Detská ORL ambulancia

Miesto:
UNB Antolská, Poliklinika, 1. poschodie, č.d. 128b

Personálne obsadenie:
MUDr.Daniela Nechojdomová, PhD.
s. Silvia Šuttová

Ambulantné hodiny:
Štvrtok: 8,30 – 13,00 hod.

Objednávanie:

Pacienti na vyšetrenie musia byt objednaní.

Objednávanie cez Recepciu Kliniky ORL v čase 7.30-12.15 a 12.45-14.30

Tel: 0907 025 963

Nevyšetrujeme deti s akútnymi ochoreniami.