Prednášky 2009


Vyžiadané zahraničné prednášky
1. Profant M.: Results of stapes surgery in unilateral hearing loss in otosclerosis. 80th Congress of Germen ORL Socirty Rostock, May 20-24, 2009
2. Kabátová Z.: Skríning sluchu novorodencov na Slovensku. XX.Celostátní foniatrické dny Evy Sedláčkové a 7.Česko-slovenský foniatrický kongres, Liberec, 1.-3.10.2009

Zahraničné prednášky
3. Borysenko O., Srebnyak I., Souchko Y, Profant M., Prokopenko L.: Cochlear implantation in temporal bone fracture patients. ESPCI 2009 Warsaw, May 14-17, 2009
4. Doležal P.: How to treat the facial nerve in parotid gland cercinoma?. (round table : Disease of the Parotid). 3. česko-slovenský otorinolaryngologický kongres. Praha, 9-11.9.2009
5. Doležal P.: Slovak Health Care University nad specialization, training of medical doctors. I-st Vienna- Bratislava ENT joint meeting. Medical University Vienna – Vienna General Hospital, 11-th December 2009
6. Groma M., Simkova L., Simko S., Kabatova Z., Profant M.: Attitudes towards paediatric cochlear implantation in Slovakia. ESPCI 2009 Warsaw, May 14-17, 2009
7. a XX.Celostátní foniatrické dny Evy Sedláčkové a 7.Česko-slovenský foniatrický kongres, Liberec, 1.-3.10.2009
8. Nechojdomova D., Kabatova Z., Profant M., Simkova L., Seginko K.: Outcome of pediatric cochlear implantation according to the different aetio-pathogenesis of deafness. ESPCI 2009 Warsaw, May 14-17, 2009
9. Pospisilova Z., Jager M., Nechojdomova D., Kabatova Z., Profant M.: Dizziness after cochlear implantation. ESPCI 2009 Warsaw, May 14-17, 2009
10. a Pospíšilová Z., Jäger M., Nechojdomová D., Kabátová Z., Profant M.: Závraty po kochleárnej implantácii. 3. C-S ORL kongres, Prague, Sept 9-11, 2009
11. Profant M, Mikhailov M, Fedorova Y: Role of different factors in CI outcome. ESPCI 2009 Warsaw, May 14-17, 2009
12. Profant M., Groma M., Kabátová Z., Šimková Ľ.: Postoje odbornej verejnosti ku kochleárnej implantácii malých detí, 49. Otologický deň, Brno, 3.12.2009
13. Profant M., Kabatova Z., Seginko K.: Management of conductive hearing loss in aural atresia with VibrantSoundbridge implantation. ESPCI 2009 Warsaw, May 14-17, 2009
14. Profant M., Sziklai I.: Cholesteatomatous Otitis Media. 3. C-S ORL kongres, Prague, Sept 9-11, 2009
15. Profant M., Sziklai I.: Aktívny stredoušný implantát na riešenie poruchy sluchu. 3. C-S ORL kongres, Prague, Sept 9-11, 2009
16. a Profant M.: Aktívny stredoušný implantát VibrantSoundbridge na riešenie ušnej atrézie. 49. Otologický deň, Brno, 3.12.2009
17. Profant M.: Closed technique surgery in the treatment of cholesteatoma. 3. C-S ORL kongres Prague, Sept 9-11, 2009
18. Profant M.: Mastoidectomy and posterior tympanotomy: closed techniques in the management of cholesteatoma. Instructional course, EA ORL HNS meeting Mannheim, June 27-30, 2009
19. Profant M.: Middle ear implants and Baha. EA ORL HNS meeting, Mannheim, June 27-30, 2009
20. Profant M.: Ossicles and round window placement of FMT: Indications and differences in results. 2nd international Meeting on VSB in Children and Adolescents, Frankfurt, Nov.19-20, 2009

Vyžiadané domáce prednášky
21. Profant M.: BAHA and active middle ear implants. East European Congress on Otology and Neurootology, Košice, Feb 19-21, 2009
22. Profant M.: VSB in the atretic ear. East European Congress on Otology and Neurootology, Košice, Feb 19-21, 2009
23. Vincent C., Niemczyk K., Gerlinger I., Profant M.: Cochlear and brainstem implant. East European Congress on Otology and Neurootology, Košice, Feb 19-21, 2009

Domáce prednášky
24. BartaT., Doležal P., Štefanička P.: Úskalia a komplikácie záchrannej chirurgickej liečby nádorov hlavy a krku (skvamocelulárneho karcinómu orofaryngu, hypofaryngu a laryngu)? Hotel Hills, Stará Lesná 13.-14.2. 2009
25. Barta T.: Adenoidné vegetácie, príznaky, diagnostika a efektívna liečba, Akadémia nosa , Hotel Kaskády , Sliač 24-25.4. 2009
26. Barta T.: Diagnostika a možnosti liečby habituálneho chrápanie a SAS z pohľadu ORL, . Kongres SLS 23.4.- 25.4.2009, Bratislava
27. Barta T.: EPOS- odporúčania manažmentu akútnej a chronickej rinosinusitídy .. Kongres SLS 23.4.- 25.4.2009, Bratislava
28. Barta T.: Pohľad otorinolaryngológa na diagnostiku a manažment alergickej nádchy (rinosinusitídy) , 6. Rinologické dni, 21.-23.5.2009 hotel Permon
29. Baštéková I.: Zápaly nosa a prinosových dutín. Seminár špecializačnej prípravy, Bratislava,
30. Doležal P.: Otalgia. Otológia pre ambulantných otolaryngológov. Bratislava, 27.11.2009
31. Doležal P., Štefanička P., Rosoľanka M.: Taktika chirurgickej liečby karcinómu hrtana a hrtanovej časti hltana. VIII. Banskobystrické onkologické dni 28. – 27. Júna 2009. Hotel Šachtička.
32. Doležal P.: Dermoidná cysta nosa. 6. rinologické dni, 21.-22. máj. 2009, Hotel Permon, Podbanské.
33. Doležal P.: Manažment náhlej poruchy sluchu a tinitu. XIII. Kongres Slovenskej lekárskej spoločnosti. SÚZA, Bratislava, 23.-25.04.2009
34. Doležal P.: ORL ochorenia a poruchy sluchu v starobe. Tématický kurz pre geriatrov: Neurologické ochorenia a ochorenia zmyslových orgánov v starobe. 22.-23.1.2009 Limbova 14, Bratislava
35. Doležal P.: Podivná liečba kožného karcinómu na tvári. VIII. Banskobystrické onkologické dni 28. – 27. Júna 2009. Hotel Šachtička.
36. Doležal P.: Otalgia pri negatívnom otoskopickom náleze. Otologický deň pre ambulantných otorinolaryngológov 27.11.2009, kongresová sála FNsP, Antolská 11, Bratislava
37. Hanzelová J., BartaT.: Prejavy alergických chorôb na ORL orgánoch, 13. Kongres SLS 23.4.- 25.4.2009
38. Kabátová Z.: Vývoj prahu kostného vedenia vo včasnom období po stapedotómii. Otológia pre ambulantných otolaryngológov. Bratislava, 27.11.2009
39. Kabátová Z., Profant M.: Revision stapes surgery.East European Congress on Otology and Neurootology, Košice, Feb 19-21, 2009
40. Kováč M., Doležal P., Sičák M.: Septorinoplastika – nástrahy a súčasné trendy. Panelová diskusia, 6. rinologické dni, 21.-22. máj. 2009, Hotel Permon, Podbanské.
41. Lužáková A.: Akútny zápal stredného ucha. Otológia pre ambulantných otolaryngológov. Bratislava, 27.11.2009
42. Lužáková A., Barta T.: Akútne infekcie v ORL oblasti - XIII. kongres SLS (23.4.2009-25.4.2009), Bratislava
43. Lužáková A.: Antibiotická liečba akútneho zápalu stredného ucha - Otológia pre ambulantných otolaryngolóv (27.11.2009), Bratislava
44. Lužáková A.: Benígne nádory nosa a prinosových dutín. Seminár špecializačného štúdia, Bratislava, marec, 2009
45. Nechojdomová D.: Senzorineurálna porucha sluchu. Otológia pre ambulantných otolaryngológov. Bratislava, 27.11.2009
46. Pospíšilová Z.: Lokálna antibiotická liečba: patrí gentamycín do ucha? Otológia pre ambulantných otolaryngológov. Bratislava, 27.11.2009
47. Pospíšilová Z., Nechojdomová D., Profant M.: Changes in the bone conduction threshold in the early post-stapedotomy period. East European Congress on Otology and Neurootology, Košice, Feb 19-21, 2009
48. Pospíšilová Z.: Lokálna ATB terapia ušných zápalov, Otologický deň pre ambulantných otolaryngológov, 27.11.2009, Bratislava
49. Pospíšilová Z.: Závratové stavy z pohľadu všeobecného lekára, XIII. Kongres SLS, 24.4.2009, Bratislava
50. Profant M.: Chronický zápal stredného ucha. Otológia pre ambulantných otolaryngológov. Bratislava, 27.11.2009
51. Profant M.: Implantovateľné naslúchadlá. Otológia pre ambulantných otolaryngológov. Bratislava, 27.11.2009
52. Profant M.: Príhovor jubilantovi doc.Kuniakovi. Otológia pre ambulantných otolaryngológov. Bratislava, 27.11.2009
53. Profant M.: Riešenie cholesteatómu zatvorenou technikou. Kongres vojenských otolaryngológov, Vysoké Tatry 1-3/10/2009
54. Profant M., Kabátová Z., Nechojdomová D., Pospíšilová Z.: Results of active middle ear implants (VibrantSoundbridge) in different indications. East European Congress on Otology and Neurootology, Košice, Feb 19-21, 2009
55. Profant M., Kabátová Z.: Diagnostika pacienta s ušnou symptomatológiou. Otológia pre ambulantných otolaryngológov. Bratislava, 27.11.2009
56. Rosolanka M., Štefanička P.: Príznaky, diagnostika a liečba zhubných nádorov hlavy a krku , – prednáška pre všeobecných lekárov , apríl 2009
57. Siváček J.: Súčasné prístupy k liečbe alergických ochorení, 103. Bratislavský otolaryngologický seminár, 30.10.2009 Bratislava
58. Sláviková K., Profant M.: Zobrazenie spánkovej kosti. Otológia pre ambulantných otolaryngológov. Bratislava, 27.11.2009
59. Duchaj B., Chválný P., Štefanička P., Sabolová L., Galbavý Š.: Plánovanie aplikácie rádiofarmaka v závislosti od času a typu operačného výkonu a indikačné kritériá pre rádionavigovanú biopsiu sentinelovej uzliny pri karcinóme prsníka, malígnom melanóme a nádore hlavy a krku. Inovačný kurz: diagnostické a terapeutické metódy v nukleárnej medicíne, 08. – 09.06.2009, OUSA, Bratislava.
60. Hanzelová J., Profant M., Doležal P., Barta T., Štefanička P., Rosoľanka M., Tedla M.: Incidencia a liečba sinonazálnych malignít na I. ORL klinike LFUK. Kongres vojenských otorinolaryngológov, 1. – 2.10.2009, Gerlachov.
61. Tomka J., Profant M., Žúdelová L., Zita Z.: Chirurgická taktika v liečbe chemodektómu. XIII. Slovenský kongres cievnej chirurgie, Jasná, 5.4.2009
62. Zdražil B.: Akútny zápal stredného ucha u detí, prednáška pre pediatrov, Pediatrický seminár, hotel Átrium, Malacky 2.10.2009
63. Zdražil B.: Facial nerve palsy, a first symptom of the temporal bone’s metastatic involvement, OMI-Seminar: Otolaryngology, February 15.-21. 2009, Salzburg, AustriaštartKlinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku LFUK a UNB, Antolská 11, 85107, Bratislava. © na vrch