Všeobecná ambulancia

Všeobecná ambulancia 1

Miesto:
UNB Antolská, Poliklinika, 1. poschodie, č.d. 125, Tel. 02 / 6867 2958

Personálne obsadenie: 
MUDr. Alica Lužáková
MUDr.Peter Matulník
MUDr. Branislava Bercíková
MUDr.Ján Siváček

s. Júlia Gašparová

Ambulantné hodiny :
Pondelok – piatok : 8,30 – 14,30

Objednávanie: 

Pacienti na vyšetrenie musia byt objednaní.

Objednávanie cez Recepciu Kliniky ORL v čase 7.30-12.15 a 12.45-14.30

Tel: 0907 025 963

Všeobecná ambulancia 2

Miesto:

Všeobecná ambulancia 2 (príjmová a konziliárna ambulancia), UNB Antolská, Poliklinika, 1. poschodie, č.d. 126, Tel. 02 / 6867 2449

Personálne obsadenie: 
MUDr. RNDr. Lukáš Varga, PhD.
MUDr. Diana Viglaská
MUDr. Jana Antalová, PhD
MUDr. Alica Lužáková
MUDr. Gabriela Vidanová
s. Anna Hlavatá

Ambulantné hodiny :
Pondelok – piatok : 8.30 – 14.30

Objednávanie: 

Pacienti na vyšetrenie musia byt objednaní.

Objednávanie cez Recepciu Kliniky ORL v čase 7.30-12.15 a 12.45-14.30

Tel: 0907 025 963