Audiometria

Miesto:
UNB Antolská, lôžková časť, 5. poschodie, č.d. 508

Personálne obsadenie:
Doc. MUDr. Zuzana Kabátová, CSc.
s. Iveta Bonková
s. Gabriela Petríková
s. Alena Hajzoková 

Je určená pre:
• Hospitalizovaných pacientov na I.ORL klinike LFUK, FN a SZU
• Hospitalizovaných pacientov na Foniatrickom oddelení FN
• Pre pacientov odoslaných z ORL ambulancie I.ORL kliniky
• Pre pacientov z Foniatrickej ambulancie FN
• Novorodencov z Novorodeneckej kliniky FN

Vyšetrovacie metódy:
• tónová audiometria
• vysokofrekvenčná audiometria
• slovná audiometria (pre deti, pre dospelých, test jednoslabičných slov)
• tympanometria
• vyšetrenie prahu strmienkového reflexu, decay test
• nadprahové testy
• vyšetrenie otoakustických emisií (TEOAE, DPOAE)
• vyšetrenie vo voľnom poli (tónová aj slovná audiometria) so sluchovou pomôckou (naslúchací aparát, kochleárny implantát)
• vyšetrenie kmeňových evokovaných potenciálov (BERA)
• vyšetrenie ustálených evokovaných potenciálov (ASSR)

Ambulantné hodiny:
Pondelok – piatok: 8,00 – 14,00 hod.

Objednávanie:
len na základe odporučenia lekárom I.ORL kliniky a Foniatrického oddelenia UNB v Bratislave:
Tel. 02 / 68673753

Objednávanie po 13.hod.
Pacienti na vyšetrenie musia byť objednaní.