Onkologická ambulancia

Miesto:
UNB Antolská, Poliklinika, 1. poschodie, č.d. 128, 128b, 02 68672627, 68672525

Personálne obsadenie:

Doc. MUDr. Patrik Štefanička, PhD.
Doc. MUDr. Miroslav Tedla, PhD.                                                                                                                          MUDr. Michal Rosoľanka                                                                                                                                                MUDr. Matej Babinec                                                                                                                                                        MUDr.  Gabriela Pavlovčinová, PhD.

s. Lýdia Horváthová, Silvia Šuttová

Ambulantné hodiny:
Pondelok: 8,30 – 14,00 hod.
Utorok: 8,30 – 14,00 hod.
Streda : 8,30-14,00 hod.
Piatok : 8,30-14,00 hod.

Objednávanie: 

Pacienti na vyšetrenie musia byt objednaní.

Objednávanie cez Recepciu Kliniky ORL v čase 7.30-12.15 a 12.45-14.30

Tel: 0907 025 963