti a chirurgie stredného ucha, 12-14 marca 2002, Bratislava
6. Profant M.: Naliehavé situácie v ORL. Kongres SLS, 13.Apríla 2002, Bratislava
7. Doležal P., Barta T.: Cudzie telesá v dýchacích a hltacích orgánoch. VIII.Kongres SLS a Intermedia 2002, 11.04 – 13.04.2002, PKO Bratislava.
8. Barta T.,Doležal P.: Komplikácie zápalov ORL orgánov vyžadujúce bezodkladné chirurgické riešenie. VIII.Kongres SLS a Intermedia 2002, 11.04. – 13.04.2002, PKO Bratislava.
9. Mrázik M., Kabátová Z.: Náhle poruchy sluchu. VIII.Kongres SLS a Intermedia 2002, 11.04. – 13.04.2002, PKO Bratislava.
10. Berkovič J., Tedla M.: Dusenie pri prekážke v horných dýchacích orgánoch. VIII.Kongres SLS a Intermedia 2002, 11.04. – 13.04.2002, PKO Bratislava.
11. Profant M.: Screeningové vyšetrenie sluchu. Spolok lekárov v Piešťanoch, 10. Apríla 2002, Piešťany
12. Profant M.: Riešenie hluchoty metódou vnútroušnej implantácie. Spolok lekárov v Piešťanoch, 10. Apríla 2002, Piešťany
13. Profant M.: Diagnostické aspekty akútnej bakteriálnej sinusitídy. 49. Kongres SSO, 4-6 septembra 2002, Lučenec
14. Profant M.: Cefzil a jeho miesto v otolaryngologickej praxi. 49.Kongres SSO, 4-6 septembra 2002, Lučenec
15. Profant M.: Audiológia. 49.Kongres SSO, 4-6 septembra 2002, Lučenec
16. Kabátová Z. a spol: Kochleárna implantácia u prelingválne nepočujúcich detí . Slávnostná odborná schôdza pri príležitosti životného jubilea prof. Profanta, Bratislava, 15.marec 2002
17. Barta, T.: Medikamentózna liečba chronickej rinosinusitídy- koniec FES? vyžiadaná prednáška do panelovej diskusie, 49.Kongres SSO, 4.9. - 6.9. 2002 Lučenec
18. Kabátová Z.: Program NATASHA. 49.Kongres SSO, 4.-6. septembra 2002,Lučenec
19. Kabátová Z.: Test jednoslabičných slov. 49.Kongres SSO, 4.-6. septembra 2002,Lučenec
20. Kabátová Z.: Skríning sluchu novorodencov. 49.Kongres SSO, 4.-6. septembra 2002,Lučenec
21. Kabátová Z.: Kochleárna implantácia. 49.Kongres SSO, 4.-6. septembra 2002,Lučenec
22. Profant M., Berkovič J.: Paraganglioma laryngis. Kongres vojenských otolaryngológov, 15-17 mája 2002, Liptovský Ján
23. Profant M., Šteňo J.: Extra-intrakraniálny neurofibróm n.vagus. Kongres vojenských otolaryngológov, 15-17 mája 2002, Liptovský Ján
24. Berkovič J., Mrázik M., Kišš L., Tedla M., Profant M.: Monitoring hlavových nervov pri chirurgických výkonoch na hlave a krku. IX. Kongres mladých otolaryngológov, 29-31. Máj 2002, Košice
25. Tedla M., Mrázik M.: Fibrózna dysplázia čeľuste. IX. Kongres mladých otolaryngológov, 29-31. Máj 2002, Košice
26. Mrázik M., Tedla M., Profant M.: Naše skúsenosti s liečbou paragangliómov. IX. Kongres mladých otolaryngológov, 20-31. Máj 2002, Košice
27. Mrázik M., Berkovič J., Tedla M., Dráb M., Profant M.: Nádory spánkovej kosti. IX. Kongres mladých otolaryngológov, 20-31. Máj 2002, Košice
28. Mrázik M., Profant M., Kabátová Z., Šimko Š, Šimková Ľ.: Bilaterálna kochleárna implantácia, prvé skúsenosti. IX. Kongres mladých otolaryngológov, 20-31. Máj 2002, Košice
29. Mrázik M., Kabátová Z., Profant M.: Výsledky kochleárnej implantácie u najmenších detí. IX. Kongres mladých otolaryngológov, 20-31. Máj 2002, Košice
30. Berkovič J., Profant M.: Paraganglioma laryngis. IX. Kongres mladých otolaryngológov, 20-31. Máj 2002, Košice
31. Berkovič J., Barta T., Doležal P., Profant M., Jäger M.: Neuroblastóm čuchového nervu v nosovej dutine. 49.Kongres SSO, 4-6 septembra 2002, Lučenec
32. Barta T., Doležal P., Profant M.: Obštrukčný sleep apnoe syndróm - dlhodobé výsledky chirurgickej liečby v súbore pacientov I.ORL kliniky LFUK, FN a SPAM. 49.Kongres SSO, 4-6 septembra 2002, Lučenec
33. Tedla M., Mrázik M., Doležal P., Profant M.: Fibrózna dysplázia čeľuste. 49.Kongres SSO, 4-6 septembra 2002, Lučenec
34. Barta T., Doležal P., Kišš L., Lorenc B.: Vyhodnotenie našich skúseností s FEES na súbore operovaných pacientov v rokoch 1997-2002. 49.Kongres Slov.spoločnosti pre ORL a chirurgiu hlavy a krku,4.9. – 6.9.2002, Lučenec.
35. Abadl K., Profant M., Korch J., Doležal P., Kišš L.: Porovnanie parciálnych resekcií hrtana z externého a endoskopického prístupu pre karcinóm. 49.Kongres Slov.spoločnosti pre ORL a chirurgiu hlavy a krku,4.9. – 6.9.2002, Lučenec.
36. Doležal P., Štefanička P., Barta T., Dráb M., Tedla M.: Beclomet nasal aqua ako súčasť liečby pacientov s chronickou polypóznou rinosinusitídou. 49.Kongres Slov.spoločnosti pre ORL a chirurgiu hlavy a krku,4.9. – 6.9.2002, Lučenec.
37. Šimková Ľ., Groma M., Kabátová Z., Šimko Š., Profant M.: Hodnotenie pokrokov v oblasti sluchových a rečových schopností u detí s kochleárnym implantátom. 49.Kongres SSO, 4.-6. septembra 2002,Lučenec

Prednášky odprednášané v zahraničí :
1. Profant M. a účastníci panelu: Myringoplastiky. Panelová diskusia Střešovické jaro 2002, 8.3.2002, Praha
2. Profant M., a účastníci panelu: Indikační kritériá ušních operací. Panelová diskusia Střešovické jaro 2002, 8.3.2002, Praha
3. Profant M.: Cochlear implantation. Ear Microsurgery Course, April 9-11, 2002, Zagreb
4. Profant M.: Middle ear cholesteatoma surgery. 2nd Baltic Otorhinolaryngology Conference, 6-8.júna 2002, Riga
5. Profant M.: Pilot study for screening hearin. 2nd Baltic Otorhinolaryngology Conference, 6-8.júna 2002, Riga
6. Profant M.: Conservative and surgical treatment of Meniere´s disease. Danube symposium, Dubrovnik, Oct 2002, Oct 2002, Dubrovnik
7. Profant M.: Cochlear implants. Danube symposium, Dubrovnik, Oct 2002, Oct 2002, Dubrovnik
8. Profant M.: The changing patterns of infectious diseases in ORL – head and neck surgery in developed and developing countries. IFOS Congress Cairo, Oct 2002, Cairo
9. Profant M., Kabátová Z.: Management of the ossicular chain (malleus and incus) fixation. 23rd Meeting of the Politzer Society, Jan 19-23, 2002, Courchevel
10. Profant M., Berkovič J.: Paraganglioma laryngis. 3rd Congress on Malformations and rare tumors of Head and Neck, April 30 - May 1, 2002, Santos, Brasil
11. Profant M.: Mäkké premyringické stenózy. 65. Kongres Českej ORL spoločnosti, 13. - 15-. Júna 2002, Mikulov
12. Doležal P., Barta T., Profant M., Berkovič J., Tedla M.: Reconstruction of the forehead and frontal cavity. 10th Danube Symposium, Dubrovnik, 16.-19. 10. 2002

Poster :
1. Kabátová Z., Jakubíková J., Závodná M.: Jedno- alebo obojstranný skríning sluchu novorodencov. 49.Kongres Slov.spoločnosti pre ORL a chirurgiu hlavy a krku,4.9. – 6.9.2002, Lučenec.
2. Šimková Ľ., Groma M., Kabátová Z., Profant M., Šimko Š.: Vplyv širšieho sociálneho prostredia na výkon dieťaťa s KI. 49.Kongres SSO, 4-6 septembra 2002, Lučenec
štartKlinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku LFUK a UNB, Antolská 11, 85107, Bratislava. © na vrch