Prednášky 2005


Vyžiadané zahraničné
1. Doležal P., Barta T., Profant M.: Endonazálna chirurgická liečba nefunkčných slzných ciest. Spolek lékařů českých v Praze, 06.06.2005, Lékařský dům, Sokolská 31, Praha 2
2. Kabátová Z., Profant M., Nechojdomová D., Profant O.: Je dôležité sledovať sluch u detí, ktoré prešli skríningom? Spolek lékařu českých, Praha, 6.6.2005Vyžiadaná prednáška
3. Kabátová Z., Profant M.: Jednostranná porucha sluchu pri otoskleróze: subjektívne a audiologické vyhodnotenie stapedotómie. Spolek lékařu českých, Praha, 6.6.2005
4. Profant M., Kabátová Z., Šimková Ľ., Šimko Š., Groma M.: Stav kochleárnej implantácie na Slovensku. Spolok lekárov českých v Prahe, 6.6.2005. Vyžiadaná prednáška
5. Profant M.: Stenózy trachey a ich chirurgické riešenie. Spolok lekárov českých v Prahe, 6.6.2005. Vyžiadaná prednáška
6. Šebová I., Zdražil B., Profant M., Štefanička P., Tedla M.: Dynamika výskytu rakoviny hrtana a hltana v materiáli nášho pracoviska. Spolok lekárov českých v Prahe, 6.6.2005. Vyžiadaná prednáška

Prihlásené zahraničné
1. Abadl K., Profant M., Doležal P.: Laryngeal carcinoma: comparison between external partial resection of the larynx and transoral method. The International Yemeni-Cuban Medical Conference, Aden, 25-28 Dec 2005
2. Doležal P., Šefránek M.: Extrakcia zuba z bronchiálneho stromu. V. Ningerovy dny, 14. a 15.10. 2005, Luhačovice.
3. Doležal P., Štefanička P.: Interdisciplinárna spolupráca pri náhrade hypofaryngu a krčnej časti pažeráka, 1. česko – slovenský otorinolaryngologickýgický kongres, Brno BVV, 16.-19. 06 2005
4. Doležal P.: Rekonštrukcia pooperačných defektov po parciálnej resekcii maxily. 1. česko – slovenský otorinolaryngologickýgický kongres, Brno BVV, 16.-19. 06 2005
5. Šebová I.:Primárna a sekundárna punkcia hypofaryngu za účelom rehabilitácie hlasu u laryngektomovaných. I. česko-slovenský otorinolaryngologický kongres, Brno
Šebová I.: Dorzo-mediánna myotómia m.constrictor pharyngis inferior. I. česko-slovenský otorinolaryngologický kongres, Brno
6. Štefanička P., Doležal P., Profant M., Barta T., Zigo R.: Primárny malígny melanóm hrtana. 1. česko – slovenský otorinolaryngologickýgický kongres, Brno BVV, 16.-19. 06 2005

Vyžiadané domáce
1. Barta T.: Odporúčania antibiotickej liečby pri niektorých akútnych bakteriálnych infekciách v ORL, Mediforum, 11.11. 2005, Poľný Kesov
2. Barta T.: Odporúčania antibiotickej liečby pri niektorých akútnych bakteriálnych infekciách v ORL, Mediforum, 25.11. 2005, Vysoké Tatry
3. Barta T.: Kam sa dostane aerosol? Akadémia nosa, Dolný Kubín 4.-6.2. 2005
4. Barta T.: Naše skúsenosti s endoskopickým riešením nádorov nosovej dutiny a PND. Rinologický deň, Banská Bystrica 7.2. 2005
5. Barta T.: Nové možnosti medikamentóznej liečby rinosinusitídy. Glaxo sympózium , Bratislava február 2005.
6. Profant M.: Cholesteatóm. Slovenský otologický deň, 14.4.2005, Bratislava.
7. Profant M.: Individualizácia chirurgickej techniky pri riešení cholesteatómu. Slovenský otologický deň, 14.4.2005, Bratislava.
8. Profant M.: Kam sa dostane aerosol? Akadémia nosa, 28.1.2005, MEDIFORUM, Dolný Kubín.
9. Profant M.: Otvorená technika. Slovenský otologický deň, 14.4.2005, Bratislava.
10. Profant M.: Pomoc odbornej spoločnosti pre sekciu KL. 1. Svidnícke logopedické dni, jún 2005.
11. Pružinec P., Profant M.: Alergická rinitída, čo sme vedeli, čo sme sa dozvedeli a čo sa ešte chceme dozvedieť. Akadémia nosa, 28.1.2005, MEDIFORUM, Dolný Kubín.
12. Kabátová Z.: Etiopatogenéza a klasifikácia cholesteatómu. IX. Slovenský otologický deň, Bratislava, 14.apríla 2005
13. Kabátová Z., Profant M., Nechojdomová D., Profant O.: Validita skríningu sluchu novorodencov dotazníkom LitllEARs. Predkongresové sympózium Skríning sluchu na Slovensku, Piešťany, 8.septembra 2005
14. Kabátová Z., Profant M., Nechojdomová D.: Skríning sluchu novorodencov na I.ORL klinike. Predkongresové sympózium Skríning sluchu na Slovensku, Piešťany, 8.septembra 2005
15. Kabátová Z.: Európske trendy v skríningu sluchu novorodencov. Predkongresové sympózium Skríning sluchu na Slovensku, Piešťany, 8.septembra 2005
16. Profant M., Jakubíková J., Šimko Š., Kabátová Z.: Spolupráca pri včasnej identifikácii porúch sluchu. Predkongresové sympózium Skríning sluchu na Slovensku, Piešťany, 8.septembra 2005
17. Profant M., Kabátová Z.: Cochlear implantation in cochlear malformation. Slovak-British Otorhinolaryngologic Conference, Bratislava,18.novembra 2005

Prihlásené domáce
1. Barta,T.: Súčasné názory na diagnostiku a liečby chronickej rinosinusitídy. XXIX. Topoľčiansky lekársky deň, 25.5. 2005
2. Doležal P., Hirjak D., Rosolanka M., Tedla M.: Gardnerov syndróm. IV. Rinologický deň, Banská Bystrica, 7.2.2005
3. Doležal P.: Výnimočné rána. 17. Detský otorinolaryngologický kongres, 3. česko –slovenský foniatrický kongres, 8-10.09, 2005, Piešťany.
4. Groma M., Šimková Ľ., Kabátová Z., Profant M., Seginko K.: Faktory ovplyvňujúce integráciu detí s KI. Národný kongres SSO. Piešťany, 8.-10.septembra 2005
5. Jakubíková J., Kabátová Z.: Skríning sluchu na Slovensku. Predkongresové sympózium Skríning sluchu na Slovensku, Piešťany, 8.septembra 2005
6. Jäger M.: Migréna a otoneurologické príznaky. Celoslovenské stretnutie ORL lekárov, hotel Sorea – Máj Liptovský Ján, 16.4.2005
7. Jäger M.: Migréna a vertigo. 17. Detský otolaryngologický kongres, Kongresové centrum Kúpeľný ostrov, Piešťany, 9.9.2005
8. Jäger M.: Nové možnosti hodnotenia vestibulovej funkcie. 17. Detský otolaryngologický kongres, Kongresové centrum Kúpeľný ostrov, Piešťany, 9.9.2005
9. Kabátová Z., Šimko Š., Šimková Ľ., Profant M., Groma M.: Najnovšie pohľady na indikáciu KI u detí. Národný kongres SSO. Piešťany, 8.-10.septembra 2005
10. Kabátová Z.: Vyhľadávanie novorodencov s poruchou sluchu. Lekársky seminár - Trstená, 6.4.2005
11. Nechojdomová D., Minárik G., Kabátová Z., Profant M.: Prvé výsledky analýzy Connexinu 26 v populácii nepočujúcich detí. Národný kongres SSO. Piešťany, 8.-10.septembra 2005
12. Profant M., Kabátová Z.: Vývojové chyby kochleovestibulárneho systému. Národný kongres SSO. Piešťany, 8.-10.septembra 2005
13. Siváček J., Šebová I.: Laserová operácia rinofýmy. Kongres Vojenských otorinolaryngológov. 1.10.2005, Jasná- Hotel Repiská
14. Siváček J., Šebová I.: Primárna a sekundárna punkcia hypofaryngu za účelom rehabilitácie hlasu u laryngektomovaných. Kongres vojenských otorinolaryngológov, Jasná- Hotel Repiská 1.10.2005
15. Siváček J., Šebová I.: Sarkoidóza nosa. Kongres vojenských otorinolaryngológov, 1.10.2005, Jasná- Hotel Repiská
16. Šebová I., Siváček J.: Endoskopická versus klasická adenotómia v materiáli ORL oddelenia NsP sv. Cyrila a Metoda v Bratislave Petržalke v rokoch 1997-2003. 52. Kongres SSO, 8.-10. 9.2004, Piešťany
17. Šebová I., Siváček J.: Laserová tonzilotómia v materiáli ORL oddelenia NsP sv. Cyrila a Metoda v Bratislave Petržalke v rokoch 1997-2003. 52. Kongres SSO, 8.-10. 9.2004, Piešťany
18. Šebová I.: Laserová chirurgia v otorinolaryngológii. XXIX. Topoľčiansky lekársky deň, 25.5.2005, Topoľčany
19. Šebová I.: Projekt MATRA - štandardy kvality v medicíne, harmonizácia európskeho medicínskeho práva, migrácia zdravotníckych pracovníkov v EÚ a ďalšie aspekty zbližovania zdravotníckych systémov v EÚ. 78.BOS, 27.5.2005, Bratislava
20. Nechojdomová D., Šebová I., Profant M.: Kaposiho sarkóm nosohltana. Národný kongres SSO, 8.-10.9.2005, Piešťany
21. Šebová I.: Komplikácie a problémy pri rehabilitácii hlasu laryngektomovaných ventilovými protézami. Národný kongres SSO, 8.-10.9.2005, Piešťany
22. Šebová I.: Rehabilitácia hlasu u laryngektomovaných, historický prehľad a perspektíva do budúcnosti. Národný kongres SSO, 8.-10.9.2005, Piešťany
23. Šebová I.: Tonzilektómia - všetko jasné s blížiacou sa jednodňovou chirurgiou? Stretnutie neštátnych ORL lekárov, 30.9.2005, Hotel Permon, Podbanské
24. Šebová I.: Dialógy o malnutrícii a jej terapii v ambulantnej ORL starostlivosti. Multidisciplinárne stretnutie organizované firmou Nutrícia, 7.10.2005, Tatralandia
25. Šebová I., Tedla M.: Chronická epistaxa na podklade M. Rendu Osler. Národný kongres SSO, 8.-10.9.2005, Piešťany
26. Šebová I., Siváček J.: Laserová tonzilotómia v materiále ORL oddelenia FNsP sv. Cyrila a Metoda v Bratislave-Petržalke v rokoch 1998-2003. Národný kongres SSO, 8.-10.9.2005, Piešťany
27. Šebová I.: Správa zo 171. Valného zhromaždenia Svetovej asociácie lekárov (WMA) v Santiagu (Chille) v dňoch 12.-16.10.2005. 81.BOS, 4.11.2005, Bratislava
28. Šebová I.: Laser v ORL. Vedecká konferencia Laser v medicíne, 4.-5.11.2005, Nitra
29. Šebová I., Abadl K.: Laserová endoskopická operácia karcinómov hrtana. Vedecká konferencia Laser v medicíne, 4.-5.11.2005, Nitra
30. Šimko Š., Šimková Ľ., Kabátová Z., Profant M., Groma M.: Efekt naslúchadla u najmladších kandidátov na KI. Národný kongres SSO. Piešťany, 8.-10.septembra 2005
31. Šimková Ľ., Kabátová Z., Profant M., Šimko Š., Groma M., Seginko K.: Viacročné sledovanie prelingválne nepočujúcich detí s KI. Národný kongres SSO. Piešťany, 8.-10.septembra 2005
32. Vokurka J., Doležal P., Sičák M., Kováč M.: Problematické operácie nosového septa. Panelová diskusia, IV. Rinologický deň, Banská Bystrica, 7.2.2005
33. Matulník P., Nechojdomová D., Buchleová L.: Riešenie OSAS u detí. Kongres SSO, 8.-10. 9.2004, Piešťany

postery
1. Kabátová Z.: Is the universal hearing screening sufficient? Abstract book of 20th International Congress on the Education of the Deaf, Maastricht, 17-20 july 2005
2. Kabátová Z., Groma M., Šimková Ľ., Profant M.: What influences educational integration of a child with CI? Abstract book of 20th International Congress on the Education of the Deaf, Maastricht, 17-20 july 2005
3. Groma M., Profant M., Šimková Ľ., Kabátová Z., Šimko Š., Seginko K.: Kochleárny implantát očami implantovaných detí. Národný kongres SSO. Piešťany, 8.-10.septembra 2005

Celkový počet prednášok a posterov 75štartKlinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku LFUK a UNB, Antolská 11, 85107, Bratislava. © na vrch