Publikácie 2002Vedecké monografie :
1. Hrubiško M., Barta T.: Moderný pohľad na diagnostiku a liečbu alergickej nádchy.Medifórum, Bratislava, 2002, s.27

Odborné práce v zahraničných karentovaných časopisoch :
1. Doležal P., Barta T., Profant M., Berkovič J., Tedla M.: Rekonštrukcia čela a čelovej dutiny. Otorinolaryngologie a foniatrie,51, 2002, č.2, s.130-133.
2. JAKUBÍKOVÁ J., KABÁTOVÁ Z., ZÁVODNÁ M.: Identification of hearing loss in newborns by transient otoacoustic emissions. Int J Ped Otorhinolaryngolgy, 2002

Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch :
1. Kabátová Z., Profant M., Šimková Ľ., Šimko Š., Groma M.:Analýza kontraindikácií na kochleárnu implantáciu.. Choroby hlavy a krku, 11, 2002, č.3-4, s.30-33.
2. Kabátová Z., Doležal P.: Včasná diagnóza poruchy sluchu – kedy a prečo? Efeta,XII, 2002, č.3, s.7-8.
3. Groma M., Šimková Ľ., Kabátová Z.: Kochleárna implantácia u detí a predpoklady jej úspešnosti. Logopaedica, 5, 2002, s. 14-17
4. Kabátová Z., Profant M., Šimko Š., Šimková Ľ., Groma M.: Výber kandidátov na kochleárnu implantáciu, Logopaedica, 5, 2002, s. 26-30
5. Kabátová Z., Profant M., Šimko Š., Šimková Ľ., Groma M.: Funkčné výsledky po kochleárnej implantácii u detí. Logopaedica, 5, 2002, s. 31-33
6. Barta T.: Alergická rinitída z pohľadu špecialistu- otolaryngológa, Lekárske listy – príloha Zdravotníckych novín č. 27, júl 2002, s.6-7.
7. Profant M.: Rinitídy v praxi všeobecného lekára. Schering-Plough, Publikácia pre všeob.lekárov, Bratislava 2002, 2

Abstrakty v zborníkoch z domácich konferencií :
1. Profant M.:Diagnostické aspekty akútnej bakteriálnej sinusitídy. 49. Kongres SSO, 4-6 septembra 2002
2. Berkovič J., Barta T., Doležal P., Profant M., Jäger M.: Neuroblastóm čuchového nervu v nosovej dutine. 49.Kongres SSO, Kniha súhrnov s.33
3. Abadl K., Profant M., Korch J., Doležal P., Kišš L.:Porovnanie parciálnych resekcií hrtana z externého a endoskopického prístupu pre karcinóm. 49.Kongres SSO, Kniha súhrnov s.38-39
4. Barta T., Doležal P., Profant M.:Obštrukčný sleep apnoe syndróm - dlhodobé výsledky chirurgickej liečby v súbore pacientov I.ORL kliniky LFUK, FN a SPAM. 49.Kongres SSO, Kniha súhrnov, s.39-40
5. Šimková Ľ., Groma M., Kabátová Z., Profant M., Šimko Š.:Vplyv širšieho sociálneho prostredia na výkon dieťaťa s KI. 49.Kongres SSO, Kniha súhrnov, s.43-44
6. Šimková Ľ., Groma M., Kabátová Z., Profant M., Šimko Š.:Hodnotenie pokrokov v oblasti sluchových a rečových schopností u detí s kochleárnym implantátom. 49.Kongres SSO, Kniha súhrnov, s.26-27
7. MRÁZIK M. PROFANT M., KABÁTOVÁ Z., ŠIMKO Š., ŠIMKOVÁ Ľ.: Bilaterálna kochleárna implantácia, prvé skúsenosti, IX. Kongres mladých otolaryngológov, Košice
8. MRÁZIK M. KABÁTOVÁ Z., PROFANT M.: Výsledky kochleárnej implantácie u najmenších detí, IX. Kongres mladých otolaryngológov, Košice
9. MRÁZIK M. PROFANT M., KABÁTOVÁ Z., ŠIMKO Š., ŠIMKOVÁ Ľ.: Bilaterálna kochleárna implantácia, prvé skúsenosti. IX. Kongres mladých otolaryngológov, Košice
10. MRÁZIK M. KABÁTOVÁ Z., PROFANT M.: Výsledky kochleárnej implantácie u najmenších detí, IX. Kongres mladých otolaryngológov, Košice
11. Barta,T., Doležal,P., Kišš,L., Lorenc,B.: Vyhodnotenie našich skúseností s FES na súbore operovaných pacientov v rokoch 1997- 2002, Kniha abstraktov zo 49.Kongresu SSO 4.9. - 6.9. 2002 v Lučenci, s. 35
12. Doležal,P., Štefanička,P., Barta,T., Dráb,M., Tedla, M.: Beclomet nasal aqua ako súčasť liečby pacientov s chronickou polypóznou rinosinusitídou. Kniha abstraktov zo 49.Kongresu SSO 4.9. - 6.9. 2002 v Lučenci, s.36
13. Tedla M., Mrázik M., Doležal P., Profant M.: Fibrózna dysplázia čeľuste. Kniha abstraktov zo 49.Kongresu SSO 4.9. - 6.9. 2002 v Lučenci, s. 30
14. Kabátová Z., Jakubíková J., Závodná M.: Jedno- alebo obojstranný skríning sluchu u novorodencov? Kniha abstraktov zo 49.Kongresu SSO 4.9. - 6.9. 2002 v Lučenci, s. 44
15. Kabátová Z.: Program NATASHA. Kniha abstraktov zo 49.Kongresu SSO 4.9. - 6.9. 2002 v Lučenci, s. 15
16. Kabátová Z., Bargár Z.: Test jednoslabičných slov. Kniha abstraktov zo 49.Kongresu SSO 4.9. - 6.9. 2002 v Lučenci, s. 17
17. Kabátová Z., Jakubíková J., Groh M.: Skríning sluchu novorodencov. Kniha abstraktov zo 49.Kongresu SSO 4.9. - 6.9. 2002 v Lučenci, s. 18
18. Profant M.: Cefzil a jeho miesto v otolaryngologickej praxi. Kniha abstraktov zo 49.Kongresu SSO 4.9. - 6.9. 2002 v Lučenci, s.
19. Berkovič J., Mrázik M., Kišš L., Tedla M., Profant M.: Peroperačný monitoring hlavových nervov v ORL praxi. IX. Kongres mladých otolaryngológov, 29-31. Máj 2002, Košice, s.21
20. Berkovič J., Profant M.: Paraganglioma laryngis. IX. Kongres mladých otolaryngológov, 29-31. Máj 2002, Košice, s. 23
21. Tedla M., Mrázik M.: Fibrózna dysplázia čeľuste. IX. Kongres mladých otolaryngológov, 29-31. Máj 2002, Košice, s. 29
22. Mrázik M., Tedla M., Profant M.: Naše skúsenosti s liečbou paragangliómov. IX. Kongres mladých otolaryngológov, 20-31. Máj 2002, Košice, s.25

Abstrakty v zborníkoch z medzinárodných konferencií :
1. Profant M., Kabátová Z.:High frequency audiometry in patients with otosclerosis. 2nd Baltic Otorhinolaryngology Conference,Abstract book, s.35
2. Profant M., Kabátová Z.:A Pilot study fo hearing screening. 2nd Baltic Otorhinolaryngology Conference, Abstract book, s.35
3. PROFANT M., GROMA M., ŠIMKOVÁ Ľ., ŠIMKO Š., KABÁTOVÁ Z.: The influence of a wider social environment on the performance of a child with a cochlear implant. 6th European Symposium on Pediatric Cochlear Implantation, Las Palmas de Gran Canaria, Abstacts book, p.251
4. JAKUBÍKOVÁ J., KABÁTOVÁ Z., ZÁVODNÁ M.: One or both newborn hearing screening. 2nd International conference on newborn hearing screening, diagnosis and intervention. Como, Book of abstracts, s.162
5. Doležal,P., Barta,T., Profant,M., Berkovič,J., Tedla,M.: Reconstruction of the forehead and frontal cavity, Abstract Book of 10th Danube Symposium, Dubrovnik, 16.-19. 10. 2002, s. 105.

Kvalifikačné práce :
1. Barta T.: Chrápanie a sleep apnoe syndróm z pohľadu otolaryngológa. Doktorská dizertačná práca, Bratislava, 2002, s. 140

Redakčné a zostavovateľské práce :
1. Profant M.: Novinky v rinológii, foniatrii a audiológii. 49.Kongres SSO, Kniha súhrnov, s.45


štartKlinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku LFUK a UNB, Antolská 11, 85107, Bratislava. © na vrch