Samoštúdium počas bezkontaktnej výučby na LFUK pre epidemiologickú situáciu s Corona vírusovou infekciou

 

Pre slovenských študentov, ktorých praktická výučba začínala 2.3.2020

Skúšku absolvujú formou spracovania seminárnej práce na priamo pridelenú tému (pozri stránka kliniky)

Zverejnené sú materiály na samoštúdium:

Prednášky z ORL: LFUK – všeobecné lekárstvo – prednášky

Textové materiály o mnohých chorobách v časti ORL choroby

Vyšetrovacie metódy v ORL pre medikov

Odporúčaná literatúra:

Profant, M. a kol. Otolaryngológia. Bratislava: ARM 333, 2000. 232 s. ISBN 80-967945-3-1. (možno zakúpiť aj na sekretariáte kliniky)

Kabátová, Z. a Profant, M. (eds.) Audiológia. Praha: Grada, 2012. 360 s. ISBN 978-80-247-4173-4.

Klačanský, I. a Jakubíková, J. Detská otorinolaryngológia. Martin: Osveta, 1992. 226 s. ISBN 80-217-0334-2.

Štefanička p.: Kapitoly z ORL: Hltan, hrtan

Profant M. et al.: Kapitoly z otológie

Teaching material:

Tedla M. et al.: Basic Otolaryngology (http://www.ifosworld.org/textbook-tedla-m-basic-otorhinolaryngology)