Rinologická ambulancia

RINOLOGICKÁ AMBULANCIA

Miesto:
UNB Antolská, Poliklinika, 1. poschodie, č.d. 127, Tel. 02 / 68672556

Personálne obsadenie:
MUDr. Tibor Barta, PhD.
s. Jana Drabantová

Ambulantné hodiny:
Pondelok : 8,30 – 14,00 hod.

Objednávanie: 

Pacienti na vyšetrenie musia byt objednaní.

Objednávanie cez Recepciu ORL kliniky v čase 7.30-12.15 a 12.45-14.30

Tel: 0907 025 963