Plán prednášok

Rozvrh prednášok:  OTORINOLARYNGOLÓGIA

V. ročník všeobecného lekárstva letný semester, šk.rok 2020/2021

Prednášky sa konajú dištančnou formou v MS Teams

Pondelok 15.3.2021, 14.30 – 17.20       Prof. MUDr. M. Profant, CSc.
Úvod do otorinolaryngológie, Poruchy sluchu, zápaly stredného ucha, Otoskleróza, zlomeniny spánkovej kosti, Chronický zápal stredného ucha
Neurinóm, sluchového nervu, Senzorineurálna porucha sluchu a otologické implantáty

Utorok 16.3. 2021, 14.30 – 17.20
Audiológia, vestibulológia, základy foniatrie     Doc. MUDr. Z. Kabátová, CSc.

Nádory nosa a PND, Zlomeniny nosa a maxilofaciálneho skeletu, Zápaly nosa a PND, Alergická rinitída, Benígne a malígne nádory rinobázy lebky MUDr. RNDr. L.Varga, PhD.

Streda 17.3. 2021, 14.30 – 17.20     Doc. MUDr. P.Štefanička, PhD
Zápaly hrtana, nádory hrtana, zúženia hrtana, Cysty a fistuly na krku, metastázy rakoviny do krčných lymfatických uzlín

Štvrtok 18.3. 2021, 14.30 – 17.20     Doc. MUDr. M. Tedla, PhD
Angíny, nádory hltana a pažeráka, Poruchy prehĺtania, Choroby štítnej žľazy z ORL pohľadu

Piatok 19.3. 2021, 15.30 – 17.20    MUDr. I. Šebová, CSc.
Problematika pediatrickej otorinolaryngológie