Stomatológia – Plán prednášok a Rozvrh

Rozvrh prednášok:  OTORINOLARYNGOLÓGIA

Rozvrh prednášok:  OTORINOLARYNGOLÓGIA

  1. ročník stomatológia zimný semester, šk.rok 2019/2020

Prednášky  sa  konajú  v posluchárni ORL kliniky, Antolská 11, 5. poschodie

 

 Pondelok                  16.9.2019,     14.30 – 16.20

Choroby ucha                                                       Doc.MUDr.Z.Kabátová, CSc.

 

Pondelok                  23.9.2019,     14.30 – 16.20

Audiológia                                                            Prof. MUDr. Milan Profant, CSc..

 

Pondelok                  30.9.2019,     14.30 – 16.20

Nos a prínosové dutiny                                           MUDr. M. Tedla, PhD

 

Pondelok                  7.10.2019,     14.30 – 16.20

Hrtan, trachea a krk                                               MUDr.P. Štefanička, PhD.

 

Pondelok                  14.10.2019,   14.30 – 16.20

Detské dýchacie orgány                                        MUDr.I.Šebová, CSc, MPH

 

Pondelok                  21.10.2019,   14.30 – 16.20

Vrodené vývojové chyby v ORL oblasti   MUDr. I.Šebová, CSc, MPH

 

Pondelok                  28.10.2019, 14.30 – 16.20

Hltan, štítna žľaza poruchy prehĺtania                 MUDr. M. Tedla, PhD

 

Pondelok                  4.11.2019,     14.30 – 16.20

Implantovateľné naslúchadlá                                Doc.MUDr.Z.Kabátová, CSc.

 

Pondelok                  11.11.2019,   14.30 – 16.20

Krk: cysty, zápaly, nádory metastázy                   MUDr.P. Štefanička, PhD.