Ambulancia pre endokrinologickú chirurgiu v ORL

Miesto:
UNB Antolská, Poliklinika, 1. poschodie, č. dverí 128,  Tel. 02/68672525
Personálne obsadenie:
Doc. MUDr. Miroslav Tedla, PhD.,
MUDr. Patrik Štefanička, PhD.
s. Lýdia Horváthová

  1. Silvia Šuttová

Ambulantné hodiny:
Pondelok, utorok, streda, piatok : 8,30 – 13,00 hod.

Objednávanie: 

Pacienti na vyšetrenie musia byt objednaní.

Objednávanie cez Recepciu Kliniky ORL v čase 7.30-12.15 a 12.45-14.30

Tel: 0907 025 963

Ambulancia slúži pre pacientov s ochoreniami žliaz s vnútorným vylučovaním, ktoré
vyžadujú chirurgickú liečbu. Ide najmä o ochorenia štítnej žľazy a prištítnych teliesok.