Prednášky 2007


Domáce vyžiadané prednášky
1. Carrau, R.L., Tedla, M.: Management of dysphagia, Inštruktážny kurz, 2. Slovensko- český ORL kongres, Piešťany, 27.- 30. 6. 2007
2. Doležal P., Štefanička P., Profant M. Et al. Rekonštrukcia defektov hltana a prednej steny krku BOS, apríl 2007 Bratislava 4/1/2007 Vyžiadaná prednáška
3. Profant M Rekonštrukcia blany bubienka pri sanačných výkonoch Otologický deň 2007 Košice 3/1/2007 Vyžiadaná prednáška
4. Profant M. Antibiotická liečba sinusitídy Akadémia nosa Mediforum Banská Bystrica 2/1/2007 Vyžiadaná prednáška
5. Profant M. BAHA súčasný stav, vývoj možnosti Kurz BAHA chirurgie Bratislava Bratislava 1/1/2007 Vyžiadaná prednáška
6. Profant M. Implantovatelné naslúchadlá na zlepšenie sluchu Střešovické jaro 2007 Praha 3/1/2007 Vyžiadaná prednáška
7. Profant M. Vibrant Soundbridge princípy Kurz chirurgie Vibrant Soundbridge Bratislava 2/1/2007 Vyžiadaná prednáška
8. Profant M., Barta T. Kedy antibiotikum druhej voľby pri liečbe akútnej bakteriálnej sinusitídy Čo je nové v antibiotickej liečbe Bratislava, Košice, Trenčín, Banská Bystrica 2/1/2007 Vyžiadaná prednáška
9. Profant M., Baumgartner W., Mann W. Et al. Kochleárna implantácia 2.Slovensko-český ORL kongres Piešťany 6/28/2007 Vyžiadaná prednáška
10. Profant M., Kabátová Z.: Aké sú možnosti súčasných otologických implantátov pri riešení porúch sluchu? BOS, apríl 2007 Bratislava 4/1/2007 Vyžiadaná prednáška
11. Profant, M., Tedla, M.: Diagnóza a liečba akútnej maxilárnej sinusitídy u pacientov, ktorí sa podrobili aspirácii a výplachu dutín, Cyrilometodský deň, Bratislava, 13. 11. 2007
12. Šebová, I., Tedla, M.: Nutričná podpora onkologického pacienta. Monotematický demonštračný kurz Rakovina hrtana, Bratislava, 22.-23.11.2007
13. Tedla, M.: Diagnostika a rehabilitácia porúch prehĺtania po liečbe zhubného nádoru hrtana a hltana. Monotematický demonštračný kurz Rakovina hrtana, Bratislava, 22.-23.11.2007
14. Tedla, M.: Dopad nazálnej kongescie na kvalitu života pacienta. Odborný seminár „Alergie a deti“, Trnava, 25.1.2007
15. Tedla, M.: Dopad nazálnej kongescie na kvalitu života pacienta. Odborný seminár „Alergie a deti“, Nitra, 14.2.2007
16. Tedla, M.: Chronický kašeľ a alergická nádcha (post nasal drip). Chronický kašeľ od A do Z, Tatranská Polianka, 19.- 20. 10. 2007
17. Tedla, M.: ORL problematika detského veku. Dialógy v pediatrickej praxi, Bratislava 29.10. 2007
18. Doležal, P.:Laryngofaryngeálny karcinóm, chirurgická liečba.. Panelová diskusia. Pozvaný prednášateľ. II. slovensko- český otorinolaryngologický kongres s medzinárodnou účasťou. Kongresové centrum – Kúpeľný ostrov Piešťany, 27.-30. júna 2007.

Domáce prihlásené prednášky
1. Barta, T., Štefanička, P., Zdražil, B.: Je indikácia operácií u pacientov so sleep apnoe syndrómom správna? IV. slovensko- český a IX. český kongres o spánku, 05. – 06. 10. 2007, Martin
2. Doležal, P. Chirurgia príušnej slinnej žľazy za posledných 10 rokov. Kongres vojenských otorinolaryngológov, 18 až 20. 10.2007, Tatranské Zruby.
3. Doležal, P.: Cudzie teleso v bronchu po endotracheálnej intubácii. Slavnostný seminár pri príležitosti životného jubilea primára MUDr. Jablonického. 14.12.2007 Liptovský Ján.
4. Doležal, P.: Chirurgické riešenie dýchania cez nos. Vedúci panelu, pozvaný prednášateľ. . II. slovensko- český otorinolaryngologický kongres s medzinárodnou účasťou. Kongresové centrum – Kúpeľný ostrov Piešťany, 27.-30. júna 2007.
5. Doležal, P.: Rinoplastiky – výsledky. . Kongres vojenských otorinolaryngológov, 18 až 20. 10.2007, Tatranské Zruby.
6. Hanzelová,J., Jakubíková,J., Profant, M., Šebová,I.: Dlhodobý efekt chirurgickej liečby adenotonzilárnej hypertrofie u detí predškolského veku (TE vs. TT). 2.Slovensko-český otorinolaryngologický kongres s medzinárodnou účasťou, 27.-30.6.2007, Piešťany
7. Jakubíková J., Kabátová Z., Profant M., Donovalová G. Súčasný stav skríningu sluchu novorodencov na Slovensku 2.Slovensko-český ORL kongres Piešťany 6/28/2007
8. Kabátová Z., Profant M. (Bratislava): Skríning sluchu novorodencov: 8 - ročné skúsenosti a výsledky Košice 3/1/2007
9. Kabátová Z., Profant M., Šimková Ľ., Šimko Š., Groma M., Nechojdomová D., Pospíšilová Z., Seginko K. Od univerzálneho skríningu sluchu novorodencov po spešnú kochleárnu implantáciu 2.Slovensko-český ORL kongres Piešťany 6/28/2007
10. Marková A., Profant, M., Barta, T. (Bratislava): Otogénny absces. Otologický deň 2007 Košice 3/1/2007
11. Nechojdomová, D., Hanzelová, J., Barta, T.: Naše princípy pri liečbe chrápania a sleep apnoe syndrómu u detí, IV. Slovensko-český a IX. Český kongres o spánku, 5.-6.10.2007, Martin
12. Nechojdomová, D., Kabátová, Z., Profant, M.: Etiopatogenéza meningitídy po kochleárnej implantácii, XII. Pracovný deň klinickej mikrobiológie, 23.10.2007, Bratislava
13. Nechojdomová, D., Minárik, G., Kabátová, Z., Profant, M. (Bratislava): Výsledky analýzy Connexinu 26 v populácii nepočujúcich detí Otologický deň 2007 Košice 3/1/2007
14. Nechojdomová, D., Minárik, G., Kabátová, Z., Profant, M. (Bratislava): Výsledky analýzy Connexinu 26 v populácii nepočujúcich detí 2.Slovensko-český ORL kongres Piešťany 6/28/2007
15. Profant M, Kabátová Z, Šimková Ľ, Groma M, Šimko Š, Seginko K. Vplyv skríningu sluchu novorodencov na efekt kochleárnej implantácie. Otologický deň 2007 Košice 3/1/2007
16. Profant M., Kabátová Z.: Kochleárna implantácia pi malformovanej a obliterovanej kochley. 2.Slovensko-český ORL kongres Piešťany 6/28/2007
17. Profant M., Kabátová Z.: Prvé výsledky s implantovatnými naslúchadlami 2.Slovensko-český ORL kongres Piešťany 6/28/2007
18. Rosolanka M., Profant M., Zdražil B. Karcinóm orofaryngu: Výsledky liečby na I.ORL klinike v rokoch 1996-2001 2.Slovensko-český ORL kongres Piešťany 6/28/2007
19. Siváček, J., Marčeková J.: Klindamicin v liečbe infekcii dýchacích ciest, analýza 1660 pacientov. 2. Slovensko- český otorinolaryngologický kongres, Piešťany 27.- 30.6.2007
20. Siváček, J.: Diagnostický algoritmus pri chronickej rinosinusitíde. 2. Slovensko- český otorinolaryngologický kongres, Piešťany 27.- 30.6.2007
21. Siváček, J.: Klindamicin v ORL praxi. Seminár firmy Pfizer, Nitra 6.2.2007
22. Siváček, J.: Nádory nosa verzus nosové polypy . Akadémia nosa, Sliač 2.-3. 2. 2007
23. Siváček, J.: TNM klasifikácia rakoviny hrtana. Monotématický demonštračný kurz rakovina hrtana a 92. Bratislavský otolaryngologický seminár, Bratislava 22.- 23.11. 2007
24. Šebová I., Tedla M., Siváček, J.: Liečba M. Rendu- Osler s prejavmi v nosovej dutine. 2. Slovensko- český otorinolaryngologický kongres, Piešťany 27.- 30.6.2007
25. Šebová, I., Galbavý, Š.: Liečebný protokol rádiochemoterapie zachovávajúci hrtan u pacientov s resekovateľným karcinómom hrtana a hltana, význam laserovej skenovacej cytometrie, Monotématický kurz Rakovina hrtana a 92.BOS, 22.-23.11.2007, I.ORL klinika LF UK, FNsP a SZU Bratislava
26. Šebová, I., Tedla, M.: Nutričná podpora onkologického pacienta v ORL. Monotématický demonštračný kurz Rakovina hrtana a 92. BOS, 22.-23.11.2007, I. ORL klinika LF UK, FNsP a SZU Bratislava
27. Šebová, I.: Insuflačný test na overenie otváracieho tlaku horného pažerákového zvierača. 2.Slovensko-český otorinolaryngologický kongres s medzinárodnou účasťou, 27.-30.6.2007, Piešťany
28. Šebová, I.: Liečba kašľa pri akútnej respiračnej infekcii. Konferencia l. Detskej kliniky LF UK a DFNsP a Deň Detskej fakultnej nemocnice v Bratislave, 18.10.2007, Dom kultúry Ružinov, Bratislava
29. Šebová, I.: Menežment onkologického dispenzára pacienta s rakovinou hrtana. Monotématický kurz Rakovina hrtana a 92.BOS, 22.-23.11.2007, I.ORL klinika LF UK, FNsP a SZU Bratislava
30. Šebová, I.: Organizácia Univerzitnej nemocnice Charité-Berlin (SRN). Správa z cesty. Slávnostná vedecko-vzdelávacia schôdza s medzinárodnou účasťou pri príležitosti 10. výročia otvorenia nemocnice sv. Cyrila a Metoda v Bratislave, 13.11.2007, Bratislava
31. Šebová, I.: Rehabilitácia hlasu a dýchania po laryngektómii systémom PROVOX, prezentácia inštrumentária, tracheostomických kanýl ventilových protéz, prezentácia pacientov. Monotématický demonštračný kurz Rakovina hrtana a 92.BOS, 22.-23.11.2007, I.ORL klinika LF UK, FNsP a SZU Bratislava
32. Šebová,I.: Dorzomediánna myotómia. Monotématický kurz Rakovina hrtana a 92.BOS, 22.-23.11.2007, I.ORL klinika LF UK, FNsP a SZU Bratislava
33. Šebová,I.: Laserové resekcie rakoviny hrtana. Monotématický kurz Rakovina hrtana a 92.BOS, 22.-23.11.2007, I.ORL klinika LF UK, FNsP a SZU Bratislava
34. Šebová,I.: Manažment nutričnej podpory vo vybraných skupinách ORL pacientov. 2.Slovensko-český otorinolaryngologický kongres s medzinárodnou účasťou, 27.-30.6.2007, Piešťany
35. Šebová,I.: Meranie otváracieho tlaku horného pažerákového zvierača. Monotématický kurz Rakovina hrtana a 92.BOS, 22.-23.11.2007, I.ORL klinika LF UK, FNsP a SZU Bratislava
36. Šebová,I.: Problémy a komplikácie pri rehabilitácii hlasu laryngektomovaných ventilovými protézami. Monotématický kurz Rakovina hrtana a 92.BOS, 22.-23.11.2007, I.ORL klinika LF UK, FNsP a SZU Bratislava
37. Šebová,I.: Rehabilitácia dýchania po laryngektómii. Monotématický kurz Rakovina hrtana a 92.BOS, 22.-23.11.2007, I.ORL klinika LF UK, FNsP a SZU, 22.-23.11.2007 Bratislava
38. Šebová,I.: Rehabilitácia hlasu po laryngektómii chirurgickými metódami. Monotématický kurz Rakovina hrtana a 92.BOS, 22.-23.11.2007, I.ORL klinika LF UK, FNsP a SZU Bratislava
39. Štefanička, P., Valach, M., Doležal, P., Barta, T.: Histopatologická diagnostika metastáz v krčných lymfatických uzlinách. 2. Slovensko – český otorinolaryngologický kongres s medzinárodnou účasťou, 27. – 30.06. 2007, Piešťany.
40. Štefanička, P., Valach, M., Doležal, P., Barta, T.: Histopatologická diagnostika metastáz v krčných lymfatických uzlinách. Kongres vojenských otorinolaryngológov, 18. – 20. 10.2007, Tatranské Zruby
41. Štefanička, P.: Diagnostika a chirurgická liečba regionálnych metastáz pri karcinóme hrtana. Monotematický demonštračný kurz rakoviny hrtana a 92. Bratislavský otolaryngologický seminár, 22. – 23. 11. 2007, Bratislava
42. Štefanička, P.: Klasifikácia skupín lymfatických uzlín na krku v rádiologickom obraze. 91. Bratislavský otolaryngologický seminár, 26.10.2007, Bratislava
43. Štefanička, P.: ORL ochorenia - špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti. Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie. 22.01.2007 – 26.01.2007. Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií, SZU, Bratislava.
44. Štefanička, P.: Špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti o chorých s ORL ochoreniami na JIS. Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore intenzívna ošetrovateľská starostlivosť o dospelých. 12.03.2007 – 23.03.2007. Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií, SZU, Bratislava.
45. Štefanička, P.: Špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti, vyšetrovacie metódy, komplikácie, ich zvládnutie a operačné postupy v ORL. Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore inštrumentovanie v operačnej sále. 05.02.2007 – 09.02.2007. Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií, SZU, Bratislava.
46. Tedla M., Mokoš M., Profant M. Diagnostika a rehabilitáia porúch prehĺtania po liečbe zhubného nádoru hrtana a hltana - naše prvé skúsenosti 2.Slovensko-český ORL kongres Piešťany 6/28/2007
47. Tedla, M., Mokoš. M.: Ambulancia pre poruchy prehĺtania- zaujímavé kazuistiky. 2. Slovensko- český ORL kongres, Piešťany, 27.- 30. 6. 2007
48. Zdražil B., Profant M., Myringoplastika – naše skúsenosti a výsledky. 2. Slovensko-český otorinolaryngologický kongres, 27.6. – 30.6.2007, Piešťany

Zahraničné vyžiadané prednášky
49. Profant M. Kochleárna implantácia, detaily operácie a možnosti komplikácií. Konferencia pri príležitosti 15 rokov Kliniky Dr.Mikhailova Alma Ata, Kazachstan 3/1/2007 Vyžiadaná prednáška
50. Profant M. Nové sluch zlepšujúce implantáty v otológii. Konferencia pri príležitosti 15 rokov Kliniky Dr.Mikhailova Alma Ata, Kazachstan 3/1/2007 Vyžiadaná prednáška
51. Profant M. Neurinóm sluchového nervu: diagnostika a chirurgická liečba. Konferencia pri príležitosti 15 rokov Kliniky Dr.Mikhailova Alma Ata, Kazachstan 3/1/2007 Vyžiadaná prednáška
52. Profant M.: Where to drill to achieve deep insertion. Surgical experts meeting on hearing implants Wuerzburg 4/1/2007 Vyžiadaná prednáška
53. Profant M.: Vibrant-Solundbridge and BAHA: Implantable Hearing Aids. XXI Assembly of IAO-HNS, Miskhur Crimea, 21-23.5.2007 Crimea 5/21/2007 Vyžiadaná prednáška
54. Profant M. Does Universal Hearing Screening Influence the Results of Cochlear implantation in children under 3 years. XXI Assembly of IAO-HNS, Miskhur Crimea, 21-23.5.2007 Crimea 5/21/2007 Vyžiadaná prednáška
55. Laszig R., Bebear J.P., Fraysse B., Profant M. Et al. Surgical issues in cochlear implants 6th EUFOS Congress Vienna. Vyžiadaná prednáška
56. Tedla, M.: Nosná kongescia a jej vplyv na kvalitu života pacientov. Alergie 2007, Praha, 8.3.2007
57. Tedla, M., Profant, M., Doležal, P.: ENT training in Slovakia. EUFOS, Vienna, 2.7.2007

Zahraničné prihlásené prednášky
58. Profant M. Ceramic vs. Titanium housing cochlar implants: Differences in surgery. 6th EUFOS Congress Vienna, 2.7.2007
59. Profant M. Outcome of cochlear implantation under 3 years of age: Screened vs. Nonscreened children. 6th EUFOS Congress Vienna, 2.7.2007
60. Profant M, Kabátová Z.: From hearing screening to cochlear implantation: CI in children under three years of age CORLAS meeting, Seoul
61. Tedla, M., Rossi, MJ., Roehm, P., Gooding, W, Myers, EN, Ferris, RL: Outcomes of Patients with Basaloid Squamous Cell Carcinoma of the Head and Neck: Comparative study of 62 Cases and 186 controls. EUFOS, Vienna, 1.7.2007


štartKlinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku LFUK a UNB, Antolská 11, 85107, Bratislava. © na vrch