Vzdelávanie


Stránka o pripravovaných vzdelávacích aktivitách kliniky pre lekárov v rubrike :

kurzy
lekári v špecializačnej príprave
štartKlinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku LFUK a UNB, Antolská 11, 85107, Bratislava na vrch