Prednášky 2015


1. Barta,T. Peritonzilárny absces - tonzilektómia za horúca - áno alebo nie? Stretnutie Sekcie neštátnych ORL, 17.-18. 4. 2015 Liptovský Ján
2. Barta, T. Komplikácie zápalov PND, Akadémia ORL , Tále
3. Bercíková B., Profant M. Vývoj klinickej symptomatológie u pacientov s nelieceným schwanómom n.VIII. 18. Otologický den, 10.3.2015, Košice
4. de Brito R., Profant M. et al. Implantable Solutions for Conductive Hearing Loss 30th Politzer meeting and 1st World Otology Congress, Niigata June30 - July 3, 2015 Invited lecture
5. Djeric D., Profant M. et all. Complication of otitis Congres of EC ORL HNS, Prague June 7-11, 2015 Invited lecture
6. Hagr A, Profant M, Manrique M et al. Cochlear implants in 2015 (RT) 5th Emirates Rhinology and Otology Congress, Dubai, Jan 14-16, 2015 Invited lecture
7. Kabátová Z. Základy audiológie. Akadémia ORL, 04.-06.10.2015, Tále, hotel Partizán
8. Kabátová Z., Profant M. BoneBridge implantát na kostné vedenie zvuku: výsledky v našom súbore. 18. Otologický den, 10.3.2015, Košice
9. Kabátová Z., Profant M. Bonebridge – implantát na kostné vedenie, výsledky. Otologický den Košice, 2015
10. Krempaská S., Kabátová Z. Kochleárna implantácia. Akadémia ORL, 04.-06.10.2015, Tále, hotel Partizán
11. Mueller J, Profant M, Sennaroglu L et al. Otosclerosis in 2015 (RT) 5th Emirates Rhinology and Otology Congress, Dubai, Jan 14-16, 2015 Invited lecture
12. Nechojdomová D. Stažené dýchanie cez nos u detí, Galandove dni 2015, 19.11.2015, Martin
13. Nechojdomová D. Stažené dýchanie cez nos u detí, XXV.Getlíkov den, 12.3.2015, Bratislava
14. Profant M., Kabátová Z. Endoskopia v chirurgii stredného ucha 18. Otologický den, 10.3.2015, Košice
15. Profant M. Bone conduction and active middle ear implants: Our experienmce and new perspectives International VSB and BB Symposium Vienna Oct 1-4, 2015 Invited lecture
16. Profant M. Bone Conduction Hearing devices First Ain Shams ORL Academic Meeting, Cairo, June 3-5, 2015 Invited lecture
17. Profant M. Cochlear implan tation our experience and new perspectives Azerbaijan kconference on cochlear implantation , Baku Oct 2015 Invited lecture
18. Profant M. et all. Revision surgery in otosclerosis Congres of EC ORL HNS, Prague June 7-11, 2015 Invited lecture
19. Profant M. Etiológia hluchoty a výsledky KI 3. Kongres Iberoamerickej akadémie ORL, Buenos Aires, 20-22/8/2015 Invited lecture
20. Profant M. Cholesteatoma still a dilema First Ain Shams ORL Academic Meeting, Cairo, June 3-5, 2015 Invited lecture
21. Profant M. Interesting Otology Cases First Ain Shams ORL Academic Meeting, Cairo, June 3-5, 2015 Invited lecture
22. Profant M. Otosclerosis and stapedectoma First Ain Shams ORL Academic Meeting, Cairo, June 3-5, 2015 Invited lecture
23. Profant M. Poznámky k organizácii programu kochleárnej implantácie na Slovensku a k indikáciám KI 13. Cesko-Slovenský foniatrický kongres Mikulov, sept 2015 Invited lecture
24. Profant M. TB dissection: Step by step First Ain Shams ORL Academic Meeting, Cairo, June 3-5, 2015 Invited lecture
25. Profant M, Kabátová Z, Varga L. Aktívne stredoušné implantáty a implaqntáty na kostné vedenie zvukuý: Naše skúsenosti a vývoj indikácií 13. Cesko-Slovenský foniatrický kongres Mikulov, sept 2015 Invited lecture
26. Profant M. Factors influencing outcome of cochlear implantation 5th Emirates Rhinology and Otology Congress, Dubai, Jan 14-16, 2015 Invited lecture
27. Profant M. Implantovatelné naslúchadlá 3. Kongres Iberoamerickej akadémie ORL, Buenos Aires, 20-22/8/2015 Invited lecture
28. Profant M. Otosclerosis: Does Hearing correspond with imaging classification 5th Emirates Rhinology and Otology Congress, Dubai, Jan 14-16, 2015 Invited lecture
29. Profant M. Special features of Otosclerosis: Imaging and Hearing loss 13th Asia Oceania ORL-HNS Congress, March 19-22 2015 Invited lecture
30. Profant M. Vibrant Soundbridge and Vibrant Bonebridge in conductive, mixed and sensorineural hearing loss 5th Emirates Rhinology and Otology Congress, Dubai, Jan 14-16, 2015 Invited lecture
31. Profant M., Kabátová Z., Šimková L., Groma M., Šimko Š. 20 rokov kochleárnej implantácie na Slovensku. Otologický den Košice, 2015
32. Profant M., Kabátová Z., Šimková L., Šimko Š., Groma M. Dvadsat rokov kochleárnej implantácie na Slovensku. 18. Otologický den, 10.3.2015, Košice
33. Profant M. Three different points of view in approaching Acoustic neuroma First Ain Shams ORL Academic Meeting, Cairo, June 3-5, 2015 Invited lecture
34. Štefanicka, P., Sláviková K. Rádiologická klasifikácia lymfatických uzlín na krku, XXII. medzinárodné rádiologické Winter fórum, 06.02.2015, Hotel Patria, Štrbské Pleso.
35. Štefanicka, P., Szuszeková, K., Barkociová, J., Majerníková L. Naše skúsenosti s chirurgiou štítnej žlazy na Klinike ORL a chirurgie hlavy a krku LFUK a UNB, Bratislavský otorinolaryngologický seminár, 04.06.2015, Bratislava
36. Štefanicka, P. Carcinoma e loco ignoto, Bratislavský otorinolaryngologický seminár, 05.02.2015, Bratislava
37. Štefanicka, P. Carcinoma e loco ignoto, XXII. medzinárodné rádiologické Winter fórum, 06.02.2015, Hotel Patria, Štrbské Pleso.
38. Štefanicka, P. Diferenciálna diagnostika zdurenín na krku. Akademia ORL, 04.-06.10.2015, Tále, hotel Partizán
39. Štefanicka, P. Chirurgická liecba nádorov hlavy a krku. Multidisciplinárna spolupráca a súcasné trendy v liecbe pacientov s nádormi hlavy a krku, 24.01.2015, Štrbské pleso. – pozvaná prednáška.
40. Štefanicka, P. Rádiologická terminológia pri zobrazovaní prínosových dutín, XXII. medzinárodné rádiologické Winter fórum, 06.02.2015, Hotel Patria, Štrbské Pleso.


štartKlinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku LFUK a UNB, Antolská 11, 85107, Bratislava. © na vrch