Prednášky 20041. Abadl K., Profant M., Doležal P., Šebová I., Štefanička P., Tedla M.: Porovnanie výsledkov liečby karcinómu hrtana metódou parciálnych resekcií hrtana z vonkajšieho prístupu voči endoskopickým resekciám laserom. 52.Kongres SSO, Stará Lesná, 3.9.2004
2. Abadl K., Profant M., Doležal P., Tedla M., Štvrtina S.: Porovnanie predoperačného CT obrazu s histologickým nálezom pri karcinóme hrtana: Závery využité pri endoskopickej chirurgii.. IX. Neuschlove dni, Martin, 13.5.2004
3. Barta T., Doležal P., Tedla M.: Indikácie chirurgickej liečby syndrómu spánkového apnoe z pohľadu otolaryngológa. I.Slovensko – český zjazd o spánku, 2.somnologické dni, Košice – Jahodná, 21.-22.mája 2004
4. Barta T., Doležal P., Tedla M.: Úspešnosť liečby podľa závažnosti SAS a typu obštrukcie. I.Slovensko – český zjazd o spánku, 2.somnologické dni, Košice – Jahodná, 21.-22.mája 2004
5. Buchelová L., Tedla M., Pospíšilová Z.: Funkčné výsledky implantácie závažia do hornej mihalnice pri obrne tvárového nervu. X. kongres mladých otolaryngologú, Luhačovice, 23.-25.9.2004
6. Doležal P., Abadl K., Profant M.: Rhinophyma – chirurgická liečba. IX. Neuschlove dni, 13.-14.5. 2004, Martin
7. Doležal P., Abadl K., Štefanička P., Barta T., Tedla M.: Rekonštrukcia defektu vonkajšieho nosa. 51.Kongres SSO, Tatranská Lomnica 2.-4.sept. 2004.
8. Doležal P., Barta T., Profant M., Štefanička P., Berkovič J., Palenčár D.: Rekonštrukcia defektov prednej steny krku, hypofaryngu a krčnej časti pažeráka. 4.ORL Sympózium v Nemocnici na Homolce. 13.14.1.2004, Praha.
9. Doležal P., Berkovič J.: Korektívna septorinoplastika. 4.ORL Sympózium v Nemocnici na Homolce. 13.14.1.2004, Praha.
10. Doležal P., Štefanička P., Berkovič J., Palenčár D., Pinďák J.: Resekcia a rekonštrukcia stenóz hypofaryngu a krčnej časti pažeráka. 4.ORL Sympózium v Nemocnici na Homolce. 13.14.1.2004, Praha.
11. Doležal P.: Bazaliómy vonkajšieho ucha a vonkajšieho nosa: ako postupovať? Mikulášske stretnutie otorinolaryngológov, 3-4. 12.2004. Starý Smokovec
12. Doležal P.: Chronická rinosínusitída s polypmi: kedy konzervatívna liečba, kedy operovať. Mikulášske stretnutie otorinolaryngológov, 3-4. 12.2004. Starý Smokovec
13. Doležal P.: Rekonštrukcia čela a čelových dutín. Verejná habilitačná prednáška, Vedecká rada LFUK Plzeň, 11.3.2004
14. Kabátová Z., Pospíšilová Z., Profant M.: Neuropatia sluchového nervu. 52.Kongres SSO, Stará Lesná, 4.9.2004
15. Kabátová Z., Pospíšilová Z., Mračnová D., Profant M.: Vyšetrenie sluchu novorodencov pomocou otoakustických emisií. Slávnostný seminár venovaný 80. narodeninám prof.Čierneho, Bratislava, 22.1.2004
16. Kabátová Z., Profant M., Šimko Š., Šimková Ľ., Groma, M.: Novšie pohľady na indikáciu kochleárnej implantácie. 52.Kongres SSO, Stará Lesná, 4.9.2004
17. Kabátová Z., Profant M.: SUSAC (SICRET) SYNDRÓM – kazuistika. 52.Kongres SSO, Stará Lesná, 4.9.2004
18. Kabátová Z., Profant M.: Unilateral hearing loss in Otosclerosis: Subjective and Audiological Assessment of Stapedotomy. 5th European Congress of Oto-Rhino-Laryngology Head and Neck Surgery, Rhodos, Greece, 2004
19. Pospíšilová Z., Berkovič J., Buchelová L.: Poruchy sluchu u pacientov s poruchami intelektu. 51. kongres SSO, 2.-4. Septembra 2004, Stará Lesná
20. Pospíšilová Z., Berkovič J., Buchelová L.: Poruchy sluchu u pacientov s poruchami intelektu. X. kongres mladých otolaryngologú, Luhačovice, 23.-25.9.2004
21. Pospíšilová Z., Kabátová Z., Profant M., Hrubšová Z.: Poruchy sluchu u pacientov po meningitíde. 52.Kongres SSO, Stará Lesná, 4.9.2004
22. Pospíšilová Z., Kabátová Z., Profant M., Hrubšová Z.: Poruchy sluchu u pacientov po meningitíde. X. kongres mladých otolaryngologú, Luhačovice, 23.-25.9.2004
23. Profant M., Abadl K., Sebova I.: Laryngeal Carcinoma: Comparing of laser endoscopic resection vs external partial resection. 5th European Congress of Oto-Rhino-Laryngology Head and Neck Surgery, Rhodos, Greece, 2004
24. Profant M., Gjurič M.: Intrakanalikulárny neurinóm n. VIII. riešený prístupom cez strednú jamu. 52.Kongres SSO, Stará Lesná, 3.9.2004
25. Profant M., Kabátová Z., Seginko K., Šimková Ľ., Groma M., Šimko Š.: Cochlear implantation in patients with deafness after meningitis. 7th European Symposium on Pediatric Cochlear Implantation, Geneva, 4.5.2004
26. Profant M., Kabatova Z.: How our prelingually deaf children fullfil our expectations. 38. Congess of Hungarian ENT Society, Sopron, 26.5.2004
27. Profant M., Kabátová Z.: Impedance Measurements in Otosclerosis. International Symposium of the Politzer Society: Otosclerosis and Stapes Surgery, Saas-Fee Switzerland, 22.4.2004
28. Profant M., Kabátová Z.: Jednostranná porucha sluchu pri otoskleróze. 52.Kongres SSO, Stará Lesná, 4.9.2004
29. Profant M., Kabátová Z.: Malformácia kochley, novšia klasifikácia a rôzne typy elektród. 52.Kongres SSO, Stará Lesná, 4.9.2004
30. Profant M., Kabátová Z.: Riešenie fixácie kladivka a nákovky. 52.Kongres SSO, Stará Lesná, 3.9.2004
31. Profant M., Kabátová Z.: Tinnitus and otosclerosis. 5th European Congress of Oto-Rhino-Laryngology Head and Neck Surgery, Rhodos, Greece, 2004
32. Profant M., Kabátová Z.: Výsledky revíznych operácií pri otoskleróze. 52.Kongres SSO, Stará Lesná, 4.9.2004
33. Profant M.: Cochlear implantation. XI. Annual Conference of Ukrainian Medical Society of Otorhinolaryngologists, Kiev, 13.5.2004, Invited lecture
34. Profant M.: Economy in Cochlear Implantation. International Symposium on Hearing Disorders in Early Childhood, Prague, 7.5.2004, Invited lecture
35. Profant M.: Ekonomika a etika kochleárnej implantácie. 52.Kongres SSO, Stará Lesná, 4.9.2004
36. Profant M.: Facial nerve palsy in stapes surgery. Ear microsurgery course and temporal bone lab Zagreb, 5.3.2004, Invited lecture
37. Profant M.: Functional Sequelea of Neck Dissection. 38. Congess of Hungarian ENT Society, Sopron, 26.5.2004, Invited lecture
38. Profant M.: Je aplikácia lokálnych kortikosteroidov bezpečná? Mikulášske stretnutie otorinolaryngológov, Vysoké Tatry 2004, 3.12.2004, Invited lecture
39. Profant M.: Liečba bakteriálnych zápalov horných dýchacích ciest. Postavenie makrolidov v liečbe respiračných infekcií, Nitra, 2004, 28.10.2004, Invited lecture
40. Profant M.: Poškodenie tvárového nervu pri sanačných operáciách stredného ucha. Bienále disekcie spánkovej kosti a chirurgie stredného ucha, Bratislava, 16.3.2004, Invited lecture
41. Profant M.: Revision Surgery in Cochlear Implantation: Indications, Anatomical and Functional Results. 4th Congress of Otorinolaryngologists of Slovenia, Otočec, 28.5.2004, Invited lecture
42. Profant M.: Trepanačná dutina po radikálnej operácii stredného ucha. Mikulášske stretnutie otorinolaryngológov, Vysoké Tatry 2004, 3.12.2004, Invited lecture
43. Rosolanka M., Tedla M., Profant M.: Krvácanie po tonzilektómii. X. kongres mladých otolaryngologú, Luhačovice, 23.-25.9.2004
44. Rosolanka M., Tedla M., Profant M.: Krvácanie po tonzilektómii. X. kongres mladých otolaryngologú, Luhačovice, 23.-25.9.2004
45. Sterkers O., Probst R., Filipo R., Fraysee B., Merchant S., Profant M.: Patient Selection for Stapes Surgery: Which examinations are Mandatory in which Situation. International Symposium of the Politzer Society: Otosclerosis and Stapes Surgery, Saas-Fee Switzerland, 22.4.2004, Invited lecture
46. Šebová I., Barta T.: Endoskopická dekompresia očnice. 69.BOS, 29.marca 2004, Bratislava
47. Šebová I., Profant M., Abadl K., Štefanička P.: Prvé skúsenosti s protokolom zachovávajúcim orgán u resekovaných nádorov hrtana a hltana. IX. Neuschlove dni, Martin, 13.5.2004
48. Šebová I., Siváček J., Matulník P.: Laser tonsillotomy at treatment of tonsillar hyperplasia. 5.EUFOS ORL kongres, 11.-16.9.2004, Rhodos (Grécko)
49. Šebová I., Siváček J., Matulník P.: Laser uvuloplasty at treatment of OSAS in adults. 5.EUFOS ORL kongres, 11.-16.9.2004, Rhodos (Grécko)
50. Šebová I., Siváček J., Matulník P.: Uvulopalatoplastika podľa Castra v klinickej praxi – poster. 51.kongres SSO, 2.-4. septembra 2004, Stará Lesná
51. Šebová I., Siváček J.: Rhinitis medicamnetosa: stále aktuálny problém. 69.BOS, 29.3.2004, Bratislava
52. Šebová I.: Akútna rinofaryngitída. Satelitné sympózium spoločnosti Servier, 23.1.2004, Tatranská Štrba
53. Šebová I.: Funkčná endonazálna chirurgia nosa a prinosových dutín. Satelitné sympózium spoločnosti Servier, 23.1.2004, Tatranská Štrba
54. Šebová I.: Kvalita života pacientov s vertigom, tinitom a poruchami sluchu. 70.BOS, 30. apríla 2004, Bratislava
55. Šebová I.: Kvalita života pacientov s vertigom, tinitom a poruchami sluchu. Sympózium spoločnosti Solvay Pharma. Československé stretnutie neštátnych ORL lekárov, 7.-8-mája 2004, Liptovský Ján
56. Šebová I.: Kvalita života pacientov s vertigom, tinitom a poruchami sluchu. Sympózium spoločnosti Solvay Pharma „Komplexný prístup k liečbe vertiga, tinnitu a porúch sluchu. 52.Kongres SSO, Stará Lesná, 3.9.2004
57. Šebová I.: Liečba a prevencia nádorov horných dýchacích orgánov. IV. Cyrilometodejský deň, 10.novembra 2004, Bratislava
58. Šebová I.: Rehabilitácia hlasu a laryngektomovaného pacienta. Kurz Rakovina hrtana, 25-26.novembra 2004, Bratislava
59. Šebová I.: Správa z 51.Kongresu Slovensje spoločnosti pre ORL a chirurgiu hlavy a krku. Stará lesná 2004. 72.BOS, 8.sept. 2004, Bratislava
60. Šebová I.: Zdravotnícke systémy v Európskej únii. 72.BOS, 8.sept. 2004, Bratislava
61. Šimková Ľ., Kabátová Z., Profant M., Groma M.: Výsledky kochleárnej implantácie v rôznych skupinách pacientov. 52.Kongres SSO, Stará Lesná, 4.9.2004
62. Štefanička P., Jäger M., Profant M., Doležal P.: Pokročilý sebaceózny karcinóm z Meibomovej žľazy. X kongres mladých otolaryngologú, Luhačovice, 23.-25.9.2004
63. Štefanička P., Jäger M., Profant M., Doležal P.: Pokročilý sebaceózny karcinóm z Meibomovej žľazy. 52.Kongres SSO, Stará Lesná, 3.9.2004
64. Štefanička P.: ORL ochorenia- špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti na JIS. Špecializačný kurz -intenzívna ošetrovateľská starostlivosť o dospelých, 22.03. – 02.04.2004. Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií, SZU, Bratislava.
65. Štefanička P.: ORL ochorenia- špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti. Špecializačný kurz - ošetrovateľská starostlivosť v chirurgických odboroch, 03.05. – 07.05.2004. Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií, SZU, Bratislava.
66. Štefanička P.: ORL ochorenia- špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti. Špecializačný kurz - ošetrovateľská starostlivosť v chirurgických odboroch, 27.09. – 01.10.2004. Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií, SZU, Bratislava.
67. Štefanička P.: ORL ochorenia- špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti. Konzultácie špecializačného štúdia - ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie, 22.11. – 03.12.2004. Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií, SZU, Bratislava.
68. Štefanička P.: ORL ochorenia- špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti na JIS. Konzultácie špecializačného štúdia intenzívna ošetrovateľská starostlivosť o dospelých, 06.12. – 17.12.2004. Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií, SZU, Bratislava.
69. Štefanička P.: Špecifiká perioperačnej starostlivosti, vyšetrovacie metódy, komplikácie, ich zvládnutie a operačné postupy v ORL. Kurz špecializačného štúdia – inštrumentovanie v operačnej sále, 04.10. – 15.10.2004. Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií, SZU, Bratislava.
70. Tedla M., Abadl K., Doležal P.: Tuba auditiva patens. X. kongres mladých otolaryngologú, Luhačovice, 23.-25.9.2004
71. Tedla M., Barta T.: Akútna sinusitída u alergického pacienta. Stretnutie otolaryngológov, Bojnice, 13. február 2004, vyžiadaná prednáška pre firmu Schering Plough
72. Zdražil B., Doležal P.: Komplikovaný nádor hrtana a hltana. X. kongres mladých otolaryngologú, Luhačovice, 23.-25.9.2004
73. Zdražil B., Nechojdomová D., Buchelová L.: Vývoj chorobnosti na karcinóm hrtana a hltana. X. kongres mladých otolaryngologú, Luhačovice, 23.-25.9.2004
74. Zdražil B., Profant M.: Chondróm štítnej chrupky. X. kongres mladých otolaryngologú, Luhačovice, 23.-25.9.2004


štartKlinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku LFUK a UNB, Antolská 11, 85107, Bratislava. © na vrch