Publikácie 2006


Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
1. Jakubíková J., Závodná M., Chebenová M., Kabátová Z., Profant M., Šimková L., Groma M., Seginko K.: Detská audiológia, SAP, Bratislava, 2006, s.196
2. Sicák, M., Barta, T.,Berešík, M., Doležal, P., Fabcin, J., Kovác, M., Melocíková, J., Pellant, A., Rác, P., Vodicka, J., Vokurka, J.: Rinológia – choroby nosa a prinosových dutín. Prvé vydanie, Kozák – Press, Martin, 339s., ISBN 80-969292-1-6
3. Sicák, M., Barta, T., Rác, P.: Infekčné a zápalové choroby nosa a PND. Kapitola v monografii Rinológia- choroby nosa a prinosových dutín, Kozák-Press, 2006, s.78-111

Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydaných v domácich vydavateľstvách
1. Kabátová Z., Jäger M.: Patofyziológia sluchového a vestibulového orgánu. In Šramka M.: Klinická patofyziológia, Prešov, 2006, s. 213-228

Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
1. Bunová B., Tedla M.: Terapia dysfágie u pacientov po operáciách v oblasti hlavy a krku. . Choroby hlavy a krku, 2/2006, s. 9-12
2. Doležal P., Štefanicka P., Barta T., Profant M.: Spájanie kostí a preklenutie kostných defektov v otorinolaryngológii. Choroby hlavy a krku, 15, 2006, 2, 18-24.
3. Kabátová Z., Profant O., Profant M., Groma M.: Overenie účinnosti skríningu sluchu novorodencov dotazníkom LittlEars. Choroby hlavy a krku, 15, 2006, 1, 26-33.
4. Profant M., Lorenc B.: Medializácia ochrnutej hlasivky titánovým implantátom. Choroby hlavy a krku, 15, 2006, 2, 25-32.
5. Šebová I.: Dajú sa liecit akútne zápaly horných dýchacích orgánov a hltana bez systémových antibiotík? Lekárske listy, 1, 2006, 22-23
6. Šebová –Šedenková I.: Možnosti rehabilitácie hlasu po laryngektómii (Historický prehlad a súcasné trendy). Choroby hlavy a krku 3-4-/2005 a 1/2006, 44-50
7. Tedla M., Profant M., Tedlová E., Bunová B., Mokoš M.: Dysfágia a jej diagnostika v ORL, alebo nie je FESS ako FEES. Choroby hlavy a krku, 15, 2006, 1, 14-19.

Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch
1. Barta T., Foltán V., Gajdošík J., Hájková M., Chovan L., Kralinský K., Líšková A., Profant M., Pirgelová A., Trupl J.: Zásady racionálnej antibiotickej liečby respiračných infekcií. Mediforum, Bratislava, 2006, 38s.
2. Barta, T., Doležal, P., Štefanicka, P.: Nosové polypy: Farmakoterapia alebo chirurgická liečba. Ambulantná Terapia, 3, 2006, c. 3, s. 7-9.
3. Profant M.: Klasifikácia a liečba akútnej a chronickej sinusitídy. AstraZeneca, 2006, Bratislava, 3s.
4. Sivácek J.: Chronický zápal PND. Informačný leták Shering Plough, 2006 v tlaci
5. Sivácek J.: Komplikácie zápalov PND. Informačný leták Shering Plough, 2006 v tlaci
6. Sivácek J.: Krvácanie z nosa. Informačný leták Shering Plough, 2006 v tlaci
7. Šebová I., Valentová A., Sivácek J.: Chronická tonzilitída. Via pract, 2006, roc. 3 (3): 133-135
8. Barta, T., Foltán, V., Gajdošík, J., Hájková, M., Chovan, L., Kralinský, K., Lišková, A., Profant, M., Purgelová, A., Trupl, J.: Zásady racionálnej antibioickej liečby respiračných infekcií, Medifórum, 2006, s.12-16.
9. Barta, T., Doležal, P., Štefanicka, P.: Nosové polypy: Farmakoterapia alebo chirurgická liečba, Ambulantná terapia, III/2006, s. 7-9.

Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
1. Profant M., Kabátová Z.: Natural integration oc CI ceramic housing into the skull Abstracts from 9th international conference on cochlear implants and related sciences, Vienna, 2006, s.110
2. Profant M., Kabátová Z., Profant O., Groma M.: Validity of universal hearing screening Abstracts from 9th international conference on cochlear implants and related sciences, Vienna, 2006, s.130
3. Profant M., Kabátová Z., Simková L., Simko S., Groma M., Seginko K.: CI surgery in special cases with anatomical and functional outcome Abstracts from 9th international conference on cochlear implants and related sciences, Vienna, 2006, s.65
4. Profant M., Mrázik M., Kabátová Z., Pospíšilová Z.: Prognostic factors in sudden sensorineural hearing loss. Abstracts of The XLII Congess of the Polish Society of otolaryngologists, Head and Neck Surgeons, Poznan, s. 63

Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
1. Barta T., Štefanicka P., Matulník P.: Predný subkraniálny prístup na lézie prednej lebkovej bázy. 53.kongres SSO – Kniha súhrnov, Banská Bystrica, s.
2. Doležal P., Profant M., Barta T., Štefanicka P.: Prehľad operácií príušných žliaz za 10-ročné obdobie na ORL klinike LFUK, FN a SZU v Bratislave 53.Kongres SSO- Kniha súhrnov, Banská Bystrica, 7.-9.9.2006, s. 26-27
3. Doležal P., Štefanicka P., Profant M., Barta T., Tedla M., Zdražil B.: Myokutánny lalok z m.pectoralis maior v liečbe defektov prednej steny krku, hltana a krčnej casti pažeráka Kniha súhrnov, XI.Kongres mladých otolaryngológov, Modra, 2006, s.14-15.
4. Hanzelová J. Profant M. Tympanické paragangliómy: prehľad, diagnostika, liečba, kazuistiky Kniha súhrnov, XI.Kongres mladých otolaryngológov, Modra, 2006, s.25
5. Kabátová Z., Profant M.: Súčasný stav audiometrie (audiológie?) na Slovensku. 53.Kongres SSO - Kniha súhrnov, Banská Bystrica, 7.-9.9.2006, s.17-18
6. Nechojdomová D., Šebová I., Profant M. Kaposiho sarkóm nosohltana Kniha súhrnov, XI.Kongres mladých otolaryngológov, Modra, 2006, s.19.
7. Profant M. Kabátová Z.: Súčasný stav audiometrie (audiológie?) na Slovensku. Kniha súhrnov, XI.Kongres mladých otolaryngológov, Modra, 2006, s.15.
8. Profant M.: Implantovateľné prístroje na zlepšenie sluchu 53.Kongres SSO- Kniha súhrnov, Banská Bystrica, 7.-9.9.2006, s.18
9. Profant M.: Laryngotracheálne stenózy. Kniha súhrnov, XI.Kongres mladých otolaryngológov, Modra, 2006, s.14
10. Štefanicka P., Profant M., Doležal P.: Príspevok k diagnostike uzlinového nálezu na krku pri karcinómoch hltana a hrtana. 53.Kongres SSO- Kniha súhrnov, Banská Bystrica, 7.-9.9.2006, s. 27-28
11. Tedla M., Profant M., Doležal P.: Starostlivosť o pacienta s dyfágiou na ORL pracoviskách v Českej republike a na Slovensku Kniha súhrnov,XI.Kongres mladých otolaryngológov, Modra, 2006, s.32.
12. Tedla M., Profant M., Doležal P.: Starostlivosť o pacienta s dysfágiou na ORL pracoviskách v CR a SR. 53. kongres SSO- Kniha súhrnov, 7.-9. sept. 2006, Banská Bystrica, s. 33-34
13. Tedla, M.: Videofibroskopia a videofluoroskopia ako základné vyšetrenia pri dysfágii. 11. Kongres mladých ORL, Modra 27- 28. 10. 2006, s.33
Postery zo zahraničných konferencií
1. Andrade, P.A.; Myers E. N.; Carrau R. L .; Ferris R. L.; Andrade R. S.; Tedla M.; Johnson J.: Surgical Treatment for Head and Neck Paragangliomas: Postoperative Sequelae, American Academy of Otolaryngology Head Neck Surgery Annual Meeting, Toronto, 17- 20 Sept. 2006

Rôzne publikácie, ktoré nemožno zaradit do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
1. Tedla, M.: Rehabilitácia hltacieho aktu po rozsiahlych chirurgických výkonov na hltane a hrtana. Práca k skúške z odborného minima. Školitel prof. MUDr. Milan Profant, CSc.
2. Šebová I.: Starostlivosť o zdravie v Európskej únii. Záverečná práca štúdia Riadenia verejného zdravotníctva, Bratislava, 2006, 2-73
3. Tedla M.: Správa zo zahranicnej pracovnej cesty v Pittsburghu, USA. Choroby hlavy a krku, 2/2006, s. 57-59štartKlinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku LFUK a UNB, Antolská 11, 85107, Bratislava. © na vrch