Personálne obsadenie pracoviska:


Pracovníci LFUK

Prof. MUDr. Profant Milan, CSc.prednosta - Atestácia I. a II. stupňa z ORL + CSc.
Doc. MUDr. Kabátová Zuzana, CSc. Atestácia I. a II. stupňa z ORL + CSc.
MUDr. Štefanička Patrik, PhD. Atestácia I.a II. stupňa z ORL + PhD.
MUDr. RNDr. Lukáš Varga, PhD. špecializačná skúška z ORL + PhD.
MUDr. Majerníková Lívialekár v špecializačnej príprave z ORL
MUDr. Gabriela Pavlovčinová, PhD.špecializačná skúška z ORL + PhD.
Štefánia HorváthováSekretariát
MUDr. Tedla Miroslav, PhD. Atestácia I. a špecializačná skúška z ORL + PhD.
MUDr. Jana Antalová, PhD. (MD - materská dovolenka)

Zdravotnícki pracovníci (lekári)

MUDr. Barta Tibor, PhD., Prim.Atestácia I.a II. stupňa z ORL + PhD.
MUDr. Jäger Milan Atestácia I. a II. stupňa z ORL + PhD.
MUDr. Matulník Peter Atestácia I. stupňa z ORL
MUDr. Siváček Ján Atestácia I. a špecializačná skúška z ORL
MUDr. Pospišilová Zuzana Atestácia I. stupňa z ORL
MUDr. Rosoľanka Michal Špecializačná skúška z ORL
MUDr. Lužáková Alica (MD - materská dovolenka)
MUDr. Marková Andrea Atestácia z ORL.
MUDr. Bercíková Branislava Špecializačná skúška z ORL
MUDr. Babinec Matej Špecializačná skúška z ORL
MUDr. Nechojdomová Daniela, PhD. Atestácia I. a špecializačná skúška z ORL + PhD.

Lekári iných pracovísk na dlhodobom predatestačnom školení z otorinolaryngológie

MUDr. Čerňancová Michaela ORL UNB Ružinov
MUDr. Današová MiroslavaORL Trnava
MUDr. Nemašíková Lucia ORL Galanta
MUDr. Veselková Lenka ORL Trnava

Stredný zdravotnícky personál - aktuálny zoznam

SZP jednozmenná prevádzka Bc. Petríková Alena – vedúca sestra
Studená Eva – úseková sestra
Mgr. Kalužayová Alexandra – úseková sestra
Hubková Regína – referentka pre zdravotnú dokumentáciu
Bonková Iveta – sestra na audiometrii
Petríková Gabriela – sestra na audiometrii
Mgr. Hajzoková Alena – sestra na audiometrii
Katarína Malá – sestra na audiometrii
Vargová Mária – sestra na vestibulologickej ambulancii
Heckel Veronika – inštrumentačná sestra na zákrokovni

SZP : trojsmenná prevádzka

SZP trojzmenná prevádzka
Siváčková Vargová Nina
Semanová Dáša
Dobšovičová Mária
Urbanová Monika
Kapušová Jitka
Malacká Alena
Mayerová Ružena
Mgr. Zalubelová Daniela
Maxonová Dana
Mgr. Sukupová Mária
Schrámmová Gabriela
Ivančíková Renáta
Takácsová Iveta
Mgr. Viskup Marcel
Kvasková Jarmila
Laurincová Lenka
Kupková Michaela
Péková Silvia
Bučeková Lenka RD
Šarkoziová Veronika – zdravotnícka asistentka
Jančovičová Iveta – zdravotnícka asistentka

PZP

Molnárová Alžbeta – PPvz
Šarkozi Mária – PPvZ
Pirošková Verona – PPvZ
Čechová Dagmar – PPvZ
Krcheň Eva – sanitárka
Némethová Katarína – sanitárka
Kotek František – sanitár na zákrokovni

Komplex operačných sál (2. poschodie)

Rybanská Emília - úseková inštrumentačná sestra
Brunovská Zuzana - inštrumentačná sestra
Nachmazovová Kamila - inštrumentačná sestra
Kosťová Andrea - inštrumentačná sestra
Jajcajová Katarína - inštrumentačná sestra
Némethová Soňa - inštrumentačná sestra

SZP ambulantný trakt

Drabantová Jana - sestra na ambulancii
Šuttová Silvia - sestra na ambulancii
Špalková Izabela - sestra na ambulancii
Horváthová Lýdia - sestra na ambulancii
Glembová Věra - sestra na ambulancii
Czafiková Karolína – sestra na ambulancii


štartKlinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku LFUK a UNB, Antolská 11, 85107, Bratislava. © na vrch