Špecializačné štúdium

– Lektorský zbor
– Lektorská činnosť
– Otorinolaryngológia špecializačná náplň
– Plán špecializačného štúdia
– Skúšobná komisia
– Špecializačný študijný program pre špecializačný odbor Otorinolaryngológia

 

V roku 2021 študovalo na LFUK 35 študentov špecializačného štúdia. Z toho atestačnú skúšku absolvovalo 7 lekárov dňa 5.2.2021.
MUDr. Ďuricová Michaela
MUDr. Rada Dušan
MUDr. Vyrvová (Matejová) Ivana
MUDr. Hlávková Zuzana
MUDr. Radičová Lenka
MUDr. Zábranská Marianna
MUDr. Majerníková Lívia
Termín najbližšej atestačnej skúšky je 18.3.2022

Zoznam študentov špecializačného štúdia ORL na LFUK

MUDr. Lucia Majáková, rod. Šatková ORL FNsP Skalica
MUDr, Lucia Nemašiková, rod. Róžová NsP sv. Lukáša Galanta
MUDr. Katarína Krupková, rod. Pilarčíková ORL klinika FNsP Nitra
MUDr. Martin Čverha Detská ORL klinika LFUK a  NUDCH
MUDr. Mária Homolová Detská ORL klinika LFUK a NUDCH
MUDr. Kristína Lukáčová, rod. Balabanová ORL klinika FNsP Nové Zámky
MUDr. Gabriela Vidanová, rod. Orovnická Foniatrické odd. UNB
MUDr. Ľubica Lehotkaiová, rod. Fazekašová ORL klinika FNsP Nové Zámky
MUDr. Dimitrios Paoris ORL klinika LFUK a NUDCH
MUDr. Kristína Krchňavá ORL oddelenie FN Trnava
MUDr. Zuzana Krchňavá ORL oddelenie FN Trnava
MUDr. Mária Michalenková, rod. Ostrožlíková ORL klinika FNsP Nitra
MUDr. Michaela Gangwar, rod. Wzošová Klinika ORL, chirurgie hlavy a krku LFUK a UNB
MUDr. Viktor Grédi ORL klinika FNsP Nové Zámky
MUDr. Natália Niková ORL klinika LFUK a NUDCH
MUDr. Juraj Breza ORL klinika LFUK a NUDCH
MUDr. Jozef Michalenko ORL klinika FNsP Nitra
MUDr. Alina Zhytko ORL klinika FNsP Nové Zámky
MUDr. Patrícia Syllabová ORL klinika FNsP Nové Zámky
MUDr. Marína Hurtoňová ORL odd. UNB Ružinov
MUDr. Veronika Genšorová, rod. Sekanová ORL odd. UNB Ružinov
MUDr. Diana Víglaská Klinika ORL, chirurgie hlavy a krku LFUK a UNB
MUDr. Barbora Koštialiková, rod. Masárová ORL odd. FN Trenčín

MUDr. Matúš Moravčík ORL klinika FNsP Nitra
MUDr. Martina Francisciová ORL odd. FN Trenčín
MUDr. Javorská Klinika ORL, chirurgie hlavy a krku LFUK a UNB
MUDr. Martina Kmeťová, rod Lehotkaiová ORL odd. FN Trenčín
MUDr. Jerguš Jurovčík ORL odd. FN Trnava
MUDr. Laura Jalovecká ORL odd. FN Trnava
MUDr. Michaela Kováčová, rod. Kvokačková ORL odd. UNB Ružinov
MUDr. Andrea Dičerová ORL odd., FN Trenčín
MUDr. Zuzana Fleischmannová ORL FNsP Skalica
MUDr. Tatiana Slobodová ORL FNsP Skalica

V roku 2021 absolvovali rezidenčný pobyt na Klinike ORL a chirurgie hlavy a krku LFUK a UNB

MUDr. Katarína Krupková, rod. Pilarčíková
MUDr. Martin Čverha
MUDr. Mária Homolová
MUDr. Kristína Lukáčová, rod. Balabanová
MUDr. Gabriela Vidanová, rod. Orovnická
MUDr. Lucia Majáková, rod. Šatková
MUDr. Dimitrios Paoris
MUDr. Kristína Krchňavá
MUDr. Zuzana Krchňavá
MUDr. Mária Michalenková
MUDr. Viktor Grédi

Rezidenčný pobyt trvá 2 roky u neklinických pracovníkov, 1 rok u klinických pracovníkov. Na vzdelávaní lekárov v špecializačnom štúdiu sa podieľali pracovníci lekári Kliniky ORL a chirurgie hlavy a kru LFUK a UNB, Foniatrického oddelenia UNB a DORL kliniky NUDCH.