Ambulancie


Ambulancie Kliniky otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku LFUK a UNB poskytujú služby pacientom s chorobami ucha, nosa, prínosových dutín, hltana, hrtana a krku. Sú to tieto:
všeobecná ambulancia
rinologická ambulancia (pre choroby nosa a prínosových dutín)
otologická ambulancia (pre choroby ucha a poruchy sluchu)
onkologická ambulancia (pre nádorové choroby)
detská ambulancia
ambulancia Prof. Profanta
audiometrická ambulancia
otoneurologická ambulancia (pre choroby rovnovážneho aparátu)
ambulancia pre poruchy spánku
ambulancia pre poruchy prehĺtania
kochleárne centrum
Endokrinochirurgická

Objednávanie po 13:00 hod.
Pacienti na vyšetrenie musia byť objednaní.