Rozvrh hodín


Na stáž je potrebné priniesť biele oblečenie a prezúvky.
Stáže ORL pre 5.ročník všeobecného lekárstva na letný semester 2016/2017.Harmonogram stáží
štartKlinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku LFUK a UNB, Antolská 11, 85107, Bratislava na vrch