Prehľad o činnosti


Na týchto stránkach si návštevníci môžu nájst prednášky pracovníkov kliniky v jednotlivých rokoch :
rok 2002
rok 2003
rok 2004
rok 2005
rok 2006
rok 2007
rok 2008
rok 2009
rok 2010
rok 2011
rok 2014
rok 2015
rok 2016
štartKlinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku LFUK a UNB, Antolská 11, 85107, Bratislava na vrch