Plán prednášok

Rozvrh prednášok:  OTORINOLARYNGOLÓGIA

Rozvrh prednášok: OTORINOLARYNGOLÓGIA

V. ročník všeobecného lekárstva letný semester, šk.rok 2021/2022

Prednášky sa konajú dištančnou formou v MS Teams

Pondelok 14.2.2022, 14.30 – 17.20 Prof. MUDr. M. Profant, CSc.
Úvod do otorinolaryngológie, Poruchy sluchu, zápaly stredného ucha, Otoskleróza, zlomeniny spánkovej kosti, Chronický zápal stredného ucha, Neurinóm, sluchového nervu, Senzorineurálna porucha sluchu a otologické implantáty

Utorok 15.2.2022, 14.30 – 17.20 Doc. MUDr. Z. Kabátová, CSc.
Audiológia, vestibulológia, základy foniatrie
Nádory nosa a PND, Zlomeniny nosa MUDr. RNDr. L.Varga, PhD.
a maxilofaciálneho skeletu, Zápaly nosa a PND, Alergická rinitída, Benígne a malígne nádory rinobázy lebky

Streda 16.2.2022, 14.30 – 17.20 Doc. MUDr. P.Štefanička, PhD
Zápaly hrtana, nádory hrtana, zúženia hrtana, Cysty a fistuly na krku, metastázy rakoviny do krčných lymfatických uzlín

Štvrtok 17.2.2022, 14.30 – 17.20 Doc. MUDr. M. Tedla, PhD
Angíny, nádory hltana a pažeráka, Poruchy prehĺtania, Choroby štítnej žľazy z ORL pohľadu

Piatok 18.2.2022, 14.30 – 17.20 MUDr. I. Šebová, CSc.
Problematika pediatrickej otorinolaryngológie