Prednášky 2016


1. Babinec M, Barta T:. Bolesť hlavy v lietadle –sinus barotrauma. Rinologické dni, 4-6.5.2016, Orechová Potôň
2. Barta, T.: Diagnostika tumorov rinobázy a PND, zobrazovacie vyšetrenia, indikácie na chirurgickú liečbu. II. Československý a X. Slovenský Rinologický deň 2016, Orechová Potôň
4. Barta, T.: Paratonzilárny absces, 63.Kongres SSO, 7.9.- 9.9. 2016 Humenné
5. Nechojdomová D., Barta,T.: Recidivujúca epistaxis u dieťaťa s hemofíliou kazuistika, II. Československý a X. Slovenský Rinologický deň 2016, Orechová Potôň
6. Babinec M, Barta T:. Bolesť hlavy v lietadle –sinus barotrauma, II. Československý a X. Slovenský Rinologický deň 2016, Orechová Potôň
7. Bercíková B, Štefanička P.: Viacpočetný absces očnice ako komplikácia rinosinusitídy. X. Slovenské a II. Česko-Slovenské rinologické dni, 04.-06.05.2016, Orechová Potôň
8. Čerňancová. M., Tedla, M.: Informovaný súhlas pri najčastejších operáciách v otorinolaryngológii- literárny prehľad. Kongres mladých ORL , Rožnov pod Radhoštem, 14.10. 2016
9. Kabátová Z., Bercíková B., Profant M. Sled vyšetrení u detí, ktoré definitívne neprešli skríningom-, 14. Česko-slovenský foniatrický kongres 2016, XXVII. Celoštátne foniatrické dni Evy Sedláčkovej, Slovenský otologický deň 2016, 1-3.12.2016, Nový Smokovec
10. Kabátová Z., Majerníková L., Krempaská S.: Porucha sluchu v útlom detstve, keď postnatálne vyšetrenia sú priaznivé. 14. Česko-slovenský foniatrický kongres 2016, XXVII. Celoštátne foniatrické dni Evy Sedláčkovej, 01.-03.12.2016, Hotel Atrium, Nový Smokovec.
11. Krempaská S., Kabátová Z.: Kochleárna implantácia - novšie indikácie, ktoré sa u nás zatiaľ neudomácnili. 14. Česko-slovenský foniatrický kongres 2016, XXVII. Celoštátne foniatrické dni Evy Sedláčkovej, 01.-03.12.2016, Hotel Atrium, Nový Smokovec.
12. Krempaská S., Kovaľ J., Profant M., Kabátová Z.: Skúsenosti s implantátom na kostné vedenie sluchu – Bonebridge. 14. Česko-slovenský foniatrický kongres 2016, XXVII. Celoštátne foniatrické dni Evy Sedláčkovej, 01.-03.12.2016, Hotel Atrium, Nový Smokovec.
13. Nechojdomová D. Recidivujúca epistaxis u dieťaťa s hemofíliou kazuistika, X. Slovenské a II. Česko-Slovenské rinologické dni, 4.-6.mája 2016 Orechová Potôň
14. Nechojdomová D.: Electrode Misdirection into the Posterior Semicircular Canal, Salzburg Medical Seminars, 13.-19. marec 2016
15. Pavlovčinová G., Bercíková B., Kabátová Z., Profant M. Skríning sluchu novorodencov, Včasná intervencia, 10-11.11.2016, Trnava
16. Pospíšilová Z. Manažment pacienta so závratmi. XVIII. Trenčiansky otorinolaryngologický seminár, 18. 5. 2016. Trenčín, hotel MAGNUS.
17. Profant M., Kovaľ J., Sičák M., Krempaská S., Kabátová Z.: Návrh nových kritérií pre kochleárnu implantáciu pre poisťovne. 14. Česko-slovenský foniatrický kongres 2016, XXVII. Celoštátne foniatrické dni Evy Sedláčkovej, 01.-03.12.2016, Hotel Atrium, Nový Smokovec.
18. Rosoľanka M., Štefanička P., Tedla M., Profant M.: Včasná diagnostika orofaryngického karcinómu v ambulancii všeobecného lekára a otorinolaryngológa, Bratislavský spolok lekárov, Onkológia v otorinolaryngológii, 7.3.2016
19. Rosolanka M.: Fasciové priestory krku. Kurz chirurgickej anatómie krku a krčných operácií. 25. – 26. 11. 2016, Bratislava
20. Rosolanka M.: Chirurgická anatómia príušnej žľazy. Kurz chirurgickej anatómie krku a krčných operácií. 25. – 26. 11. 2016, Bratislava
21. Rosolanka M.: Chirurgicky významné topografické priestory. Kurz chirurgickej anatómie krku a krčných operácií. 25. – 26. 11. 2016, Bratislava
22. Štefanička P, Tedla M, Rosoľanka M, Profant M: HPV asociovaný karcinóm orofaryngu, Bratislavský spolok lekárov, Onkológia v otorinolaryngológii, 7.3.2016
23. Štefanička P, Tedla M, Rosoľanka M, Profant M: Metastáza karcinómu do krčných lymfatických uzlín pri neznámom primárnom nádore (carcinoma e loco ignoto) , Bratislavský spolok lekárov, Onkológia v otorinolaryngológii, 7.3.2016
24. Štefanička, P.: HPV asociovaný karcinóm orofaryngu, 07.03.2016, Bratislavský spolok lekárov, Onkológia v otorinolaryngológii, Bratislava.
25. Štefanička, P.: Chirurgická klasifikácia skupín lymfatických uzlín na krku, krčné disekcie- rozdelenie, klasifikácie, terminológia. Kurz chirurgickej anatómie krku a krčných operácií. 25. – 26. 11. 2016, Bratislava
26. Štefanička, P.: Indikácia a rozsah disekcie pri N0, N1, N2 a N3. PANEL: Metastáza na krku. 63. Národný kongres Slovenskej spoločnosti pre otorinolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku, 07.- 09.09.2016, Mestské kultúrne stredisko, Humenné.
27. Štefanička, P.: Krčná nekrotizujúca fascitída. PANEL: Hlboká krčná infekcia, diagnostika a liečba. 63. Národný kongres Slovenskej spoločnosti pre otorinolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku, 07.- 09.09.2016, Mestské kultúrne stredisko, Humenné.
28. Štefanička, P.: Prezervácia laryngu- chirurgická liečba. Celoslovenské multidisciplinárne stretnutie zamerané na manažment karcinómov hlavy a krku, 30.01.2016, Hotel Borovica, Štrbské pleso – pozvaná prednáška
29. Štefanička, P.: Súčasné trendy v chirurgickej liečbe nádorov hlavy a krku. XV. Neuschlov deň, 19.02.2016, Veľká poslucháreň UNM, Martin
30. Štefanička, P.: Technika krčnej disekcie. Kurz chirurgickej anatómie krku a krčných operácií. 25. – 26. 11. 2016, Bratislava
31. Štefanička, P.: Topografické vzťahy n. laryngeus recurrens, štítnej žľazy, a. thyroidea inferior, prištítnych teliesok, tyroidektómia. Kurz chirurgickej anatómie krku a krčných operácií. 25. – 26. 11. 2016, Bratislava
32. Tedla M, Chakrabarti S, Weickert MO: Nodulárna struma: Porovnanie intermediárnej predoperačnej cytológie (Thy 3a, f, resp. Bethesda 3-4) a definitívneho histologického vyšetrenia. Kongres SSO, Humenné, 9.9.2016
33. Tedla M, Štefanička P, Rosoľanka M, Profant M: Funkčné následky po onkologickej liečbe karcinómov hlavy a krku , Bratislavský spolok lekárov, Onkológia v otorinolaryngológii, 7.3.2016
34. Tedla M, Štefanička P, Rosoľanka M, Profant M: Súčasné postupy pri liečbe karcinómu hrtana, Bratislavský spolok lekárov, Onkológia v otorinolaryngológii, 7.3.2016
35. Tedla, M.: Chirurgia submandibulárnej žľazy, Kurz chirurgie krku, Bratislava, 26.11.2016
36. Tedla, M.: Manažment pacienta na operačnej sále- postrehy z univerzitnej nemocnice v Anglicku. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich na operačných sálach s medzinárodnou účasťou, Sliač, 5.5.2016
37. Tedla, M.: Minimalizácia komplikácií pri operácii štítnej žľazy Endokrinologické Edukačné Fórum, 18-19.3.2016, Vyhne
38. Tedla, M.: Riziko aspirácie po operáciách hrtana. Dialógy o malnutrícii, Vígľaš, 6.5.2016
39. Varga L. Round window approach. Auditory implants: surgery and temporal bone dissection course. November 19-22 2016, UN sv. CaM, Bratislava.
40. Varga L. Vibrant Soundbridge implantation. Auditory implants: surgery and temporal bone dissection course. November 19-22 2016, UN sv. CaM, Bratislava.
41. Varga L., Nechojdomová D: Balónová endoskopická dilatácia sluchových trubíc- princípy, X. Slovenské a II. Česko-Slovenské rinologické dni, 4.-6.mája 2016 Orechová Potôň
42. Varga, L., Štefanička P., Baláž, M., Kurdiová, T., Janáková, Z., Profant, M., Ukropcová, B., Ukropec, J. Ako môže ORL lekár prispieť k výskumu liečby obezity alebo kde sa skrýva hnedý tuk? 63. Národný kongres Slovenskej spoločnosti pre otorinolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku, 07.- 09.09.2016, Mestské kultúrne stredisko, Humenné.

43. Volmutová, Z., Štefanička, P.: Dysplázie a chronické laryngitídy. 14. Česko-slovenský foniatrický kongres 2016, XXVII. Celoštátne foniatrické dni Evy Sedláčkovej, 01.-03.12.2016, Hotel Atrium, Nový Smokovec.štartKlinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku LFUK a UNB, Antolská 11, 85107, Bratislava. © na vrch