Prednášky 2011


Prednášky na domácich podujatiach

1. Barta,T. Ako vyšetrujeme čuch?, Akadémia nosa 2011, Hotela Atrium, Nový Smokovec 18. a 19. januára 2011.
2. Barta,T. Intranazálne kortikosteroidy-ich úloha pri liečbe akútnej RS, Bratislavský spolok lekárov, 28.3. 2011.
3. Barta,T. Je ešte dôvod na strach z kortikoidov? , Odborný seminár pre imunolaergológov a ORL, Hotel Tatra, Bratislava 3.11. 2011.
4. Barta,T. Manažment zlomeniny očnice, 7.Rinologické dni, Plejsy, 24.2.-26.2. 2011
5. Barta,T. Možnosti chirurgickej liečby OSAS, Okrúhly stôl na 4.Slovensko-Českom kongrese ORL hlavy a krku, 12.Dunajskom sympóziu a 58. Kongrese SSO, 8.-10. 9. 2011, Horný Smokovec.
6. Barta,T. Nádory nosa a PND v ambulantnej praxi, Odborné stretnutie ORL SR a NZZ ORL ASL SR, Hotel Residence, Donovaly, 15.-16.4. 2011.
7. Barta,T. Prečo patrí kortikoid do nosa? Krajský ORL seminár , Hotel Magnus Trenčín, 11.5. 2011.
8. Barta,T. Rinitída a Rinosinusitída-medikamentózne a operačné možnosti liečby, Satelitné sympózium MSD, 7.Rinologické dni, Plejsy, 24.2.-26.2. 2011.
9. Barta,T. Spontánna rinolikvorea, Odborné stretnutie ORL SR a NZZ ORL ASL SR, Hotel Residence, Donovaly, 15.-16.4. 2011.
10. Doležal, P. CT v diagnostike rinosínusitídy. Odborné stretnutie otorinolaryngológov SR a Pracovné stretnutie členov sekcie NZZ ORL ASL SR, hotej Máj, Liptovský Ján 14-15.10.2011.
11. Doležal, P. Diagnostika karcinómu hrtana a hypofaryngu v ambulantnej praxi. Odborné stretnutie otorinolaryngológov SR a pracovné stretnutie členov sekcie NZZ ORL ASL SR, Hotel Residence, Donovaly 15.-16.4.2011.
12. Doležal, P. Diferenciálna diagnostika rezistencií na krku. Odborné stretnutie otorinolaryngológov SR a pracovné stretnutie členov sekcie NZZ ORL ASL SR, Hotel Residence, Donovaly 15.-16.4.2011.
13. Doležal, P. Chirurgická alebo medikamentózna liečba polypóznej sínusitídy. Odborné stretnutie otorinolaryngológov SR a Pracovné stretnutie členov sekcie NZZ ORL ASL SR, hotej Máj, Liptovský Ján 14-15.10.2011.
14. Doležal, P. Indikácie na chirurgickú korekciu nosovej priehradky, Odborné stretnutie otorinolaryngológov SR a Pracovné stretnutie členov sekcie NZZ ORL ASL SR, hotej Máj, Liptovský Ján 14-15.10.2011.
15. Doležal, P. Oneskorená diagnostika karcinómu oro- a hypogfaryngu. Odborné stretnutie otorinolaryngológov SR a Pracovné stretnutie členov sekcie NZZ ORL ASL SR, hotej Máj, Liptovský Ján 14-15.10.2011.
16. Doležal, P. Podivná liečba karcinómu na tvári. Bratislavský otorinolaryngologický seminár, 24.1.2011, UN Bratislava, Ružinovská 6.
17. Doležal, P. Príčiny nosovej nepriechodnosti. Panel: nosová obštrukcia, chirurgia mušlí. 4. Slovensko-český kongres ORL a chirurgie hlavy a krku, 12. Dunajské sympózium ORL a chirurgie hlavy a krku, 8-10 september 2011, Hotel Bellevue, Horný Smokovec.
18. Doležal, P. Rekonštrukcia defektov na krku:. Demonštračný kurz rakovina hrtana. 29.-30.3.2011, ORL Klinika LFUK,UN a SZU v Bratislave.
19. Doležal, P. Terapeutická dilema pri perforácii nosovej priehradky. Panel: Perforácie nosovej priehradky. 4. Slovensko-český kongres ORL a chirurgie hlavy a krku, 12. Dunajské sympózium ORL a chirurgie hlavy a krku, 8-10 september 2011, Hotel Bellevue, Horný Smokovec.
20. Doležal, P., Zdražil, B., Rosoľanka, M., Siváček, J. Krytie defektov po resekcii kožných nádorov na tvári. Bratislavský otorinolaryngologický seminár, 31.3.2011, UN Bratislava, Ružinovská 6.
21. Doležal, P., Zdražil, B., Rosoľanka, M., Siváček, J. Rekonštrukcia pooperačných kožných defektov tváre. Akadémia nosa, 18.-19. Marec 2011, Hotel Atrium, Nový Smokovec.
22. Jakubíková, J., Kabátová, Z., Profant, M. Povinné vyšetrenie sluchu u 5-ročných detí pred vstupom do školy v rámci preventívnej prehliadky.Otologický deň, 2011, Košice.
23. Kabátová, Z., Šimková, Ľ., Groma, M., Seginko, K., Šimko, Š., Profant, M. Príčiny nedostatočného vývoja sluchu a reči u včas implantovaných nervov.Otologický deň, 2011, Košice.
24. Klochanová, I., Jovankovičová, A., Staník, R., Doležal, P. Komplikácie zápalov PND u detí. Bratislavský otorinolaryngologický seminár, 28.4.2011, UN Bratislava, Ružinovská 6.
25. Nechojdomová, D., Pospíšilová, Z., Profant, M. Kongenitálna malformácia stredného ucha-kazuistika. 4. Slovensko-český ORL kongres, 12. Dunajské sympózium, 58. slovenský ORL kongres, Horný Smokovec. 8.-10.9.2011.
26. Pospíšilová, Z., Kabátová, Z., Profant, M. Závraty po kochleárnej implantácii. Otologický deň, 2011, Košice.
27. Pospíšilová, Z., Profant, M. Poruchy vestibulárneho ústrojenstva. 43. Dni posudkového lekárstva. Patince 12.-14.9.2011.
28. Profant, M. Spoľahlivosť MR v diagnostike cholesteatómu stredného ucha.X medzinárodné rádiologické summer fórum, Sept 2011, Tále.
29. Profant, M. Spoľahlivosť MRI vyšetrenia pri cholesteatóme stredného ucha. Otologický deň, 2011, Košice.
30. Profant, M. Stredoušné implantáty. Slovensko-Český ORL kongres, Horný Smokovec, Sept 2011.
31. Profant, M. VSB in aural atresia. Slovensko-Český ORL kongres, Horný Smokovec, Sept 2011.
32. Profant, M., Klozar, J., van den Brekel, M., Korman, A., Šebová, I., Doležal, P., Tedla, M., Štefanička, P., Šuchová, Ľ. Panelová diskusia k téme – rakovina hrtana. Demonštračný kurz rakovina hrtana. 29.-30.3.2011, ORL Klinika LFUK,UN a SZU v Bratislave.
33. Profant, M., Pospíšilová, Z. Poruchy vestibulárneho ústrojenstva.43. dni Posudkového lekárstva, sept 2011, Patince.
34. Rosolanka, M. Resekčné okraje pri slizničnom epidermoidnom karcinóme hlavy a krku, Bratislava, 25.10.2011.
35. Siváček, J. Je nosová obštrukcia nutným zlom pri estetických rinoplastikách? 12. Dunajské sympózium ORL a chirurgie hlavy a krku, 58. kongres SSO, 08. – 10.09.2011, Horný Smokovec.
36. Siváček, J., Vodrážková, E., Hlavčák, P. Tumory a pseudotumory orbity v ORL praxi. 12. Dunajské sympózium ORL a chirurgie hlavy a krku, 58. kongres SSO, 08. – 10.09.2011, Horný Smokovec.
37. Sláviková, K., Profant, M. Patologické stavy spánkovej kosti a vnútorného ucha v CT a MRI obraze. X. medzinárodné rádiologické summer fórum, Sept 2011, Tále.
38. Sláviková, K., Profant, M., Kabátová, Z. Postavenie zobrazovacích metód pred kochleárnou implantáciou. X. medzinárodné rádiologické summer fórum, Sept 2011, Tále.
39. Šebová, I. Chirurgické postupy pri laryngektómii v rámci prípravy na pomôcky systému PROVOX. 4. Slovensko-český kongres ORL a chirurgie hlavy a krku, 12. Dunajské sympózium ORL a chirurgie hlavy a krku, 58. kongres SSO, Vysoké Tatry, 8.-10.9.2011.
40. Šebová, I. Protokol diagnostiky hlasu ELS.6. klinicko-logopedických dní, Banská Bystrica 2.-4.6.2011.
41. Šebová, I. Rehabilitácia hlasu, dýchania a čuchu. 6. klinicko-logopedických dní, Banská Bystrica 2.-4.6.2011.
42. Šebová, I. Ťažké krvácanie po tonzilektómii.4. Slovensko-český kongres ORL a chirurgie hlavy a krku, 12. Dunajské sympózium ORL a chirurgie hlavy a krku, 58. kongres SSO, Vysoké Tatry, 8.-10.9.2011.
43. Šebová, I., Erdelský, I. Slina a jej funkcia. Slovenské dentálne dni 2011, Bratislava, 23.-24.9.2011.
44. Šebová, I.: Včasné a neskoré príznaky rakoviny hltana a hrtana. XV. kongres SLS, Žilina, 28.-29.4.2011.
45. Štefanička, P. Diagnostika krčných metastáz. Monotematický kurz rakovina hrtana, 29. - 30. 03. 2011, Bratislava.
46. Šebová, I. ORL výkony pri chrápaní a OSA, Spánkové laboratórium Buona Notte, 25.10.2011
47. Šebová, I. ORL výkony pri chrápaní a OSA, Spánkové laboratórium Buona Notte,16.11.2011
48. Štefanička, P. Indikácie blokových disekcií. PANEL: Disekcie krčného lymfatického systému. 4. Slovensko-Český kongres ORL a chirurgie hlavy a krku, 12. Dunajské sympózium ORL a chirurgie hlavy a krku, 58. kongres SSO, 08. – 10.09.2011, Horný Smokovec.
49. Štefanička, P. Metastazujúci kožný skvamocelulárny karcinóm hlavy a krku. 4. Slovensko-Český kongres ORL a chirurgie hlavy a krku, 12. Dunajské sympózium ORL a chirurgie hlavy a krku, 58. kongres SSO, 08. – 10.09.2011, Horný Smokovec.
50. Štefanička, P. Úloha chirurgickej liečby pri karcinóme orofaryngu a liečba včasného štádia. Komplexný manažment pacientov s nádormi hlavy a krku, 4. multidisciplinárne pracovné stretnutie, 04. – 05. 02.2011, Demänovská dolina.
51. Tedla, M. Hlboké krčné infekcie, Odborné stretnutie ORL SR, 16.4.2011, Donovaly.
52. Tedla, M. Klinické skúsenosti s liečbou papilomatózy hrtana na I. ORL klinike, BOS, 30.6.2011, Bratislava.
53. Tedla, M. Komplexný prístup k operácii štítnej žľazy. BOS, 27.10. 2011, Bratislava.
54. Tedla, M. Krčné disekcie, klasifikácia a chirurgické princípy, Kurz rakovina hrtana, 29.3.2011 Bratislava.
55. Tedla, M. Laryngektómia a management prehĺtania, Kurz rakovina hrtana, 29.3.2011 Bratislava.
56. Tedla, M. Moderná liečba infekcií HDO cefalosporínmi. 22.9.2011, Bratislava.
57. Tedla, M. Moderná liečba infekcií HDO cefalosporínmi. 29.11.2011, Nové Mesto nad Váhom.
58. Tedla, M. Moderná liečba infekcií HDO cefalosporínmi. 30.11.2011, Piešťany.
59. Tedla, M. Paratonzilárny absces, Odborné stretnutie ORL SR, 16.4.2011, Donovaly.
60. Tedla, M. Rehabilitácia dysfágie u onkologických pacientov, Československý ORL kongres, 7.9.2011 Smokovec, vedúci panelovej diskusie Dysfágia.
61. Tedla, M. Tonzilektómia, chirurgické techniky- panel Krvácanie po tonzilektómii , Československý ORL kongres 7.9.2011 Smokovec.
62. Tedla,M., Jäger, M. Tinnitus, Spolok lekárov Záhoria, 19.5.2011, Malacky.
63. VARGA, L., FEDOR, P.J. Pest thrips in Slovak greenhouses – low species richness or lack of research? In: Fedor, P., Doričová, M., Masarovič, R. (eds.) 3rd Symposium on palearctic Thysanoptera – book of abstracts, september 26th-30th, Smolenice.
64. VARGA, L., FEDOR, P.J., SUVÁK, M., MASAROVIČ, R., ATAKAN, E. Do juveniles and adults of Echinothrips americanus Morgan, 1913 have the same food selection strategy? In: Fedor, P., Doričová, M., Masarovič, R. (eds.) 3rd Symposium on palearctic Thysanoptera – book of abstracts, september 26th-30th, Smolenice.
65. Varga, L., Gašperíková, D., Mašindová, I., Staník, J., Profant, M., Klimeš, I. Súčasné možnosti určenia genetických príčin senzorineurálnej poruchy sluchu (prvé výsledky). Otologický deň, 2011, Košice.
66. Varga, L., Nechojdomová, D., Kabátová, Z., Mašindová, I., Valentínová, L., Hučková, M., Gašperíková, D., Klimeš, I., Šimková, Ľ., Profant, M. Výsledky rehabilitácie sluchu po kochleárnej implantácii u pacientov s potvrdenou mutáciou konexínových génov a u pacientov s inými príčinami hluchoty, 4. Slovensko-český ORL kongres, 12. Dunajské sympózium, 58. slovenský ORL kongres, Horný Smokovec. 8.-10.9.2011
67. VARGA, L., NECHOJDOMOVÁ, D., KABÁTOVÁ, Z., MAŠINDOVÁ, I., VALENTÍNOVÁ, L., HUČKOVÁ, M., GAŠPERÍKOVÁ, D., KLIMEŠ, I., ŠIMKOVÁ, Ľ., PROFANT, M. Výsledky rehabilitácie sluchu po kochleárnej implantácii u pacientov s potvrdenou mutáciou konexínových génov a u pacientov s inými príčinami hluchoty. 4. Slovensko – český kongres ORL a chirurgie hlavy a krku, 12. Dunajské sympózium ORL a chirurgie hlavy a krku a 58. kongres SSO. 8. - 10. septembra 2011, Starý Smokovec.
68. Volmutová, Z. Audiologické vyšetrovacie metódy sluchového orgánu. Semináre pre rezidentov v predatestačnej príprave, Bratislava, 4.10.2011.
69. Volmutová, Z. Štítna žlaza - anatómia, fyziológia, patofyziológia a diagnostika. Semináre pre rezidentov v predatestačnej príprave, Bratislava, 19.4.2011.
70. Zdražil, B., Babinec, M. Miera poškodenia n.laryngeus rec. pri chirurgii štítnej žľazy. Klinický seminár, Bratislava, 27.9.2011.

Prednášky na zahraničných kongresoch

1. Doležal, P. Interdisciplinary facial plastic surgery: reclaiming the role of otorhinolaryngology. 1-st Congress of CEORL-HNS, Barcelona 2.-6. July, 2011.
2. Doležal, P. Nasal dermoids and their management from functional and esthetic point of view. (Panel about nasal reconstruction) 34-th Annual Conference of the European Academy of Facial Plastic Surgery, 1-4 September 2011, Bruges, Belgium.
3. Doležal, P. The failed rhinoplasty: How to revise the nose. 1-st Congress of CEORL-HNS, Barcelona 2.-6. July, 2011.
4. Kabatova, Z., Simkova, L., Groma, M., Profant, M. Comparison of hearing tests to speech discrimination in prelingually deaf children with cochlear implants. 10th European Symposium on Pediatric Cochlear Implantation, May 12-15, 2011, Athens, Greese.
5. Kabatova, Z., Simkova, L., Groma, M., Profant, M. Postlingual implantees: Analysis of poor performers.10th European Symposium on Pediatric Cochlear Implantation, May 12-15, 2011, Athens, Greese.
6. Kim, C.S., Profant, M., Morera, C. et al. Medical and surgical complications of cochlear implantation.1st Congress of CE ORL HNS, Barcelona, July 2-6, 2011.
7. Lassaletta, L., Profant, M., Ruiz, H. et al. Complications of cholesteatoma surgery.1st Congress of CE ORL HNS, Barcelona, July 2-6, 2011.
8. MAŠINDOVÁ, I., VARGA, L., HUČKOVÁ, M., PAVLOVČINOVÁ, G., BALOGOVÁ, M., JAKUBÍKOVÁ,J., KLIMEŠ, I., PROFANT, M., GAŠPERÍKOVÁ, D. Analýza génu GJB2 u pacientov s bilaterálnou senyorineurálnou poruchou sluchu na Slovensku – úvod do štúdie. XV. celostátní konference DNA diagnostiky, 24.-25. novembra 2011, Praha.
9. Mulhocker, C., Profant, M., Baumgartner, WD et al. MEDEL innovation update.1st Congress of CE ORL HNS, Barcelona, July 2-6, 2011.
10. Narula, A., Profant, M., Blayney, A. et al.Otology treining: who, what and when.1st Congress of CE ORL HNS, Barcelona, July 2-6, 2011.
11. Profant, M. Active middle ear implant (VSB) in hearing loss management in congenital aural atresia.13th Symposium on CI in children, Chicago, July 14-16, 2011.
12. Profant, M. Active middle ear implant (VSB) in the management of conductive hearing loss in congenital aural atresia.12th Asia-Oceania Otolaryngology Head and Neck Congress, Auckland, March 1-4, 2011.
13. Profant, M. Analysis of CI in poor performers. Belinov symposium, National Bulgarian ORL Congress, Oct 7-9, 2011.
14. Profant, M. Cochlear reaction to stapedotomy: Early and delayed bone conduction changes.10th EFAS Congress, Warsaw June 22-25, 2011, Warsaw.
15. Profant, M. Current opinions in hearing loss in children: Diagnostic and management dilemmas.Politzer Society Meeting, Sept 28-Oct 1, 2011 Athens.
16. Profant, M. Deafness rehabilitation: Problems in diagnosis, surgery and outcome.118 Congress SFORL, Paris Oct 15-17, 2011.
17. Profant, M. Early bone conduction threshold changes after stapes surgery. Belinov symposium, National Bulgarian ORL Congress, Oct 7-9, 2011.
18. Profant, M. Global Healt 2011: From European Otolaryngology to IFOS.AAO HNS meeting, San Francisco, Sept 12, 2011.
19. Profant, M. Reliability of MRI in Cholesteatoma imaging.Belinov symposium, National Bulgarian ORL Congress, Oct 7-9, 2011.
20. Profant, M. VSB in aural atresia.Belinov symposium, National Bulgarian ORL Congress, Oct 7-9, 2011.
21. Profant, M., C.S.Kim. Update in cochlear implantation. SIO Congress, May 25-58, 2011, Udine, Italy.
22. Profant, M., Jakubikova, J. Hearing Screening in the Slovak Republic.10th EFAS Congress, Warsaw June 22-25, 2011, Warsaw.
23. Profant, M., Sláviková, K., Kabátová, Z., Slezák, P., Waczulíková, I. Predictive validity of MRI in detecting and following cholesteatoma. 5th Baltic Otorhinolaryngology Congress, Sept 16-18, 2011.
24. Šebová, I., Nikš, M. Slovakia Antibiotic Awareness Country Report. EFMA/WHO Forum 2011, Brusel, 22.-24.6.2011.
25. Šebová, I., Profant, M., Šuchová, Ľ. Medializácia paretickej hlasivky protézou KURZ. Sympózium Umelecký hlas 2011, Praha, 20.-21.5.2011.
26. Šebová, I. Klinické skúsenosti s liečbou papilomatózy hrtana na I. ORL kliniky LF UK Bratislava.Sympózium Umelecký hlas 2011, Praha, 20.-21.5.2011.
27. Tavartkiladze, G., Profant, M., Skarzynski, P., Kiss, J., Kuske, S., Borisenko, O. Cochlear implantation in Central and Eastern European Countries.10th European Symposium on Pediatric Cochlear Implantation, May 12-15, 2011, Athens, Greese.
28. Varga, L., Masindova, I., Stanik, J., Stanikova, D., Huckova, M., Gasperikova, D., Klimes, I., Profant, M. DNA analysis of connexin genes in patients with bilateral SNHL in Slovakia by MLPA pre-screening methods (preliminary results).10th EFAS Congress, June 22-25, 2011, Warsaw.
29. VARGA, L., MAŠINDOVÁ, I., VALENTÍNOVÁ L., STANÍK, J., STANÍKOVÁ, D., HUČKOVÁ, M., GAŠPERÍKOVÁ, D., KLIMEŠ, I., PROFANT, M. The pilot nationwide molecular-genetic approach to the study of sensorineural hearing loss etiology in Slovak Republic (preliminary results). In: Corey, D., Morton, C., Richardson, G., Ryan, A., Steel. 8th Molecular Biology of Hearing & Deafness Conference, 6-9 July 2011, Wellcome Trust Conference Centre, Hinxton, Cambridge, UK.
30. VARGA, L., MAŠINDOVÁ, I., VALENTÍNOVÁ, L., HUČKOVÁ, M., GAŠPERÍKOVÁ, D., KLIMEŠ, I., PROFANT, M. Prevalence of selected connexin gene mutations in patients with bilateral sensorineural hearing loss. The 8th international medical postgraduate conference: New frontiers in the research of PhD students, 10-12 novembra 2011, Hradec Králové.
31. Volmutová, D., Volmutová, Z. Granulóm hlasivky, Umělecký hlas, Praha, 20-21.5.2011.


štartKlinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku LFUK a UNB, Antolská 11, 85107, Bratislava. © na vrch