Špecializačné štúdium

– Lektorský zbor
– Lektorská činnosť
– Otorinolaryngológia špecializačná náplň
– Plán špecializačného štúdia
– Skúšobná komisia
– Špecializačný študijný program pre špecializačný odbor Otorinolaryngológia

Témy seminárov rezidentov v školskom roku 2023/2024

Témy: Nos a PND, H&N

DátumTémaRezidentiZodpovedný
26/9/23Princípy septoplastiky, septorinoplastiky Siváček
10/10/23Akútna rinosinusitída Antalová
24/10/23Princípy FESS Barta
07/11/23Princípy chirurgickej liečby zápalov a tumorov PND z vonkaších prístupov Babinec
21/11/23Tumory nosovej dutiny a PND Rosoľanka
05/12/23Komplikácie zápalov PND Matulník
19/12/23Slzné cesty, dakryocystorinostomia Nechojdomová
9/1/24Transnasálne neurochirurgické postupy Barta
23/1/24Chronická rinosinusitída Matulník
6/2/24Zlomeniny tvárového skeletu Profant
20/2/24Rekonštrukčná chirurgia v oblasti nosa, PND Siváček
12/3/24Vrodené choroby nosa  a PND Goljerová
26/3/24Klinická anatómia a fyziológia hrtana Volmutová
9/4/24Zobrazovacie metódy hrtana, hltana a krku Sláviková
23/4/24VVCH krku Jovankovičová
7/5/24Benígne nádory hltana, juvenilný angiofibróm Rosoľanka
21/5/24Stenózy hrtana a trachey Tedla
4/6/24Ca oropharyngis Lužáková
18/6/24Karcinóm hrtana Rosoľanka
10/9/24Diferenciálna diagnostika rezistencie na krku,  možnosti PAB, hlboká krčná infekcia Lužáková
24/9/24Ca e loco ignoto Babinec
8/10/24Krčné disekcie Tedla
22/10/24Hlboká krčná infekcia Profant
5/11/24Adenotómia a tonzilektómia Goljerová
19/11/24Sleep apnoe syndróm, diagnostika a liečba Babinec
3/12/24Choroby pažeráka (poleptanie, nádory, T-E fistuly), úrazy krku Antalová
17/12/24Poruchy prehĺtania Frajková
2x termínObhajoby atestačných prác  
 Karcinóm nosohltana Profant
 Poruchy hlasu a reči, hlas a reč po laryngektómii Šuchová
 Základné princípy nechirurgickej onkologickej liečby Pozvať z onkológie
 Štítna žľaza Nechojdomová
 Poruchy prištítnych žliaz Tedla