Špecializačné štúdium

– Lektorský zbor
– Lektorská činnosť
– Otorinolaryngológia špecializačná náplň
– Plán špecializačného štúdia
– Skúšobná komisia
– Špecializačný študijný program pre špecializačný odbor Otorinolaryngológia

V roku 2020 študovalo na LFUK 49 študentov špecializačného štúdia. Tri z nich ukončili štúdium atestačnou skúškou vo februári 2020:

MUDr. Denisa Kúdelová
MUDr. Zuzana Capová
MUDr. Martina Košarišťanová, rod. Horváthová

Zoznam študentov špecializačného štúdia ORL na LFUK 

Lucia Majáková, rod. Šatková, MUDr.

Detská ORL klinika LF UK a DFNsP; ORL FNsP Skalica od 1.9.2013

Miroslava Današová, rod. Tisoňová, MUDr.

ORL odd. FN Trnava

Zuzana Hlávková, MUDr.

ORL odd. FN Trnava

Lívia Majerníková, MUDr.

ORL klinika LF UK a UNB; Nemocnica Malacky 0,4 a Centrum Kramáre 0,6; od 1.7.2020 1,0 UN sv. Michala

Lucia Nemašiková, MUDr.

ORL odd. NsP sv. Lukáša Galanta

Dušan Rada, MUDr.

ORL odd. UNB

Michaela Ďuricová, rod. Čerňancová, MUDr.

ORL odd.  UNB

Marianna Zábranská, rod. Barillová, MUDr.

ORL odd. FN Trnava

Ivana Matejová, MUDr.

Detská ORL klinika LF UK a DFNsP

Lenka Radičová, rod. Langová, MUDr.

Detská ORL klinika LF UK a DFNsP

Katarína Pilarčíková, MUDr.

ORL klinika FN Nitra

Martin Čverha, MUDr.

Detská ORL klinika LF UK a DFNsP

Mária Homolová, MUDr.

Detská ORL klinika LF UK a DFNsP

Kristína Balabanová, MUDr.

ORL klinika FNsP Nové Zámky

Gabriela Vidanová, rod. Orovnícka, MUDr.

ORL odd. FN Trnava

Ľubica Lehotkaiová, rod. Fazekašová, MUDr.

ORL klinika FNsP Nové Zámky

Dimitrios Paouris, MUDr.

Detská ORL klinika LF UK a  NÚDCH

Kristína Krchňavá, MUDr.

ORL odd. FN Trnava

Zuzana Krchňavá, MUDr.

ORL odd. FN Trnava

Mária Ostrožlíková, MUDr.

ORL klinika FN Nitra

Mária Wzošová, MUDr.

ORL klinika FN Nitra

Viktor Grédi, MUDr.

ORL klinika FNsP Nové Zámky

Natália Niková, MUDr.

Detská ORL klinika LF UK a NÚDCH

Juraj Breza, MUDr.

Detská ORL klinika LF UK a NÚDCH

Jozef Michalenko, MUDr.

Klinika ORL FN Nitra

Alina Zhytko

ORL klinika, FNsP Nové Zámky

MUDr. Patrícia Syllabová

ORL klinika, FNsP Nové Zámky

MUDr. Marína Hurtoňová

Odd. ORL, LF UK a UNB Ružinov

MUDr. Veronika Sekanová

Odd. ORL,  LF UK a UNB Ružinov

MUDr. Diana Víglaská

Klinika ORL a CHHaK LF UK a UNB

MUDr. Barbora Koštialiková, rod. Masárová

ORL odd. FN Trenčín

MUDr. Matúš Moravčík

ORL klinika FN Nitra

V roku 2020 absolvovali rezidenčný pobyt na Klinike ORL a chirurgie hlavy a krku

MUDr. Denisa Kúdelová

MUDr. Zuzana Capová

Marianna Zábranská, rod. Barillová, MUDr.

Ivana Matejová, MUDr.

Lenka Radičová, rod. Langová, MUDr.

Katarína Pilarčíková, MUDr.

Martin Čverha, MUDr.

Mária Homolová, MUDr.

Kristína Balabanová, MUDr.

Gabriela Vidanová, rod. Orovnícka, MUDr.

Kristína Krchňavá, MUDr.

Dušan Rada, MUDr.

Václavík Tomáš MUDr. (SZU)

Rezidenčný pobyt trvá 2 roky u neklinických pracovníkov, 1 rok u klinických pracovníkov. Na vzdelávaní lekárov v špecializačnom štúdiu sa podieľali pracovníci lekári Kliniky ORL a chirurgie hlavy a kru LFUK a UNB, Foniatrického oddelenia UNB a DORL kliniky NUDCH.