Publikácie 2008


Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
1. Chrobok V, Pellant A, Profant M (Eds): Cholesteatom spánkové kosti, Tobiáš, Havlíčkuv Brod, 2008, 314s.
2. Profant M: Chirurgická liečba cholesteatómu. In: Chrobok V. et al (Eds): Cholesteatom spánkové kosti, Toniáš, Havlíčkuv Brod, 2008, 116-148.

Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
3. Profant M, Kabátová Z, Šimková L: From hearing screening to cochlear implantation: cochlear implants in children under 3 years of age. Acta Oto-laryng (Stockh.), 2008, 128, 369-372

Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch
4. Tedla M, Profant M, Doležal P: Starostlivosť o pacienta s dyfágiou na ORL pracoviskách v Českej republike a na Slovensku. Otorinolaryngol a Foniat. (Prague), 2008, 57, 1, 31-35

Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
5. Kabátová Z, Profant M, Šimko Š: Implantovateľný naslúchací aparát Vibrant Soundbridge - indikácie a prvé skúsenosti.. Otorinolaryngol.chir.hlavy a krku, 2008, 2, 1, 7-11
6. Doležal P., Profant M., Kabátová Z.: Dočasné odstránenie zadnej steny vonkajšieho zvukovodu. Otolaryngológia a chirurgia hlavy a krku, 2, 2008, č.3. s. 131-136
7. Štefanička, P., Profant, M., Doležal, P., Barta, T.: Diagnostika uzlinového nálezu na krku pri karcinómoch hltana a hrtana. Otorinolaryngol. chir. hlavy krku, 2, 2008, 2, 77 – 81.
8. Štefanička P, Profant M, Doležal P, Barta T: Možnosti zobrazovacích vyšetrení v diagnostike krčných uzlinových metastáz. Otorinolaryngol. chir. hlavy krku, 2, 2008, 3, 142 – 147.

Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch
9. Zdražil B: Choroby srdca, Liek, 9/2008, 17-19
10. Zdražil B: Nástrahy jesene - Akútny zápal podnebných mandlí, Liek, 11/2008, 40-43
11. Doležal P: Ako sa prejavuje paratonzilárny absces? Via practica, 5, 2008, č.10, s. 444-5
12. Doležal P: Chrápanie a syndróm spánkového apnoe. Vita, 2, 2008, č.2, s. 92-93
13. Tedla M: V ambulancii ORL lekára. Bedeker zdravia 6/ 2008, s.22-23

Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
14. Hanzelová J, Jakubíková J: CO2-laser-tonsillotomy in children with tonsillar hypertrophy, 8th International Conference of the European Society of Paediatric Otorhinolaryngology, 8.-11.jún 2008, poster, abstract book
15. Hanzelová J, Rychlý B, Nechojdomová D: Histologické vyšetrenia podnebných mandlí u detí, XII. kongres mladých otorinolaryngologů, 14.-16.máj 2008, kniha súhrnov
16. Profant M, Kabátová Z: Cochlear implantation in the malformed inner ear. Diagnosis, surgery and results. Abstrac CORLAS Congress, Berlin, 2008, 61
17. Profant M, Kabátová Z: Is stapedotomy in the unilateral hearing loss in otosclerosis successful? HNO Abstractband, Bonn 2008, 101.
18. Profant M, Lesinskas E, Sokolovs J: VSB in the management of bilateral aural atresia. Abstracts 1st International meeting on VSB in children and adolescents, Frankfurt, 2008, 10-11
19. Profant M: First experience with management of the conductive hearing loss in aural atresia with VibrantSoundbridge implantation. Abstract book, 40th Hungarian ORL Congress, Siofok, 2008, 37-38.
20. Šebová I: Radiation failure squamous carcinoma of the glottic larynx. Summary book of Current Concepts in Head and Neck Surgery and Oncology, 13th-14th October 2008, Warsaw (Poland)
21. Šebová I: T2N0M0 Carcinoma of the supraglottic larynx. Summary book of Current Concepts in Head and Neck Surgery and Oncology, 13th-14th October 2008, Warsaw (Poland)
22. Tedla M, Mokoš M, Lorenc B: Liečba porúch prehĺtania. Panel „Dysfágia“. Program a sborník abstrakt. 6. česko- slovenský foniatrický kongres, Jablonné nad Orlicí, 09/2008

Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
23. Bercíková B, Hanzelová J, Lužáková A, Marková A, Rosoľanka M, Zdražil B, Profant M: Peritonzilárny absces: Konsenzus alebo individuálne riešenie. Kniha súhrnov, 55.Kongres SSO, Trebišov, s.20
24. Hanzelová J, Lužáková A, Rosoľanka M, Zdražil B, Bercíková B: Indikácie na tonzilektómiu a oprávnený počet tonzilektómii; Kongres SSO, 4.-6. September 2008, Trebišov, kniha súhrnov s.18
25. Jäger M, Pospíšilová Z, Hanzelová J: Lokálna liečba ototoxickými preparátmi při perforácii blanky bubienka, 55. Kongres SSO, 4.-6. September 2008, Trebišov, kniha súhrnov, str. 32-33
26. Pospíšilová Z, Hanzelová J, Profant M: Ancient schwannoma - švanóm krku s degeneratívnymi zmenami u pacienta s NF1. Kniha súhrnov, 55.Kongres SSO, Trebišov, s.29-30
27. Profant M, Jakubíková J, Hajtman A, Kovaľ J: Tonzilektómia dnes. Kniha súhrnov, 55.Kongres SSO, Trebišov, s.13
28. Profant M: Riešenie poruchy sluchu pri atrézii vonkajšieho zvukovodu. Kniha súhrnov, 55.Kongres SSO, Trebišov, s.32
29. Rosolanka M, Zdražil B, Profant M: Krvácanie po tonzilektómii - dnešný pohľad do včerajšieho problému. Kniha súhrnov, 55.Kongres SSO, Trebišov, s.19
30. Šebová I, Galbavý Š, Kuliffay P: Liečebný protokol rádiochemoterapie zachovávajúci hrtan u pacientov s resekovateľným karcinómom hrtana a hltana v klinickej praxi. Zborník z 55. kongresu Slovenskej spoločnosti pre otorinolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku, 2008, Trebišov, str. 37
31. Šebová I, Povinec P, Tedla M, Bercíková B: Klinický význam PET/CT vyšetrenia v otorinolaryngológii. Zborník z 55. kongresu Slovenskej spoločnosti pre otorinolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku, 2008, Trebišov, str. 38
32. Šebová I, Siváček J, Matulník P: Tonzilotómia dnes. Zborník z 55. kongresu Slovenskej spoločnosti pre otorinolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku, 2008, Trebišov, str. 35
33. Šebová I, Siváček J: Ťažké krvácanie po tonzilektómii – kazuistiky. Zborník z 55. kongresu Slovenskej spoločnosti pre otorinolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku, 2008, Trebišov, str. 34-35
34. Šebová I: Kašeľ a medicína dôkazov. Zborník súhrnov zo Slovenského lekárnického kongresu, 2008, Vysoké Tatry
35. Štefanička P, Profant M: Klasifikácia skupín krčných lymfatických uzlín v rádiologickom obraze. Kniha súhrnov, 55.Kongres SSO, Trebišov, s.25-26
36. Tedla M, Hanzelová J, Profant M: Epidermoidný karcinóm hlavy a krku - bazaloidná varianta. Súbor 20 nových pacientov v období 2004-2007. Kniha súhrnov, 55.Kongres SSO, Trebišov, s.25
37. Tedla M., Hanzelová J., Profant M.: Epidermoidný karcinóm hlavy a krku – bazaloidná varianta: súbor 20 nových pacientov v období 2004-2007, Kongres SSO, 4.-6. September 2008, kniha súhrnov Trebišov, s.25

Dizertačné a habilitačné práce
38. Kabátová Z.: Hluchota novorodencov-včasná identifikácia a liečba. Habilitačná práca, Bratislava, 2008, s.133
39. Štefanička P: Algoritmus riešenia N0 nálezu na krku pri slizničných karcinómoch hlavy a krku. Doktorandská dizertačná práca. Bratislava, Lekárska fakulta Univerzity Komenského, 2008, 161s.

Iné
40. Marková A: Neurinóm sluchovopolohového nervu, diagnostika a chirurgická liečba translabyrintovým prístupom v materiáloch I. ORL kliniky. Atestačná práca, Bratislava, 2008
41. Rosolanka M: Výsledky liečby orofaryngického karcinómu. Atestačná práca, Bratislava, 2008

Citácie
Profant M., Steno J.: Petrous apex cholesteatoma, Acta Oto-Laryngologica, 120 (2), pp 164-167.
citované v:
Moffat D, Jones S, Smith W.: Petrous temporal bone cholesteatoma: A new classification and long-term surgical outcomes. Skull Base, 18, 2, March 2008, pp 107-115

Jakubikova J, Kabatova Z, Zavodna M: Identification of hearing loss in newborns by transient otoacoustic emissions. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, 67 (1), pp 15-18
citované v:
Zaputovic S, Stanojevic M, Medica I, Peterlin B, Petrovic O: Incidence of the 35delG/GJB2 mutation in low-risk newborns. Journal of Maternal-Fetal and Neonatal Medicine, 21, 7, 2008, pp 463-468štartKlinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku LFUK a UNB, Antolská 11, 85107, Bratislava. © na vrch