Publikácie 2009


Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
1. Tedla, M. et al: Poruchy polykání, Ed. Medicína hlavy a krku, Tobiáš, Havlíčkuv Brod, 2009,s. 312

Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
2. Hanzelová, J. Chmelová, I.: Poruchy prehĺtania v novorodeneckom a detskom veku. In Tedla, M. a kol.: Poruchy polykání. Tobiáš, 2009, s.200-204
3. Tedla, M., Komínek, P., Chrobok, V., Lorenc, B., Šiller, J., Šebová,I.: Princípy chirurgickej liečby dysfágie. In: Tedla, M. a kol.: Poruchy polykání. Tobiáš 2009, s. 118-127
4. Komínek P., Rosoľanka M., Štefanička P., Tedla M., Chrobok V., Paleček T.: Poruchy polykání po chirurgických výkonech. In: Tedla, M.: Poruchy polykání. 1. vyd. Havlíčkúv Brod: Tobiáš, 2009, 312s., ISBN 978-80-7311-105-2

Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
5. Coninx F., Weichbold V., Tsiakpini L., Autrique E., Bescond G., Tamas L., Compernol A., Georgescu M., Koroleva I., Maner-Idrissi G., Liang W., Medell J., Mikic B., Obrycka A., Pankowska A., Pascu A., Popescu R., Radulescu L.,
Rauhamäki T., Rouev P., Kabátová Z., Spitzer J., Thodi Ch., Varžic F., Vischer M., Wang L., Zavala JS, Brachmaier J.: Validation of the LittlEARS Auditory Questionnaire in children with normal hearing. Int J Ped Otorhinolaryngol, 73 (2009), 1761-1768
6. Jakubíková J., Kabátová Z., Pavlovcinová G., Profant M.: Newborn hearing screening and strategy for early detection of hearing loss in infants. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2009 Apr;73(4):607-12.

Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch
7. Pospíšilová Z., Jäger M. , Nechojdomová D., Kabátová Z., Profant M.: Závraty po kochleárnej implantácii, Otorinolaryngologie a foniatrie, 3/2009, str. 180
8. Nechojdomová D., Kabátová Z., Profant M., Šimková L., Seginko K: Outcome of paedriatric cochlear implantation according to the different aetio-pathogenesis of deafness, Otorinolaryngologie a foniatrie, 3/2009, str. 176

Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
9. Profant M., Mikhailov M., Fedorova Y.: Role of different factors in CI outcome. ESPCI 2009, Abstract book, Warsaw, 2009, p.65
10. Profant M., Kabatova Z., Seginko K.: Management of conductive hearing loss in aural atresia with VibrantSoundbridge implantation. ESPCI 2009, Abstract book, Warsaw, 2009, p.65
11. Groma M., Simkova L., Simko S., Kabatova Z., Profant M.: Attitudes towards paediatric cochlear implantation in Slovakia. ESPCI 2009, Abstract book, Warsaw, 2009, p.28
12. Nechojdomova D., Kabatova Z., Profant M., Simkova L., Seginko K.: Outcome of pediatric cochlear implantation according to the different aetio-pathogenesis of deafness. ESPCI 2009, Abstract book, Warsaw, 2009, p.55
13. Pospisilova Z., Jager M., Nechojdomova D., Kabatova Z., Profant M.: Dizziness after cochlear implantation. ESPCI 2009, Abstract book, Warsaw, 2009, p.65
14. Borysenko O., Srebnyak I., Souchko Y., Profant M., Prokopenko L.: Cochlear implantation in temporal bone fracture patients. ESPCI 2009, Abstract book, Warsaw, 2009, p.12
15. Profant M., Kabátová Z.: Ossicles and round window placement of FMT: Indications and differences in results. Abstract book 2nd international Meeting on VSB in Children and Adolescents, p.

Postery zo zahraničnej konferencie
16. Pospíšilová Z., Jäger M., Nechojdomová D., Kabátová Z., Profant M.: Závraty po kochleárnej implantácii, 3. česko-slovenský otorinolaryngologický kongres, 9.-11.9.2009, Praha, Česká republika

Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch
17. Kabátová Z., Profant M., Simková L., Groma M., Nechojdomová D.: Cochlear implantation in the malformed cochlea. Bratisl Lek Listy, 110, 10, 2009, 609-613.

Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
18. Doležal P., Zdražil B., Štefanička P., Profant M., Barta T., Tedla M., Matulnik P.: Úskalia diagnostiky a liečby a liečby zhubných nádorov slinných žliaz. Otorinolaryngológia a chirurgia hlavy a krku, 3, 2009, č.2. s.76-80
19. Doležal P., Rosoľanka M.: Orgán zachovávajúci protokol pri liečbe karcinómu hypofaryngu a laryngu. Onkológia, 4, 2009, č.4., s.221 -3
20. Barta T.: Súčasné možnosti diagnostiky a liečby epidermoidného karcinómu hrtana a hypofaryngu, Onkológia , ročník 4, 2009, číslo 4, s. 208-212
21. Barta T.: Diagnostika a komplexná liečba nádorov hlavy a krku, úvodné slovo, Onkológia , ročník 4, 2009, číslo 4, s.
22. Rosoľanka M., Štefanička P., Barta T.: Karcinóm orofaryngu, Onkológia , ročník 4, 2009, číslo 4, s.213-217
23. Štefanička, P., Valach, M., Profant, M.: Klinický pohľad na histopatologickú diagnostiku metastáz v krčných lymfatických uzlinách. Onkológia (Bratisl.), 4, 2009, 4, 218 – 220.
24. Štefanička, P., Profant, M., Duchaj, B.: Vyšetrovanie sentinelovej lymfatickej uzliny pri karcinómoch hlavy a krku. Otorinolaryngol. chir. hlavy krku, 3, 2009, 3, 131 – 136.
25. Šebová I.: Orientačné meranie otváracieho tlaku horného pažerákového zvierača po laryngektómii. Otorinolaryngol. chir. hlavy a krku 2009, 3 (1): 34 -36
26. ADF Šebová I.: Sekundárna protetická hlasová rehabilitácia u pacientov po odstránení hrtana - l. časť. Otorinolaryngol. chir. hlavy a krku 2009, 3 (1): 37-40

Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
27. Profant M., Kabátová Z., Nechojdomová D., Pospíšilová Z.: Results of active middle ear implants (VibrantSoundbridge) in different indications. East European Congress on Otology and Neurootology, Košice, 2009, s.30
28. Kabátová Z., Profant M.: Revision stapes surgery.East European Congress on Otology and Neurootology, Košice, 2009, s.31
29. Pospíšilová Z., Nechojdomová D., Profant M.: Changes in the bone conduction threshold in the early post-stapedotomy period. East European Congress on Otology and Neurootology, Košice, 2009, s.36

Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
30. Šuchová Ľ., Šebová I.: Správa zo študijného pobytu na Hudobnom inštitúte Freiburskej univerzity (SRN). Otorinolaryngol. chir. hlavy a krku 2009, 3 (1):46
31. Šebová I.: Správa z rehabilitácie hlasu, dýchania a čuchu po laryngektómii. Otorinolaryngol. chir. hlavy a krku 2009, 3 (1):36štartKlinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku LFUK a UNB, Antolská 11, 85107, Bratislava. © na vrch