Správy


Na týchto stránkach si návštevníci môžu prečítať správy o činnosti Kliniky otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku LFUK a UNB v jednotlivých rokoch, prípadne Prevádzkový poriadok kliniky
Správy o činnosti
Prevádzkový poriadok
štartKlinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku LFUK a UNB, Antolská 11, 85107, Bratislava na vrch