Doktorandské štúdium na Klinike otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku LFUK a UNB

- ORGANIZÁCIA A KREDITOVÝ SYSTÉM DOKTORANDSKÉHO ŠTÚDIA


Externá forma:
MUDr. Samuel Kunzo – Detská ORL klinika LFUK a DFNsP Bratislava
MUDr. Lucia Majáková – Detská ORL klinika LFUK a DFNsP Bratislava (štúdium prerušené do 31.08.2017)
MUDr. Lívia Majerníková – Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku LFUK a UNB Bratislava
MUDr. Rastislav Slávik – Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie LFUK a OÚSA Bratislava


štartKlinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku LFUK a UNB, Antolská 11, 85107, Bratislava. © na vrch