Otoneurologická ambulancia

Miesto:
UNB Antolská, lôžková časť, 5. poschodie, tel: 02/68672784

Personálne obsadenie:
MUDr. Milan Jäger.
MUDr. Zuzana Pospíšilová
s. Mária Vargová

s. Andrea Clementisová

Ambulantné hodiny:
Pondelok-Piatok : 8,30 – 14,00 hod.

Objednávanie:
tel: 02/68672784
Objednávanie po 13.hod.
Pacienti na vyšetrenie musia byt objednaní.