Špecializačné štúdium

– Lektorský zbor
– Lektorská činnosť
– Otorinolaryngológia špecializačná náplň
– Plán špecializačného štúdia
– Skúšobná komisia
– Špecializačný študijný program pre špecializačný odbor Otorinolaryngológia

Lekári v špecializačnej príprave v otorinolaryngológii na LFUK v Bratislave sú:

Lekári v špecializačnej príprave z Otorinolaryngológie   10.  9. 2019
Por.č. titul, Meno , priezvisko, Školiteľ LFUK E-mail Poznámka
1 MUDr. Denisa Kúdelová Doc. Tedla d.kudelova@gmail.com
2 MUDr. Jozef Michalenko MUDr.Pavlovčinová jozef.michalenko@gmail.com
3 MUDr. Lucia Majáková (r.Šatková) Doc. Kabátová lucia.satkova@gmail.com prer. štúd. do 2022
4 MUDr. Lenka Radičová (r.Langová) Doc. Kabátová langovalenka@gmail.com
5 MUDr. Zuzana Hlávková MUDr.RNDr.Varga zuko15@gmail.com
6 MUDr. Dušan Rada Doc. Tedla dusan.rada@centrum.cz
7 MUDr. Lívia Majerníková Doc. Kabátová livia.majernik@gmail.com
8 MUDr. Lucia Nemašiková Doc. Kabátová nemasikova@gmail.com prer. štúdium
9 MUDr. Zuzana Capová MUDr.RNDr.Varga capova.z@gmail.com
10 MUDr. Michaela Ďuricová (r.Černancová) Doc. Tedla mcernancova@gmail.com
11 MUDr. Martina Košarišťanová Doc. Tedla martina.kosaristanova@gmail.com
12 MUDr. Dáša Ňuňuková MUDr.Pavlovčinová d.nunukova@gmail.com
13 MUDr. Marianna Zábranská (r.Barillová) MUDr.Štefanička marbarillova@gmail.com
14 MUDr. Ivana Matejová Doc. Kabátová ivkamatejova@gmail.com
15 MUDr. Katarína Pilarčíková MUDr.Štefanička pilka03@gmail.com
16 MUDr. Martin Čverha Doc. Tedla martin.cverha@gmail.com
17 MUDr. Mária Homolová MUDr.Štefanička maria.homolova11@gmail.com
18 MUDr. Kristína Balabanová Doc. Tedla kbalabanovak@gmail.com
19 MUDr. Gabriela Vidanová (r.Orovnícka) Doc. Kabátová gabriela.orovnicka@gmail.com
20 MUDr. Denisa Sitárová Doc. Tedla denisa.sitar@gmail.com
21 MUDr. Ľubica Fazekašová MUDr.Štefanička lubica.fazekasova@gmail.com
22 MUDr. Dimitrios Paouris MUDr.Štefanička dim.paouris@hotmail.gr
23 MUDr. Kristína Krchňavá Doc. Tedla kristina.krchnava@gmail.com
24 MUDr. Zuzana Krchňavá MUDr.RNDr.Varga zuzana.krchnava@outlook.com
25 MUDr. Mária Ostrožlíková MUDr.Štefanička maja.ostrozlikova@gmail.com
26 MUDr. Michaela Wzošová Doc. Tedla michaela.wzosna@gmail.com
27 MUDr. Viktor Grédi MUDr.Štefanička gredi.viktor@gmail.com
28 MUDr. Natália Niková Doc. Tedla nikovanatalia@gmail.com
29 MUDr. Juraj Breza MUDr. Varga breza.jur@gmail.com

Semináre pre rezidentov 2018/2019

11.9.2018
Benígne nádory hltana, juvenilný angiofibróm, vrodené cysty a fistuly na krku

školiteľ: MUDr. Gabriela Pavlovčinová, PhD.

25.9.2018
Sleep apnoe syndróm, diagnostika a liečba
MUDr. Denisa KUDELOVÁ
školiteľ: MUDr. Tibor Barta, PhD.

9.10.2018
Choroby pažeráka (poleptanie, nádory, T-E fistuly…), úrazy krku
MUDr. Tomáš VÁCLAVÍK
školiteľ: doc. MUDr. Miroslav Tedla, PhD. MPH.

23.10.2018
Diferenciálna diagnostika rezistencie na krku, možnosti PAB, hlboká krčná infekcia
MUDr. Kristína BALABANOVÁ
školiteľ: MUDr. Ján Siváček

6.11.2018
Zhubné nádory nosohltana
MUDr. Marianna BARILLOVÁ
školiteľ: MUDr. Peter Matulník

20.11.2018
Zhubné nádory orofaryngu a spodiny dutiny ústnej
MUDr. Zuzana CAPOVÁ
školiteľ: MUDr. Michal Rosoľanka

4.12.2018
Krčné disekcie, rozdelenie, rozhodovanie, Sentinelova uzlina
MUDr. Michaela ČERŇANCOVÁ
školiteľ: MUDr. Patrik Štefanička, PhD.

18.12.2018
Nádory parafaryngického priestoru, možnosti chirurgického riešenia
MUDr. Martin ČVERHA
školiteľ: prof. MUDr. Milan Profant, CSc.

8.1.2019
Fyziológia kochley, príčiny kochleárnej poruchy sluchu
MUDr. Kristína BALABANOVÁ
školiteľ: doc. MUDr. Zuzana Katátová, CSc.

22.1.2019
Objektívne merania sluchu: BERA, ASSR, OAE, ECochG
MUDr. Marianna BARILLOVÁ
školiteľ: doc. MUDr. Zuzana Katátová, CSc.

5.2.2019
Akútny zápal vonkajšieho a stredného ucha, ATB v otológii
MUDr. Zuzana CAPOVÁ
školiteľ: MUDr. Daniela Nechojdomová, PhD.

19.2.2019
Chronický zápal stredného ucha, klasifikácia cholesteatómu
MUDr. Katarína PILARČÍKOVÁ
školiteľ: prof. MUDr. Milan Profant, CSc.

5.3.2019
Otogénne komplikácie: miestne, intrakraniálne
MUDr. Martin ČVERHA
školiteľ: MUDr. Lukáš Varga, PhD.

19.3.2019
Otoskleróza: dg, liečba, rádiologická klasifikácia
MUDr. Lucia DEMEŠOVÁ
školiteľ: doc. MUDr. Zuzana Katátová, CSc.

2.4.2019
Náhla a chronická senzorineurálna porucha sluchu
MUDr. Ľubica FAZEKAŠOVÁ
školiteľ: MUDr. Lukáš Varga, PhD.

16.4.2019
Vestibulárny schwannóm
MUDr. Zuzana HLÁVKOVÁ
školiteľ: prof. MUDr. Milan Profant, CSc.

30.4.2019
Zlomeniny spánkovej kosti
MUDr. Mária HOMOLOVÁ
školiteľ: MUDr. Gabriela Pavlovčinová, PhD.

14.5.2019
Tvárový nerv: anatómia, dg, poranenie, klasifikácia porúch
MUDr. Martina KOŠARIŠŤANOVÁ
školiteľ: MUDr. Patrik Štefanička, PhD.

28.5.2019
Malígne nádory zvukovodu a stredného ucha
MUDr. Michaela WZOŠOVÁ
školiteľ: prof. MUDr. Milan Profant, CSc.

11.6.2019
Vrodené vývojové chyby ucha
MUDr. Ivana MATEJOVÁ
školiteľ: MUDr. Branislava Bercíková

17.9.2019
Eustachova trubica
MUDr. Dimitrios PAOURIS
školiteľ: MUDr. Lukáš Varga, PhD.

1.10.2019
Kochleárna implantácia: indikácie, chirurg. výkon, rehabilitácia
MUDr. Lenka LANGOVÁ
školiteľ: MUDr. Lukáš Varga, PhD.

15.10.2019
Implantáty pre KV zvuku a aktívne stredoušné implantáty
MUDr. Dušan RADA
školiteľ: doc. MUDr. Zuzana Katátová, CSc.

29.10.2019
Diagnostika a liečba závratových stavov
MUDr. Denisa SITÁROVÁ
školiteľ: MUDr. Zuzana Pospíšilová

12.11.2019
Tinnitus aurium
MUDr. Kristína KRCHŇAVÁ
školiteľ: MUDr. Ľubica Šuchová, PhD.

26.11.2019
Zobrazovanie ušnej patológie
MUDr. Gabriela OROVNICKÁ
školiteľ: MUDr. Katarína Sláviková, PhD.

10.12.2019
Neuromonitoring v ORL
MUDr. Michaela WZOŠOVÁ
školiteľ: doc. MUDr. Miroslav Tedla, PhD.