Kochleárne centrum

Miesto:
UNB Antolská, lôžková časť, 5. poschodie

Personálne obsadenie a kontakt:

prof.MUDr.Milan Profant,CSc. (ORL lekár) – profant@fnorl.sk
Doc. MUDr.Zuzana Kabátová,CSc. (audiológ) – kabatova@internet.sk
PaedDr. Ľudovíka Šimková (logopéd) – simkos@extra.sk
PhDr.Marián Groma, CSc. (psychológ) – marian.groma@fedu.uniba.sk
MUDr.Lukáš Varga,PhD
MUDr. Branislava Bercíková
MUDr.Zuzana Volmutová

Je určené:
• Pre nepočujúcich pacientov – kandidátov na kochleárnu implantáciu
• Pre všetkých pacientov, ktorí majú kochleárny implantát
• Pre deti, ktoré nesplnili kritériá novorodeneckého skríningu sluchu

Objednávanie:
Na vyšetrenie sa možno objednať telefonicky alebo e-mailom
Podrobnejšie informácie o kochleárnej implantácii môžete nájsť na www.scki.sk