Kontakty na Lekárov

 

Kontakty

Prof. MUDr. Profant Milan, CSc. profant@fnorl.sk
MUDr. Barta Tibor, PhD., Prim. bartatib@gmail.com
Doc. MUDr. Kabátová Zuzana,CSc. zuzana.kabatova@gmail.com
MUDr. Tedla Miroslav, PhD., MPH miro.tedla@gmail.com
Doc. MUDr. Štefanička Patrik, PhD. patrikstefanicka@yahoo.com
MUDr. Matulník Peter zpz@pobox.sk
MUDr. Bercíková Branislava bajbercik@gmail.com
MUDr. Babinec Matej matej.babinec@gmail.com
MUDr. Pavlovčinová Gabriela, PhD. g.pavlovcinova@gmail.com
MUDr. Nechojdomová Daniela, PhD. danielan1@post.sk
MUDr. Pospíšilová Zuzana zuzana.pospisil@galus.sk
MUDr. Rosoľanka Michal mrosolanka@hotmail.com
MUDr. Siváček Ján jan.sivacek@post.cz
MUDr. Antalová Jana, PhD. janka.hanzelova22@gmail.com
MUDr. RNDr. Varga Lukáš, PhD. varga.lukas@gmail.com
MUDr. Lužáková Alica luzicka@post.sk
MUDr. Víglaská Diana dviglaska1@gmail.com
MUDr. Zuzana Javorská javorska.zuz@gmail.com
MUDr. Gangwar Michaela michaela.wzosova@gmail.com
PhDr. Frajková Žofia zofia.frajkova@gmail.com
   
   

Lekári v špecializačnej príprave z iných pracovísk

MUDr. Vidanová Gabriela gabriela.orovnicka@gmail.com

MUDr. Majáková Lucia lucia.satkova@gmail.com

MUDr. Krchňavá Kristína kristina.krchnava@gmail.com

MUDr. Grédi Viktor gredi.viktor@gmail.com

MUDr. Michalenková Mária maria.ostrozlikova@gmail.com

MUDr. Krchňavá Zuzana zuzana.krchnava@outlook.com

MUDr. Paouris Dimitrios dim.paouris@hotmail.gr