Ambulancia pre poruchy prehĺtania

Miesto:
UNB Antolská, Poliklinika, 1. poschodie, č.d. 128, Tel. 02 / 68672525,

Personálne obsadenie:
Doc.MUDr. Miroslav Tedla,PhD., MPH
Mgr. Dagmar Gregorová, (klinický logopéd)
Mgr. Žofia Frajková (logopéd)

Ambulantné hodiny:
Pondelok : 8,30 – 10,00 hod.
Len pre objednaných pacientov

Objednávanie:
sestra Lýdia Horváthová

Objednávanie: 

Objednávanie cez Recepciu Kliniky ORL v čase 7.30-12.15 a 12.45-14.30

Tel: 0907 025 963

E-mail : miro.tedla@gmail.com

Ambulancia je určená pacientom s akoukoľvek odchýľkou prehĺtania, napr. suchosť slizníc po rádioterapii, zabiehanie potravy do úst, do nosa, úbytok hmotnosti a pod.
Cieľom vyšetrenia je zistenie príčiny problému prehĺtania a následná liečba pomocou zaužívaných a overených chirurgických alebo nechirurgických metód. Obnovenie
prehĺtacej funkcie sa realizuje do tej miery, ako je to možné s dôrazom na zlepšenie kvality života pacienta. Pri vyšetrení spolupracuje lekár- špecialista otorinolaryngológ s logopédom, ktorý sa zaoberá liečbou pacientov s poruchou prehĺtania. V prípade potreby je zabezpečená spolupráca s celou škálou špecialistov- s dietológom, gastroenterológom, neurológom, rádiológom, foniatrom, rehabilitačným lekárom prípadne pneumológom.

Ambulancia pre poruchy prehĺtania okrem iného zabezpečuje nasledovné činnosti:

  • FEES– videoendoskopické vyšetrenie- ide o vyšetrenie, pri ktorom sa na monitore sleduje samotné prehltnutie pomocou tenkého fibroskopu zavedeného do hltana cez nosovú dutinu. Počas vyšetrenia sa pacientovi podáva v malých množstvách zafarbená potrava rôznej konzistencie ako napríklad voda, detská výživa, sušienka. Na monitore sa sleduje postup potravy do nižších častí tráviaceho traktu a odhaľujú sa prípadné problémy spojené s príjmom potravy. Samotné vyšetrenie trvá cca 10 minút, nie je bolestivé, väčšina pacientov ho toleruje veľmi dobre.