Publikácie 2015


ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch

1. Jovankovičová A, Staník R, Kunzo S, Majáková L, Profant M.Surgery or implantable hearing devices in children with congenital aural atresia: 25 years of our experience.Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2015 Jul;79(7):975-9.
2. Mašindová I 20%, Šoltýsová A 20%, Varga L 20%, Mátyás P 5%, Ficek A 4%, Hučková M 2%, Sůrová M 2%, Šafka-Brožková D 2%, Anwar S 2%, Bene J 2% , Straka S 2%, Janicsek I 2%, Ahmed ZM 2%, Seeman P 2%, Melegh B 2%, Profant M 2%, Klimeš I 2%, Riazuddin S 2%, Kádasi L 2%, Gašperíková D 3%. MARVELD2 (DFNB49) mutations in the hearing impaired Central European Roma population - prevalence, clinical impact and the common origin. PLoS One. 2015;10(4):e0124232.
3. Nayak G 20%, Varga L 15%, Trincot C 10%, Shahzad M 5%, Friedman PL 5%, Klimes I 5%, Greinwald JH Jr 5%, Riazuddin SA 5%, Masindova I 5%, Profant M 2%, Khan SN 2%, Friedman TB 2%, Ahmed ZM 2%, Gasperikova D 2%, Riazuddin S 5%, Riazuddin S 10%. Molecular genetics of MARVELD2 and clinical phenotype in Pakistani and Slovak families segregating DFNB49 hearing loss. Hum Genet. 2015;134(4):423-37.

ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch

1. Štefanička, P.: Ľudským papilomavírusom asociovaný karcinóm orofaryngu. Onkológia (Bratisl.), 10, 2015, 3, 189-192

AFK Postery zo zahraničných konferencií

1. Stefanicka P, Ligacova A, Boljesikova E, Hanzelova J, Gal V, Profant M.: Unusual clinical behavior of the patient with HPV related oropharyngeal squamous cell carcinoma: case report. 3rd Congress of European ORL-HNS, June 07-11, 2015, Prague, Czech Republik, P-720
2. Siváček J.: Revízne septorinoplastiky zhoršenie dýchania po estetickej rinoplastike versus dlhodobo udržateľné výsledky septorinoplastik. 3rd Congress of European ORL-HNS, June 07-11, 2015, Prague, Czech Republik, p.
3. Kabátová Z (60%), Varga L (20%), Profant M (20%) Implantable hearing devices: Appreciation by patients. 3rd Congress of European ORL-HNS, Praha, 7.-11-6-2015
4. Stefanicka P (40%), Ligacova A (15%), Boljesikova E (10%), Hanzelova J (10%), Gal V (15%), Profant M (10%). Unusual clinical behavior of the patient with HPV related oropharyngeal squamous cell carcinoma: case report. 3rd Congress of European ORL-HNS, June 07-11, 2015, Prague, Czech Republik, P-720

AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií

1. Stefanicka P, Ligacova A, Boljesikova E, Hanzelova J, Gal V, Profant M.: Unusual clinical behavior of the patient with HPV related oropharyngeal squamous cell carcinoma: case report. 3rd Congress of European ORL-HNS, June 07-11, 2015, Prague, Czech Republik, Book of abstract P-720 40% - 15% - 10% - 10% - 15% - 10%
2. Daniš D, Varga L, Škopková M, Valentínová L, Klimeš I, Gašperíková D. Whole exome bioinformatic analysis of patients with suspected Usher syndrome. Týden lékařské genetiky v Brně. Brno, 21.-25. září 2015. Sborník abstraktů, ISBN 978-80-210-7933-5
3. Kabatova Z, Varga L, Profant M. Implantable hearing devices: Appreciation by patients. Congres of EC ORL HNS, Prague June 7-11, 2015
4. Varga L., Nayak G, Trincot C, Profant M et al. Hearing loss related to MARVELLD2 geneis not syndromic in human. 30th Politzer meeting and 1st World Otology Congress, Niigata June 30 - July 3, 2015
5. Varga L. 30%, Mašindová I. 20%, Škopková M. 10%, Staník J. 10%, Volmutová Z. 5%, Kabátová Z. 5%, Gašperíková D. 5 %, Klimeš I. 5%, Profant M 10%. Prevalence of mitochondrial mutations associated with sensorineural hearing loss in Slovakia. 3rd Congress of European ORL-HNS, 7-11 June 2015, Prague, Czech Republic, Book of abstracts (USB): file:///F:/data/www.europeanorl-hnsprague2015.com/book-of-abstracts/all.html#abstract-6965
6. Varga L. 30%, Kabatova Z. 40%, Profant M.30% Bone conduction and active middle ear implants: our experience and new perspectives. 3rd Congress of European ORL-HNS, 7-11 June 2015, Prague, Czech Republic, Book of abstracts (USB) F:\data\www.europeanorl-hnsprague2015.com\book-of-abstracts\abstract-detail-html\6906.html
7. Varga L 20%, Nayak G 15%, Trincot C 10%, Shahzad M 5%, Friedman PL 5%, Klimeš I 5%, Greinwald JH 5%, Riazuddin SA 5%, Mašindová I 5%, Profant M 2%, Khan SN 2%, Friedman TB 2%, Ahmed ZM 2%, Gašperíková D 2%, Riazuddin S 5%, Riazuddin S 10%. Hearing loss related to MARVELD2 gene is not syndromic in human. 30th Politzer Society Meeting & IFOS 1st World Congress of Otology, June 30-July 3, 2015, Niigata, Japan, Book of abstracts p. 132, http://www.c-linkage.co.jp/politzer2015/pdf/abs.pdf
8. Stefanicka P (40% ), Ligacova A (10%), Boljesikova E (15%), Hanzelova J (10%), Gal V (15%), Profant M (10%). Unusual clinical behavior of the patient with HPV related oropharyngeal squamous cell carcinoma: case report. 3rd Congress of European ORL-HNS, June 07-11, 2015, Prague, Czech Republik, P-720

AFH Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií:

1. Varga L., Kunzo S., Mašindová I., Hučková M., Pavlovčinová G., Jovankovičová A., Masáková M., Profant M., Gašperíková D., Šebová I., Klimeš I. Genotypové spektrum u detí s obojstrannou senzorineurálnou poruchou sluchu diagnostikovaných na Detskej ORL klinike DFNsP v Bratislave. Medicína detského veku – veda a prax: 1. kramárenský deň klinického výskumu s medzinárodnou účasťou, 11. december 2015, Bratislava, Pediatria pre prax, 16 (S3): p. 14-16, ISSN 1337-4443


štartKlinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku LFUK a UNB, Antolská 11, 85107, Bratislava. © na vrch