Prednášky 2008


Prednášky domáce
Babinec M: Vrodené vývojové chyby nosa a PND, klinický seminár 9.decembra 2008
Barta T, Profant M, Štefnička P, Doležal P: Predný subkraniálny prístup na lézie prednej bázy lebkovej. XI. Neuschlove dni s medzinárodnou účasťou 15.05. – 16.05. 2008, hotel Martinské hole
Barta T, Štefanička P: Manažment karcinómov hlavy a krku z pohľadu ORL, Sympózium Merck, Donovaly, 25.-26.1. 2008
Barta T, Štefanička P: Manažment karcinómov hlavy a krku z pohľadu ORL. Odborný program: Cielená terapia karcinómov hlavy a krku, 26.01.2008, Donovaly
Barta T, Štefanička P: Odborné usmernenie pre liečbu nádorov hlavy a krku (skvamocelulárneho karcinómu dutiny ústnej, orofaryngu, hypofaryngu a laryngu). XI.Neuschlove dni, 15.-16.5.2008, Martinské hole
Barta T: Súčasné možnosti liečby chronickej rinosinusitídy, Akadémia nosa 2008, 7.-8. marec 2008, Hotel Kaskády, Sielnica
Basarab B, Doležal P, Štefanička P: Proxinium v liečbe karcinómu hlavy a krku. XI. Neuschlove dni s medzinárodnou účasťou, 15.05. – 16.05.2008, Martinské Hole
Bercíková B, Hanzelová J, Lužáková A, Marková A, Rosoľanka M, Zdražil B, Profant M: Peritonzilárny absces: Konsenzus alebo individuálne riešenie?, 55. kongres slovenskej spoločnosti pre otorinolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku, 4.-6.9. 2008, Trebišov
Doležal P, Almáši M, Baráth L, Staníková A, Sopko J, Žalman A: Diagnostika a chirurgická liečba nezhubných nádorov a opuchov na krku. Panelová diskusia. 55. kongres SSO 4-6. sept. 2008, Trebišov
Doležal P, Zdražil B, Štefanička P, Profant M, Barta T, Tedla M: Úskalia diagnostiky a liečby zhubných nádorov slinných žliaz, XI. Neuschlove dni, Martin, 15.-16. 5. 2008
Doležal P: Dočasné odstránenie zadnej steny zvukovodu, indikácie, technika. XI. Slovenský otologický deň 2008. 19.3.2008, Bratislava.
Hanzelová J, Lužáková A, Rosoľanka M, Zdražil B, Bercíková B: Indikácie na tonzilektómiu a operávnený počet tonzilektómii, 55. kongres slovenskej spoločnosti pre otorinolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku, 4.-6.9 2008, Trebišov
Jäger M, Pospíšilová Z, Hanzelová J: Lokálna liečba ototoxickými preparátmi pri perforácii blanky bubienka, 55. Kongres SSO, 4.-6. September 2008, Trebišov
Jäger M, Šebová I, Pospíšilová Z: Lokálna liečba ototoxickými preparátmi pri perforácii blanky bubienka, XI. Slovenský otologický deň 2008, 19. Marca 2008, Bratislava
Kabátová Z, Pospíšilová Z, Nechojdomová D, Profant M: Porovnanie objektívnych skríningových metód TEOAE a AABR. XI. Slovenský otologický deň 2008, 19.3.2008, Bratislava
Matulník P: Alergická rinitída a úloha moderných antihistaminík v jej liečbe. 96. Bratislavský otolaryngologický seminár, Bratislava 30.5.2008
Nechojdomová D, Kabátová Z, Profant M: Výsledky analýzy Connexinu 26, XI. Slovenský otologický deň 2008, 19.3.2008, Bratislava
Nechojdomová D, Kabátová Z, Profant M, Klimeš I: MIDD-Maternally inherited diabetes and deafness, XI. Slovenský otologický deň 2008, 19.3.2008, Bratislava
Nechojdomová D, Kabátová Z, Profant M: Etiopatogenéza meningitídy po kochleárnej implantácii, XI. Slovenský otologický deň 2008, 19.3.2008, Bratislava
Pospíšilová Z, Hanzelová J, Profant M: „Ancient schwanoma“-švanóm krku s degeneratívnymi zmenami u pacienta s NF1, 55. Kongres SSO, 4.-6. September 2008, Trebišov
Pospíšilová Z, Profant M: Zástrel do spánkovej kosti, XI. Slovenský otologický deň 2008, 19. Marca 2008, Bratislava
Lenarz T., Mylanus E.,Ramos A, Zwarowski A: Cochlear implants. EAONO instructional course, Mallorca, Nov 15, 2008, Vyžiadaná prednáška
Profant M: VSB in atresia - surgical reports. Advances in vibroplasty, Berlin, Sept 19, 2008, Vyžiadaná prednáška
Profant M, Jakubíková J, Hajtman A, Kovaľ J: Tonzilektómia dnes. 55.Kongres SSO, Trebišov, 4-6 sept 2008
Profant M, Kabátová Z, Fabianová K: Rádiologické kritériá pre výber kandidátov na KI. Summer Forum, rádiológia, Tále, Aug 24-29,2008, Vyžiadaná prednáška
Profant M, Kabátová Z: Atrézia vonkajšieho zvukovodu, riešenie prevodovej poruchy sluchu. Summer Forum, rádiológia, Tále, Aug 24-29. 2008, Vyžiadaná prednáška
Profant M, Kabátová Z: Malformácie vnútorného ucha. Summer Forum, rádiológia, Tále, Aug 24-29,2008, Vyžiadaná prednáška
Profant M: Od univerzálneho skríningu sluchu novorodencov po úspešnú kochleárnu implantáciu. 9.Prešovské ORL dni, 10-11 apríla 2008, Prešov, Vyžiadaná prednáška
Profant M, Kabátová Z: Implantovateľné naslúchadlá VibrantSoundbridge a BAHA. Indikácie a výsledky. XI. Slovenský otologický deň, Bratislava, 19.3.2008
Profant M, Marková A, Kabátová Z, Zdražil B: Dnešný pohľad na diagnostiku neurinómu n VIII. XI. Slovenský otologický deň, Bratislava, 19.3.2008
Profant M: Riešenie poruchy sluchu pri atrézii vonkajšieho zvukovodu. 55.Kongres SSO, Trebišov, 4-6 sept 2008
Sziklai I, Profant M: Middle ear implantation of the VibrantSoundbridge. EAONO instructional course, Mallorca, Nov 15, 2008, Vyžiadaná prednáška
Rosoľanka M, Zdražil B, Profant M: Krvácanie po tonzilektómii – dnešný pohľad do včerajšieho problému, 55. kongres slovenskej spoločnosti pre otorinolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku, 4.-6.9 2008, Trebišov
Šebová I, Galbavý Š, Kuliffay P: Liečebný protokol rádiochemoterapie zachovávajúci hrtan u pacientov s resekovateľným karcinómom hrtana a hltana v klinickej praxi. 55. kongres Slovenskej spoločnosti pre otorinolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku, 4.-6.9.2008, Trebišov
Šebová I, Povinec P, Tedla M, Bercíková B: Klinický význam PET/CT vyšetrenia v otorinolaryngológii.55. kongres Slovenskej spoločnosti pre otorinolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku, 4.-6.9.2008, Trebišov
Šebová I, Povinec P, Tedla M, Bercíková B: Klinický význam PETCT vyšetenia v otorinolaryngológii, 55. kongres SSO, Trebišov, 4-6. 9. 2008
Šebová I, Siváček J, Matulník P, Hanzelová J: Tonzilotómia dnes. 55. Kongres SSO, 4.-6.9.2008, Trebišov
Šebová I, Siváček J, Matulník P: Tonzilotómia dnes. 55. kongres Slovenskej spoločnosti pre otorinolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku, 4.-6.9.2008, Trebišov
Šebová I, Siváček J: Ťažké krvácanie po tonzilektómii – kazuistiky. 55. kongres Slovenskej spoločnosti pre otorinolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku, 4.-6.9.2008, Trebišov
Šebová I: Anteromediánna a dorzomediánna myotómia. Kurz rehabilitácie hlasu, dýchania a čuchu po laryngektómii, I.ORL klinika LF UK Bratislava, 1.-2.12.2008, Bratislava
Šebová I: Diagnostika porúch faryngo-ezofageálneho segmentu vo vzťahu k rehabilitácii hlasu po laryngektómii. Kurz rehabilitácie hlasu, dýchania a čuchu po laryngektómii, I.ORL klinika LF UK Bratislava, 1.-2.12.2008, Bratislava
Šebová I: Chirurgické metódy na rehabilitáciu hlasu po odstránení hrtana. Kurz rehabilitácie hlasu, dýchania a čuchu po laryngektómii, I.ORL klinika LF UK Bratislava, 1.-2.12.2008, Bratislava
Šebová I: Príčiny a liečba kašľa.Seminár „Ad oculos VII. – „na vlastné oči“, 29.9.2008, Košice
Šebová I: Primárna a sekundárna punkcia hypofaryngu. Kurz rehabilitácie hlasu, dýchania a čuchu po laryngektómii, I.ORL klinika LF UK Bratislava, 1.-2.12.2008, Bratislava
Šebová I: Výsledky hlasovej rehabilitácie laryngektomovaných pomocou ventilových protéz a ich technické aspekty. Kurz rehabilitácie hlasu, dýchania a prehĺtania, .ORL klinika LF UK Bratislava, 1.-2.12.2008, Bratislava
Šebová I: Záchovný protokol orgánu pri karcinóme hrtana na princípe rádiochemoterapie. 97. Bratislavský otorinolaryngologický seminár, 4.7.2008, Bratislava
Štefanička P, Duchaj B, Profant M, Doležal P, Barta T: Vyšetrovanie sentinelovej lymfatickej uzliny pri slizničných karcinómoch hlavy a krku. XI. Neuschlove dni s medzinárodnou účasťou, 15.05. – 16.05.2008, Martinské Hole
Štefanička P, Profant M, Doležal P: Metastázy karcinómu hlavy a krku do krčných lymfatických uzlín. VII. medzinárodné rádiologické SUMMER FÓRUM, 24. – 29.08.2008, Tále
Štefanička P, Profant M: Klasifikácia skupín krčných lymfatických uzlín v rádiologickom obraze. 55. kongres SSO, 04. - 06.09.2008, Trebišov
Štefanička P: ORL ochorenia - špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti. Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie. 29.09.2008 – 10.10.2008. Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií, SZU, Bratislava
Štefanička P: Špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti o chorých s ORL ochoreniami na JIS. Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore intenzívna ošetrovateľská starostlivosť o dospelých. 18.11.2008 – 28.11.2008. Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií, SZU, Bratislava
Štefanička P: Špecifiká perioperačnej starostlivosti, vyšetrovacie metódy, komplikácie, ich zvládnutie a operačné výkony v ORL. Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore inštrumentovanie v operačnej sále. 01.12.2008 – 12.12.2008. Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií, SZU, Bratislava
Šuchová Ľ, Šebová I: Správa zo študijného pobytu na Hudobnom Inštitúte Freiburskej Univerzity (SRN). Bratislavský otolaryngologický seminár, 5.12.2008, Bratislava
Tedla M, Hanzelová J, Profant M: Epidermoidný karcinóm hlavy a krku- bazaloidná varianta, 55. kongres SSO, Trebišov, 4-6. 9. 2008
Tedla M: Možnosti diagnostiky a liečby porúch prehĺtania (videofibroskopické vyšetrenie), 4. klinicko- logopedické dni, Skalica, 5.-7.6, 2008
Tedla M: CT diagnostika a možnosti liečby nosovej polypózy, Regionálna vedecká schôdza spolku lekárov Záhoria, Malacky, 15.5.2008
Tedla M: Vplyv fokálnej infekcie v ORL oblasti na celkový stav a výkonnosť futbalistu. Diagnostika, dif.dg. a liečba. 3. kongres futbalovej medicíny pre lekárov, masérov a fyzioterapeutov družstiev republikových súťaží a reprezentácií 12. a 13. 12. 08
Volmutová Z: Seminár mladých: Diferenciálna diagnostika závratovych stavov
Zdražil B, Profant M: Divertikul sinus sigmoideus, XI. slovenský otologický deň 2008, 16.–19. marca 2008, Bratislava
Zdražil B, Šebová I: Rehabilitácia dýchania u laryngektomovaných, Kurz rehabilitácie hlasu a dýchania po laryngektómii, 1.-2.12.2008, Bratislava
Zdražil B, Šebová I: Vyšetrenie otváracieho tlaku u laryngektomovaných, Kurz rehabilitácie hlasu a dýchania po laryngektómii, 1.-2.12.2008, Bratislava
Zdražil B: Paragangliómy. Bratislavské otolaryngologické semináre SSO, 23.8.2008, Bratislava

Prednášky zahraničné
Borovička M, Duchaj B, Štefanička P, Kubáňová M, Veselý J, Aksamitová K, Skrašková S, Bánki P, Kováčová S: Detekcia sentinelových uzlín pri karcinómoch hlavy a krku z pohľadu rádiologického asistenta. XLV. dny nukleární medicíny, kongres s mezinárodní účastí, 24. – 26. 09.2008, Havlíčkúv Brod
Doležal P, Barta T: Olfaktórny neuroblastóm – diagnostika a liečba. 12. pracovní dny chirurgie lební baze a 42. odborné shromáždení vojenských otorinolaryngologů armády ČR s mezinárodní účastí. Srní, Šumava 13. – 15. 11. 2008
Duchaj B. Veselý J, Štefanička P, Makaiová I, Bánki P, Kováčová S, Aksamitová K, Skrašková S: Detekcia sentinelovej uzliny alebo lymfoscintigrafia? XLV. dny nukleární medicíny, kongres s mezinárodní účastí, 24. – 26. 09.2008, Havlíčkúv Brod.
Hanzelová J, Rychlý B, Nechojdomová D: Histologické vyšetrenie podnebných mandlí u detí, XII.kongres mladých otorinolaryngológov, 14.-16.5.2008, Jabloné nad Orlicí
Pospíšilová Z, Zdražil B: Sigmoid sinus diverticulum, OMI-Seminar in Otolaryngology, 13.-19. apríl, 2008, Salzburg
Profant M, Kabátová Z, Šimková Ľ, Šimko Š, Seginko K, Nechojdomová D: Cochlear implantation in the malformed inner ear: Diagnosis, surgery and results, Collegium Oto-Rhino-Lryngologicum, 24.-27.8.2008, Berlin, Germany
Profant M: First experience with management of the conductive hearing loss in aural atresia with VibrantSoundbridge implantation. 40th Hungarian ORL Congress, Siofok, Hungary, Oct 15-18, 2008, Vyžiadaná prednáška
Profant M, Lesinskas E, Sokolovs J: VSB in the management of bilateral aural atresia. 1st International meeting on VSB in children and adolescents, Frankfurt, Oct 3, 2008
Profant M, Kabátová Z: Cochlear implantation in the malformed inner ear. Diagnosis, surgery and results. CORLAS Congress, Berlin, 24-27 aug 2008
Profant M: Cochlear implantation - special cases. EAONO instructional course, Mallorca, Nov 15, 2008, Vyžiadaná prednáška
Profant M, Kabatova Z: Is stapedectomy in the unilateral hearing loss in otosclerosis successful? 79. German HNO Congress, Bonn, 30/4-4/5/2008
Šebová I: Radiation failure squamous carcinoma of the glottic larynx. Current Concepts in Head and Neck Surgery and Oncology, 13th-14th October 2008, Warsaw (Poland)
Šebová I: Right and duties of people with specific skills during a pandemic. Ist Worshop on Ethical Issues in European National Preparedness for Pandemic Influenza, Auditorium of the European Georges Pompidou Hospital, 20th-21th November 2008, Paris (France)
Šebová I: T2N0M0 Carcinoma of the supraglottic larynx. Current Concepts in Head and Neck Surgery and Oncology, 13th-14th October 2008, Warsaw (Poland)
Štefanička P: Tumor involved oral tongue and oropharynx with metastasis confined to level II. Current concept in head and neck surgery and oncology, Global Continuing Education Program, 13. – 14. 10. 2008, Varšava, Poľsko
Tedla M, Hanzelová J, Profant M: Head and Neck Basaloid variant of squamos cell carcinoma: A series of 20 cases in the period 2004-2007. Congess of ELS, Barcelona, 28.- 30. 5. 2008
Tedla M, Mokoš M, Lorenc B: Liečba porúch prehĺtania. 6. česko- slovenský foniatrický kongres, Jablonné nad Orlicí, 25- 27. 9. 2008
Volmutová D, Volmutová Z: Zriedkavé komplikácie pri operáciach hlasiviek - kazuistiky, XIX. celostátni foniatrické dny E. Sedláčkovej, Jablonne nad Orlici, 25- 27. 9. 2008
Zdražil B, Profant M, Nechojdomová D: Divertikul esovitého splavu, XII.kongres mladých otorinnolarngológov, 14.-16.5.2008, Jabloné nad Orlicí


štartKlinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku LFUK a UNB, Antolská 11, 85107, Bratislava. © na vrch