Publikácie 20041. Abadl K., Profant M., Doležal P., Šebová I., Štefanička P., Tedla M.: Porovnanie výsledkov liečby karcinómu hrtana metódou parciálnych resekcií hrtana z vonkajšieho prístupu voči endoskopickým resekciám laserom. 52.Kongres SSO, Stará Lesná, Kniha Súhrnov, 2004, s.24-26
2. Barta T.: Alergická rinitída a sinusitída. Slovenský lekár. 9-10/2004, s 301-306
3. Barta T.: Manažment krvácania z nosa. Lekárske listy, 27, 2004, s.4-8
4. Doležal P., Abadl K., Profant M.: Rhinophyma - terapeutický problém? Choroby hlavy a krku, 13, 2004, 1, 47 - 51.
5. Doležal P., Štefanička P.: Rekonštrukcia defektov hltana a prednej steny krku myokutánnym lalokom z m.pectoralis maior. Lek. Obzor, 2004, vol. 53, vol. 53, č.7-8, s. 271-276
6. Doležal P., Abadl K., Štefanička P., Barta T., Tedla M.: Rekonštrukcia defektu vonkajšieho nosa po resekcii pre zhudný nádor. Kniha súhrnov: novinky v otológii a otoneurológii. 51. kongres SSO, 02. – 04. 09.2004, Stará Lesná
7. Kabátová Z., Pospíšilová Z., Profant M.: Neuropatia sluchového nervu. 52.Kongres SSO, Stará Lesná, Kniha Súhrnov, 2004, s.37-38
8. Kabátová Z., Profant M., Šimko Š., Šimková Ľ., Groma M.: Novšie pohľady na indikáciu kochleárnej implantácie. 52.Kongres SSO, Stará Lesná, Kniha Súhrnov, 2004, s.30
9. Kabátová Z., Profant M.: SUSAC (SICRET) SYNDRÓM – kazuistika. 52.Kongres SSO, Stará Lesná, Kniha Súhrnov, 2004, s.32-33
10. Kabátová Z., Profant M.: Unilateral hearing loss in Otosclerosis: Subjective and Audiological Assessment of Stapedotomy. International proceeding, 5th European Congress of Oto-Rhino-Laryngology Head and Neck Surgery, 2004, Medimond, 137-143
11. Pospíšilová Z., Kabátová Z., Profant M., Hrubšová Z.: Poruchy sluchu u pacientov po meningitíde. 52.Kongres SSO, Stará Lesná, Kniha Súhrnov, 2004, s.36
12. Profant M., Gjurič M.: Intrakanalikulárny neurinóm n. VIII. riešený prístupom cez strednú jamu. 52.Kongres SSO, Stará Lesná, Kniha Súhrnov, 2004, s.14
13. Profant M., Kabátová Z, Seginko K.: Výsledky revíznych operácií po kochleárnej implantácii. Otorinolaryng. a Foniat. (Prague), 53, 2004, 1, 11-15
14. Profant M., Kabátová Z., Seginko K., Šimková Ľ., Groma M., Šimko Š.: Cochlear implantation in patients with deafness after meningitis. Abstracts from 7th European Symposium on Pediatric Cochlear Implantation, 2004, p.80
15. Profant M., Kabátová Z., Šimková Ľ., Šimko Š., Groma M., Seginko K.: The influence of a wider social environment on the performance of a child with cochlear implant. Acta Med Sal, 33, 2004, 1, 1-77.
16. Profant M., Kabátová Z.: Ear drum compliance in the otosclerosis diagnosis. International Symposium of the Politzer Society. Otosclerosis and Stapes Surgery, Saas-Fee Switzerland, Abstracts, 2004, 47
17. Profant M., Kabátová Z.: High frequency audiometry in patients with otosclerosis. International Symposium of the Politzer Society. Otosclerosis and Stapes Surgery, Saas-Fee Switzerland, Abstracts, 2004, 47-48
18. Profant M., Kabátová Z.: Jednostranná porucha sluchu pri otoskleróze. 52.Kongres SSO, Stará Lesná, Kniha Súhrnov, 2004, s.35
19. Profant M., Kabátová Z.: Malformácia kochley, novšia klasifikácia a rôzne typy elektród. 52.Kongres SSO, Stará Lesná, Kniha Súhrnov, 2004, s.32
20. Profant M., Kabátová Z.: Riešenie fixácie kladivka a nákovky. 52.Kongres SSO, Stará Lesná, Kniha Súhrnov, 2004, s.20-21
21. Profant M., Kabátová Z.: Tinnitus and otosclerosis. International proceeding, 5th European Congress of Oto-Rhino-Laryngology Head and Neck Surgery, 2004, Medimond, 131-135
22. Profant M., Kabátová Z.: Tinnitus in Otosclerosis. International Symposium of the Politzer Society. Otosclerosis and Stapes Surgery, Saas-Fee Switzerland, Abstracts, 2004, 48-49.
23. Profant M., Kabátová Z.: Výsledky revíznych operácií pri otoskleróze. 52.Kongres SSO, Stará Lesná, Kniha Súhrnov, 2004, s.34
24. Profant M.: Akútny hnisavý zápal prínosových dutín - princípy diagnostiky a liečby. Terapia 1, 2004, 4, s.9-10
25. Profant M.: Ekonomika a etika kochleárnej implantácie. 52.Kongres SSO, Stará Lesná, Kniha Súhrnov, 2004, s.29-30
26. Šebová I., Siváček J., Matulník P.: Laserová tonzilotómia v klinickej praxi. Kniha Súhrnov z 51. Kongresu SSO, 2004, Stará Lesná, s.48
27. Šebová I., Siváček J., Matulník P.: Uvulopalatoplastika podľa Castra v klinickej praxi. Kniha Súhrnov z 51. Kongresu SSO, 2004, Stará Lesná, s.48
28. Šebová I., Siváček J., Matulník P.: Laser tonsillotomy at treatment of tonsillar hyperplasia. Abstract book, 5th European Congress of Oto-Rhino-laryngology, Head and Neck Surgery, Sept. 11-16 2004, Rodos-Kos, Hellas, p. 56
29. Profant M., Abadl K., Šebová I.: Laryngeal carcinoma: comparing of laser endoscopic resection vs. External partial resection. Abstract book, 5th European Congress of Oto-Rhino-laryngology, Head and Neck Surgery, Sept. 11-16 2004, Rodos-Kos, Hellas, p. 110
30. Šebová I., Siváček J., Matulník P.: Laser uvulopalatoplasty et treatment of OSAS in adults. Abstract book, 5th European Congress of Oto-Rhino-laryngology, Head and Neck Surgery, Sept. 11-16 2004, Rodos-Kos, Hellas, p. 136
31. Šebová I.: Liečba a prevencia zhubných nádorov horných dýchacích orgánov. Kniha abstaktov zo IV. Cyrilometodejského dňa konaného 10.novembra 2004, Interná medicína 2004/12.
32. Šimková Ľ., Kabátová Z., Profant M., Groma M.: Výsledky kochleárnej implantácie v rôznych skupinách pacientov. 52.Kongres SSO, Stará Lesná, Kniha Súhrnov, 2004, s.33
33. Štefanička P., Jäger M., Profant M., Doležal P.: Pokročilý sebaceózny karcinóm z Meibomovej žľazy. 52.Kongres SSO, Stará Lesná, Kniha Súhrnov, 2004, s.29
34. Štefanička P., Jäger M., Profant M., Doležal P.: Pokročilý sebaceózny karcinóm z Meibomovej žľazy. Sborník abstrakt. X. kongres mladých otolaryngologú, 23.09. – 25.09.2004, Luhačovice.
35. Tedla M., Abadl K., Doležal P., Profant M.: Tuba pharyngotympanica patens. Choroby hlavy a krku, 3-4,2004, 13-16.


štartKlinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku LFUK a UNB, Antolská 11, 85107, Bratislava. © na vrch