Ambulancia Prof. Profanta

Miesto:
UNB Antolská, Poliklinika, 1. poschodie, č. dverí 128,  Tel. 02/68672525
Personálne obsadenie:

Personálne obsadenie:

Prof. MUDr. Milan Profant, CSc.

Jana Drabantová

Objednávanie: 

Pacienti na vyšetrenie musia byt objednaní.

Objednávanie cez Recepciu ORL kliniky v čase 7.30-12.15 a 12.45-14.30

Tel: 0907 025 963

Ambulantné hodiny:
Pondelok, utorok, streda, štrvtok, piatok : 8,30 – 13,00 hod.