Otologická ambulancia

MIESTO:

UNB ANTOLSKÁ, POLIKLINIKA, 1. POSCHODIE, Č.D. 127, 02 68672556

Personálne obsadenie:
Doc. MUDr. Zuzana Kabátová, CSc.
MUDr. RNDr. Lukáš Varga,PhD.
Prof. MUDr. Milan Profant, CSc.

s. Jana Drabantová

je určená pre pacientov, ktorí
• sú po operáciách uší a je potrebné ich pravidelné ošetrovanie a sledovanie
• majú poruchu sluchu rôzneho stupňa (vrátane hluchoty)
• sú odoslaní na zváženie otochirurgického výkonu(operácie ucha) iným otolaryngológom
• nesplnili kritériá novorodeneckého skríningu

Ambulantné hodiny:
Utorok : 8,30 – 12,00 hod.
Štvrtok : 8,30 – 12,00 hod
Piatok: 8,30 -12.00 hod 

Objednávanie: 

Pacienti na vyšetrenie musia byt objednaní.

Objednávanie cez Recepciu ORL kliniky v čase 7.30-12.15 a 12.45-14.30

Tel: 0907 025 963