Plán prednášok

Rozvrh prednášok:  OTORINOLARYNGOLÓGIA

  1. ročník všeobecného lekárstva zimný semester, šk.rok 2019/2020

Prednášky  sa  konajú  v posluchárni
Kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku LFUK, Antolská 11, 5.posch.

Pondelok      16.9.2019, 14.30 – 16.20                            Doc.MUDr.Z.Kabátová, Csc.

Úvod do otorinolaryngológie

Zápaly ucha

Otoskleróza, zlomeniny spánkovej kosti

Pondelok      16.9.2019, 16.30 – 18.20

MUDr. Irina Šebová, PhD, MPH

Pediatrická ORL

                                     

Piatok            20.9.2019, 14.30 – 18.20                            Doc.MUDr. M.Tedla, PhD, MPH

Nádory nosa a PND, Zlomeniny nosa

Zápaly nosa a PND, Alergická rinitída

a maxilofaciálneho skeletu

Zápaly hrtana a hltana,

Angíny, hlboké krčné infekcie

Choroby štítnej žľazy

 

Pondelok      23.9.2019, 14.30 – 16.20                            Prof.MUDr.Milan Profant, CSc.

Chronický zápal stredného ucha

Neurinóm, sluchového nervu

Senzorineurálna porucha sluchu a otologické

Implantáty

Pondelok      23.9.2019, 16.30 – 17.20                            Doc.MUDr.Z.Kabátová, Csc.

Audiológia

Utorok           24.9.2019,  14.30 – 17.20                          MUDr.Patrik Štefanička, PhD

Nádory hrtana a hltana
metastázy rakoviny do

krčných lymfatických uzlín, endoskopia

Fonochirurgia a rehabilitácia hlasu po

Laryngektómii, Dysfágia Cysty a fistuly na krku