Špecializačné štúdium – Foniatria

Ministerstvo zdravotníctva SR 17.1.2012 priznalo Lekárskej fakulte UK v Bratislave právo uskutočňovať akreditovaný špecializačný štúdijný program v zdravotníckom povolaní lekár v špecializačnom odbore FONIATRIA.Bližšie informácie o špecializačnom štúdiu na LFUK v Bratislave nájdete na stránke LFUK Bratislava. Na Foniatrickom oddelení a Klinike ORL a CHHK sa uskutočňovalo špecializačné štúdium Foniatria na LFUK, v ktorom bolo zaradených 14 študentov, z toho … Continue reading Špecializačné štúdium – Foniatria